Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Ogrodnictwo (S1)

Sylabusy - pełny wykaz przedmiotów:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Ekonomiaprzedmiot wspólny
Estetykaprzedmiot wspólny3 / 2
Filozofiaprzedmiot wspólny1 / 1
Historia sztukiprzedmiot wspólny3 / 1
Język angielskiprzedmiot wspólny2 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny2 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy prawaprzedmiot wspólny
Podstawy zarządzaniaprzedmiot wspólny
Socjologiaprzedmiot wspólny1 / 2
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczneprzedmiot wspólny
Biochemiaprzedmiot wspólny
Botanika 1przedmiot wspólny
Botanika 2przedmiot wspólny
Chemiaprzedmiot wspólny
Fizjologia roślinprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Genetykaprzedmiot wspólny
Grafika inżynierskaprzedmiot wspólny
Matematykaprzedmiot wspólny
Meteorologia i klimatologiaprzedmiot wspólny
Mikrobiologiaprzedmiot wspólny
Podstawy ekologiiprzedmiot wspólny
Statystyka matematycznaprzedmiot wspólny
Dendrologiaprzedmiot wspólny
Diagnostyka potrzeb nawozowych i wymagań pokarmowych roślin ogrodniczychprzedmiot wspólny4 / 2
Entomologiaprzedmiot wspólny
Fitopatologiaprzedmiot wspólny
Geologia i gleboznawstwoprzedmiot wspólny
Historia wina i enoturystykaprzedmiot wspólny7 / 1
Hodowla roślinprzedmiot wspólny
Hortiterapiaprzedmiot wspólny10 / 1
Inżynieria ogrodniczaprzedmiot wspólny
Melioracje wodne i nawadnianieprzedmiot wspólny
Metody produkcji poprawiające jakość owocówprzedmiot wspólnyMetody produkcji owoców wysokiej jakości14 / 1
Nadzór wykonawczy i dokumentacje projektowo-techniczneprzedmiot wspólnyZarządzanie terenami zieleni12 / 2
Nasiennictwoprzedmiot wspólny
Nowe kierunki wykorzystania owoców, warzyw i kwiatów jadalnychprzedmiot wspólnyNowe kierunki wykorzystania surowców ogrodniczych15 / 2
Nowe kierunki wykorzystania surowców zielarskich i przyprawowychprzedmiot wspólnyNowe kierunki wykorzystania surowców ogrodniczych15 / 2
Nowoczesne trendy w opakowalnictwie żywnościprzedmiot wspólnyOpakowania żywności15 / 1
Opakowania żywności - podział, funkcje i bezpieczeństwoprzedmiot wspólnyOpakowania żywności15 / 1
Pielęgnacja drzew i krzewów w terenach zieleniprzedmiot wspólny9 / 2
Pielęgnacja i zastosowanie roślin ozdobnych w terenach zieleniprzedmiot wspólnyPielęgnacja i zastosowanie roślin ozdobnych11 / 1
Pielęgnacja i zastosowanie roślin ozdobnych we wnętrzachprzedmiot wspólnyPielęgnacja i zastosowanie roślin ozdobnych11 / 1
Podstawy ekologicznej uprawy grzybówprzedmiot wspólnyPodstawy ekologicznej uprawy warzyw, ziół i grzybów13 / 1
Podstawy ekologicznej uprawy warzyw i ziółprzedmiot wspólnyPodstawy ekologicznej uprawy warzyw, ziół i grzybów13 / 1
Podstawy enologiiprzedmiot wspólny7 / 2
Podstawy produkcji ogrodniczejprzedmiot wspólny
Podstawy produkcji roślinnejprzedmiot wspólny
Projektowanie upraw warzywnychprzedmiot wspólnyProjektowanie upraw warzywnych i zielarskich13 / 2
Projektowanie upraw zielarskichprzedmiot wspólnyProjektowanie upraw warzywnych i zielarskich13 / 2
Przechowywanie produktów ogrodniczychprzedmiot wspólny
Przetwórstwo owocówprzedmiot wspólny5 / 1
Przetwórstwo warzywprzedmiot wspólny5 / 2
Przygotowanie pracy inżynierskiej i do egzaminu dyplomowegoprzedmiot wspólny
