Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Odnawialne źródła energii (S2)

Sylabusy - pełny wykaz przedmiotów:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Etyka zawodowaprzedmiot wspólny4 / 1
Filozofia przyrodyprzedmiot wspólny1 / 1
Język angielskiprzedmiot wspólny2 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny2 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy prawne i źródła finansowania OZEprzedmiot wspólny
Przedsiębiorczośćprzedmiot wspólny
Socjologia przestrzeniprzedmiot wspólny4 / 2
Socjologiczne aspekty ochrony środowiskaprzedmiot wspólny1 / 2
Metodologia badań naukowychprzedmiot wspólny
Metody statystyczneprzedmiot wspólny
Zagadnienia fizyki w diagnostyce urządzeń OZEprzedmiot wspólny
Abiotyczne zasoby energii odnawialnej i ich wykorzystanieprzedmiot wspólny
Elementy OZE w gospodarce przestrzennej i architekturze krajobrazuprzedmiot wspólny
Fizjologiczne aspekty produktywności roślin energetycznychprzedmiot wspólny
Instalacje OZE w budynkach energooszczędnychprzedmiot wspólny
Kosztorysowanie inwestycjiprzedmiot wspólny
Logistyka dostaw surowców energetycznychprzedmiot wspólny
Metody analizy chemicznej w OZEprzedmiot wspólny
Metody ograniczenia emisji gazów cieplarnianychprzedmiot wspólny
Neutralizacja odpadów z instalacji OZEprzedmiot wspólny
Ocena oddziaływania inwestycji OZE na środowiskoprzedmiot wspólny
Ocena procesów technologicznych pozyskiwania biomasyprzedmiot wspólny
Produkcja biopaliw zaawansowanychprzedmiot wspólny
Projektowanie wybranych obiektów w instalacjach OZEprzedmiot wspólny
Przygotowanie pracy magisterskiej i do egzaminu dyplomowegoprzedmiot wspólny
Recyklingprzedmiot wspólny3 / 1
Regeneracja elementów i podzespołów w