Przyspieszona uprawa warzywprzedmiot wspólny6 / 2
Rozmnażanie roślin w kulturach in vitroprzedmiot wspólny
Rośliny lecznicze w terenach zieleniprzedmiot wspólny6 / 1
Rośliny ogrodnicze w gospodarstwie agroturystycznymprzedmiot wspólny10 / 2
Rośliny ozdobneprzedmiot wspólny
Rośliny ozdobne w ogrodach świataprzedmiot wspólny8 / 1
Rośliny ozdobne w życiu człowiekaprzedmiot wspólnyRośliny ozdobne w życiu człowieka11 / 2
Sadownictwoprzedmiot wspólny
Sadownictwo proekologiczneprzedmiot wspólnyNowe trendy w produkcji sadowniczej14 / 2
Seminarium inżynierskieprzedmiot wspólny
Szkółkarstwoprzedmiot wspólny
Technologia upraw maszynowychprzedmiot wspólny
Terapia ogrodniczaprzedmiot wspólnyRośliny ozdobne w życiu człowieka11 / 2
Tereny zieleni - historia i projektowanieprzedmiot wspólnyTereny zieleni - historia i pielęgnacja12 / 1
Tereny zieleni - pielęgnacja w zależności od miejscaprzedmiot wspólnyTereny zieleni - historia i pielęgnacja12 / 1
Uprawa winorośliprzedmiot wspólny
Warzywnictwoprzedmiot wspólny
Wykonawstwo i utrzymanie terenów zieleniprzedmiot wspólnyZarządzanie terenami zieleni12 / 2
Zagospodarowanie terenów zieleniprzedmiot wspólny9 / 1
Zagrożenia w produkcji sadowniczejprzedmiot wspólnyMetody produkcji owoców wysokiej jakości14 / 1
Zajęcia praktyczne z roślin ozdobnychprzedmiot wspólny
Zajęcia praktyczne z sadownictwaprzedmiot wspólny
Zajęcia praktyczne z warzywnictwaprzedmiot wspólny
Zasady kompozycji i dekorowania wnętrzprzedmiot wspólny8 / 2
Zielarstwoprzedmiot wspólny
Światowe trendy w produkcji sadowniczejprzedmiot wspólnyNowe trendy w produkcji sadowniczej14 / 2
Żywienie roślinprzedmiot wspólny4 / 1
Jak wykorzystać czas studiów na wzmocnienie swojej pozycji na rynkuprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie - Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów wspólnych dla specjalności:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Ekonomiaprzedmiot wspólny
Estetykaprzedmiot wspólny3 / 2
Filozofiaprzedmiot wspólny1 / 1
Historia sztukiprzedmiot wspólny3 / 1
Język angielskiprzedmiot wspólny2 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny2 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy prawaprzedmiot wspólny
Podstawy zarządzaniaprzedmiot wspólny
Socjologiaprzedmiot wspólny1 / 2
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczneprzedmiot wspólny
Biochemiaprzedmiot wspólny
Botanika 1przedmiot wspólny
Botanika 2przedmiot wspólny
Chemiaprzedmiot wspólny
Fizjologia roślinprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Genetykaprzedmiot wspólny
Grafika inżynierskaprzedmiot wspólny
Matematykaprzedmiot wspólny
Meteorologia i klimatologiaprzedmiot wspólny
Mikrobiologiaprzedmiot wspólny
Podstawy ekologiiprzedmiot wspólny
Statystyka matematycznaprzedmiot wspólny
Dendrologiaprzedmiot wspólny
Diagnostyka potrzeb nawozowych i wymagań pokarmowych roślin ogrodniczychprzedmiot wspólny4 / 2
Entomologiaprzedmiot wspólny
Fitopatologiaprzedmiot wspólny
Geologia i gleboznawstwoprzedmiot wspólny
Historia wina i enoturystykaprzedmiot wspólny7 / 1
Hodowla roślinprzedmiot wspólny
Hortiterapiaprzedmiot wspólny10 / 1
Inżynieria ogrodniczaprzedmiot wspólny
Melioracje wodne i nawadnianieprzedmiot wspólny
Metody produkcji poprawiające jakość owocówprzedmiot wspólnyMetody produkcji owoców wysokiej jakości14 / 1
Nadzór wykonawczy i dokumentacje projektowo-techniczneprzedmiot wspólnyZarządzanie terenami zieleni12 / 2
Nasiennictwoprzedmiot wspólny
Nowe kierunki wykorzystania owoców, warzyw i kwiatów jadalnychprzedmiot wspólnyNowe kierunki wykorzystania surowców ogrodniczych15 / 2
Nowe kierunki wykorzystania surowców zielarskich i przyprawowychprzedmiot wspólnyNowe kierunki wykorzystania surowców ogrodniczych15 / 2
Nowoczesne trendy w opakowalnictwie żywnościprzedmiot wspólnyOpakowania żywności15 / 1
Opakowania żywności - podział, funkcje i bezpieczeństwoprzedmiot wspólnyOpakowania żywności15 / 1
Pielęgnacja drzew i krzewów w terenach zieleniprzedmiot wspólny9 / 2
Pielęgnacja i zastosowanie roślin ozdobnych w terenach zieleniprzedmiot wspólnyPielęgnacja i zastosowanie roślin ozdobnych11 / 1
Pielęgnacja i zastosowanie roślin ozdobnych we wnętrzachprzedmiot wspólnyPielęgnacja i zastosowanie roślin ozdobnych11 / 1
Podstawy ekologicznej uprawy grzybówprzedmiot wspólnyPodstawy ekologicznej uprawy warzyw, ziół i grzybów13 / 1
Podstawy ekologicznej uprawy warzyw i ziółprzedmiot wspólnyPodstawy ekologicznej uprawy warzyw, ziół i grzybów13 / 1
Podstawy enologiiprzedmiot wspólny7 / 2
Podstawy produkcji ogrodniczejprzedmiot wspólny
Podstawy produkcji roślinnejprzedmiot wspólny
Projektowanie upraw warzywnychprzedmiot wspólnyProjektowanie upraw warzywnych i zielarskich13 / 2
Projektowanie upraw zielarskichprzedmiot wspólnyProjektowanie upraw warzywnych i zielarskich13 / 2
Przechowywanie produktów ogrodniczychprzedmiot wspólny
Przetwórstwo owocówprzedmiot wspólny5 / 1
Przetwórstwo warzywprzedmiot wspólny5 / 2
Przygotowanie pracy inżynierskiej i do egzaminu dyplomowegoprzedmiot wspólny
Przyspieszona uprawa warzywprzedmiot wspólny6 / 2
Rozmnażanie roślin w kulturach in vitroprzedmiot wspólny
Rośliny lecznicze w terenach zieleniprzedmiot wspólny6 / 1
Rośliny ogrodnicze w gospodarstwie agroturystycznymprzedmiot wspólny10 / 2
Rośliny ozdobneprzedmiot wspólny
Rośliny ozdobne w ogrodach świataprzedmiot wspólny8 / 1
Rośliny ozdobne w życiu człowiekaprzedmiot wspólnyRośliny ozdobne w życiu człowieka11 / 2
Sadownictwoprzedmiot wspólny
Sadownictwo proekologiczneprzedmiot wspólnyNowe trendy w produkcji sadowniczej14 / 2
Seminarium inżynierskieprzedmiot wspólny
Szkółkarstwoprzedmiot wspólny
Technologia upraw maszynowychprzedmiot wspólny
Terapia ogrodniczaprzedmiot wspólnyRośliny ozdobne w życiu człowieka11 / 2
Tereny zieleni - historia i projektowanieprzedmiot wspólnyTereny zieleni - historia i pielęgnacja12 / 1
Tereny zieleni - pielęgnacja w zależności od miejscaprzedmiot wspólnyTereny zieleni - historia i pielęgnacja12 / 1
Uprawa winorośliprzedmiot wspólny
Warzywnictwoprzedmiot wspólny
Wykonawstwo i utrzymanie terenów zieleniprzedmiot wspólnyZarządzanie terenami zieleni12 / 2
Zagospodarowanie terenów zieleniprzedmiot wspólny9 / 1
Zagrożenia w produkcji sadowniczejprzedmiot wspólnyMetody produkcji owoców wysokiej jakości14 / 1
Zajęcia praktyczne z roślin ozdobnychprzedmiot wspólny
Zajęcia praktyczne z sadownictwaprzedmiot wspólny
Zajęcia praktyczne z warzywnictwaprzedmiot wspólny
Zasady kompozycji i dekorowania wnętrzprzedmiot wspólny8 / 2
Zielarstwoprzedmiot wspólny
Światowe trendy w produkcji sadowniczejprzedmiot wspólnyNowe trendy w produkcji sadowniczej14 / 2
Żywienie roślinprzedmiot wspólny4 / 1
Jak wykorzystać czas studiów na wzmocnienie swojej pozycji na rynkuprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie - Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego modułu:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Ekonomiaprzedmiot wspólny
Estetykaprzedmiot wspólny3 / 2
Filozofiaprzedmiot wspólny1 / 1
Historia sztukiprzedmiot wspólny3 / 1
Język angielskiprzedmiot wspólny2 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny2 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy prawaprzedmiot wspólny
Podstawy zarządzaniaprzedmiot wspólny
Socjologiaprzedmiot wspólny1 / 2
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczneprzedmiot wspólny
Biochemiaprzedmiot wspólny
Botanika 1przedmiot wspólny
Botanika 2przedmiot wspólny
Chemiaprzedmiot wspólny
Fizjologia roślinprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Genetykaprzedmiot wspólny
Grafika inżynierskaprzedmiot wspólny
Matematykaprzedmiot wspólny
Meteorologia i klimatologiaprzedmiot wspólny
Mikrobiologiaprzedmiot wspólny
Podstawy ekologiiprzedmiot wspólny
Statystyka matematycznaprzedmiot wspólny
Dendrologiaprzedmiot wspólny
Diagnostyka potrzeb nawozowych i wymagań pokarmowych roślin ogrodniczychprzedmiot wspólny4 / 2
Entomologiaprzedmiot wspólny
Fitopatologiaprzedmiot wspólny
Geologia i gleboznawstwoprzedmiot wspólny
Historia wina i enoturystykaprzedmiot wspólny7 / 1
Hodowla roślinprzedmiot wspólny
Hortiterapiaprzedmiot wspólny10 / 1
Inżynieria ogrodniczaprzedmiot wspólny
Melioracje wodne i nawadnianieprzedmiot wspólny
Nasiennictwoprzedmiot wspólny
Pielęgnacja drzew i krzewów w terenach zieleniprzedmiot wspólny9 / 2
Podstawy enologiiprzedmiot wspólny7 / 2
Podstawy produkcji ogrodniczejprzedmiot wspólny
Podstawy produkcji roślinnejprzedmiot wspólny
Przechowywanie produktów ogrodniczychprzedmiot wspólny
Przetwórstwo owocówprzedmiot wspólny5 / 1
Przetwórstwo warzywprzedmiot wspólny5 / 2
Przygotowanie pracy inżynierskiej i do egzaminu dyplomowegoprzedmiot wspólny
Przyspieszona uprawa warzywprzedmiot wspólny6 / 2
Rozmnażanie roślin w kulturach in vitroprzedmiot wspólny
Rośliny lecznicze w terenach zieleniprzedmiot wspólny6 / 1
Rośliny ogrodnicze w gospodarstwie agroturystycznymprzedmiot wspólny10 / 2
Rośliny ozdobneprzedmiot wspólny
Rośliny ozdobne w ogrodach świataprzedmiot wspólny8 / 1
Sadownictwoprzedmiot wspólny
Seminarium inżynierskieprzedmiot wspólny
Szkółkarstwoprzedmiot wspólny
Technologia upraw maszynowychprzedmiot wspólny
Uprawa winorośliprzedmiot wspólny
Warzywnictwoprzedmiot wspólny
Zagospodarowanie terenów zieleniprzedmiot wspólny9 / 1
Zajęcia praktyczne z roślin ozdobnychprzedmiot wspólny
Zajęcia praktyczne z sadownictwaprzedmiot wspólny
Zajęcia praktyczne z warzywnictwaprzedmiot wspólny
Zasady kompozycji i dekorowania wnętrzprzedmiot wspólny8 / 2
Zielarstwoprzedmiot wspólny
Żywienie roślinprzedmiot wspólny4 / 1
Jak wykorzystać czas studiów na wzmocnienie swojej pozycji na rynkuprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie - Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład modułu Metody produkcji owoców wysokiej jakości

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Metody produkcji poprawiające jakość owocówprzedmiot wspólnyMetody produkcji owoców wysokiej jakości14 / 1
Zagrożenia w produkcji sadowniczejprzedmiot wspólnyMetody produkcji owoców wysokiej jakości14 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład modułu Zarządzanie terenami zieleni

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Nadzór wykonawczy i dokumentacje projektowo-techniczneprzedmiot wspólnyZarządzanie terenami zieleni12 / 2
Wykonawstwo i utrzymanie terenów zieleniprzedmiot wspólnyZarządzanie terenami zieleni12 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład modułu Nowe kierunki wykorzystania surowców ogrodniczych

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Nowe kierunki wykorzystania owoców, warzyw i kwiatów jadalnychprzedmiot wspólnyNowe kierunki wykorzystania surowców ogrodniczych15 / 2
Nowe kierunki wykorzystania surowców zielarskich i przyprawowychprzedmiot wspólnyNowe kierunki wykorzystania surowców ogrodniczych15 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład modułu Opakowania żywności

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Nowoczesne trendy w opakowalnictwie żywnościprzedmiot wspólnyOpakowania żywności15 / 1
Opakowania żywności - podział, funkcje i bezpieczeństwoprzedmiot wspólnyOpakowania żywności15 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład modułu Pielęgnacja i zastosowanie roślin ozdobnych

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Pielęgnacja i zastosowanie roślin ozdobnych w terenach zieleniprzedmiot wspólnyPielęgnacja i zastosowanie roślin ozdobnych11 / 1
Pielęgnacja i zastosowanie roślin ozdobnych we wnętrzachprzedmiot wspólnyPielęgnacja i zastosowanie roślin ozdobnych11 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład modułu Podstawy ekologicznej uprawy warzyw, ziół i grzybów

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Podstawy ekologicznej uprawy grzybówprzedmiot wspólnyPodstawy ekologicznej uprawy warzyw, ziół i grzybów13 / 1
Podstawy ekologicznej uprawy warzyw i ziółprzedmiot wspólnyPodstawy ekologicznej uprawy warzyw, ziół i grzybów13 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład modułu Projektowanie upraw warzywnych i zielarskich

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Projektowanie upraw warzywnychprzedmiot wspólnyProjektowanie upraw warzywnych i zielarskich13 / 2
Projektowanie upraw zielarskichprzedmiot wspólnyProjektowanie upraw warzywnych i zielarskich13 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład modułu Rośliny ozdobne w życiu człowieka

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Rośliny ozdobne w życiu człowiekaprzedmiot wspólnyRośliny ozdobne w życiu człowieka11 / 2
Terapia ogrodniczaprzedmiot wspólnyRośliny ozdobne w życiu człowieka11 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład modułu Nowe trendy w produkcji sadowniczej

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Sadownictwo proekologiczneprzedmiot wspólnyNowe trendy w produkcji sadowniczej14 / 2
Światowe trendy w produkcji sadowniczejprzedmiot wspólnyNowe trendy w produkcji sadowniczej14 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład modułu Tereny zieleni - historia i pielęgnacja

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Tereny zieleni - historia i projektowanieprzedmiot wspólnyTereny zieleni - historia i pielęgnacja12 / 1
Tereny zieleni - pielęgnacja w zależności od miejscaprzedmiot wspólnyTereny zieleni - historia i pielęgnacja12 / 1

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego bloku obieralnego:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Ekonomiaprzedmiot wspólny
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy prawaprzedmiot wspólny
Podstawy zarządzaniaprzedmiot wspólny
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczneprzedmiot wspólny
Biochemiaprzedmiot wspólny
Botanika 1przedmiot wspólny
Botanika 2przedmiot wspólny
Chemiaprzedmiot wspólny
Fizjologia roślinprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Genetykaprzedmiot wspólny
Grafika inżynierskaprzedmiot wspólny
Matematykaprzedmiot wspólny
Meteorologia i klimatologiaprzedmiot wspólny
Mikrobiologiaprzedmiot wspólny
Podstawy ekologiiprzedmiot wspólny
Statystyka matematycznaprzedmiot wspólny
Dendrologiaprzedmiot wspólny
Entomologiaprzedmiot wspólny
Fitopatologiaprzedmiot wspólny
Geologia i gleboznawstwoprzedmiot wspólny
Hodowla roślinprzedmiot wspólny
Inżynieria ogrodniczaprzedmiot wspólny
Melioracje wodne i nawadnianieprzedmiot wspólny
Nasiennictwoprzedmiot wspólny
Podstawy produkcji ogrodniczejprzedmiot wspólny
Podstawy produkcji roślinnejprzedmiot wspólny
Przechowywanie produktów ogrodniczychprzedmiot wspólny
Przygotowanie pracy inżynierskiej i do egzaminu dyplomowegoprzedmiot wspólny
Rozmnażanie roślin w kulturach in vitroprzedmiot wspólny
Rośliny ozdobneprzedmiot wspólny
Sadownictwoprzedmiot wspólny
Seminarium inżynierskieprzedmiot wspólny
Szkółkarstwoprzedmiot wspólny
Technologia upraw maszynowychprzedmiot wspólny
Uprawa winorośliprzedmiot wspólny
Warzywnictwoprzedmiot wspólny
Zajęcia praktyczne z roślin ozdobnychprzedmiot wspólny
Zajęcia praktyczne z sadownictwaprzedmiot wspólny
Zajęcia praktyczne z warzywnictwaprzedmiot wspólny
Zielarstwoprzedmiot wspólny
Jak wykorzystać czas studiów na wzmocnienie swojej pozycji na rynkuprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie - Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 3

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Estetykaprzedmiot wspólny3 / 2
Historia sztukiprzedmiot wspólny3 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 1

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Filozofiaprzedmiot wspólny1 / 1
Socjologiaprzedmiot wspólny1 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 2

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język angielskiprzedmiot wspólny2 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny2 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 4

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Diagnostyka potrzeb nawozowych i wymagań pokarmowych roślin ogrodniczychprzedmiot wspólny4 / 2
Żywienie roślinprzedmiot wspólny4 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 7

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Historia wina i enoturystykaprzedmiot wspólny7 / 1
Podstawy enologiiprzedmiot wspólny7 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 10

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Hortiterapiaprzedmiot wspólny10 / 1
Rośliny ogrodnicze w gospodarstwie agroturystycznymprzedmiot wspólny10 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 14

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Metody produkcji poprawiające jakość owocówprzedmiot wspólnyMetody produkcji owoców wysokiej jakości14 / 1
Zagrożenia w produkcji sadowniczejprzedmiot wspólnyMetody produkcji owoców wysokiej jakości14 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 12

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Nadzór wykonawczy i dokumentacje projektowo-techniczneprzedmiot wspólnyZarządzanie terenami zieleni12 / 2
Wykonawstwo i utrzymanie terenów zieleniprzedmiot wspólnyZarządzanie terenami zieleni12 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 15

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Nowe kierunki wykorzystania owoców, warzyw i kwiatów jadalnychprzedmiot wspólnyNowe kierunki wykorzystania surowców ogrodniczych15 / 2
Nowe kierunki wykorzystania surowców zielarskich i przyprawowychprzedmiot wspólnyNowe kierunki wykorzystania surowców ogrodniczych15 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 15

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Nowoczesne trendy w opakowalnictwie żywnościprzedmiot wspólnyOpakowania żywności15 / 1
Opakowania żywności - podział, funkcje i bezpieczeństwoprzedmiot wspólnyOpakowania żywności15 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 9

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Pielęgnacja drzew i krzewów w terenach zieleniprzedmiot wspólny9 / 2
Zagospodarowanie terenów zieleniprzedmiot wspólny9 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 11

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Pielęgnacja i zastosowanie roślin ozdobnych w terenach zieleniprzedmiot wspólnyPielęgnacja i zastosowanie roślin ozdobnych11 / 1
Pielęgnacja i zastosowanie roślin ozdobnych we wnętrzachprzedmiot wspólnyPielęgnacja i zastosowanie roślin ozdobnych11 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 13

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Podstawy ekologicznej uprawy grzybówprzedmiot wspólnyPodstawy ekologicznej uprawy warzyw, ziół i grzybów13 / 1
Podstawy ekologicznej uprawy warzyw i ziółprzedmiot wspólnyPodstawy ekologicznej uprawy warzyw, ziół i grzybów13 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 13

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Projektowanie upraw warzywnychprzedmiot wspólnyProjektowanie upraw warzywnych i zielarskich13 / 2
Projektowanie upraw zielarskichprzedmiot wspólnyProjektowanie upraw warzywnych i zielarskich13 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 5

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Przetwórstwo owocówprzedmiot wspólny5 / 1
Przetwórstwo warzywprzedmiot wspólny5 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 6

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Przyspieszona uprawa warzywprzedmiot wspólny6 / 2
Rośliny lecznicze w terenach zieleniprzedmiot wspólny6 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 8

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Rośliny ozdobne w ogrodach świataprzedmiot wspólny8 / 1
Zasady kompozycji i dekorowania wnętrzprzedmiot wspólny8 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 11

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Rośliny ozdobne w życiu człowiekaprzedmiot wspólnyRośliny ozdobne w życiu człowieka11 / 2
Terapia ogrodniczaprzedmiot wspólnyRośliny ozdobne w życiu człowieka11 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 14

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Sadownictwo proekologiczneprzedmiot wspólnyNowe trendy w produkcji sadowniczej14 / 2
Światowe trendy w produkcji sadowniczejprzedmiot wspólnyNowe trendy w produkcji sadowniczej14 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 12

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Tereny zieleni - historia i projektowanieprzedmiot wspólnyTereny zieleni - historia i pielęgnacja12 / 1
Tereny zieleni - pielęgnacja w zależności od miejscaprzedmiot wspólnyTereny zieleni - historia i pielęgnacja12 / 1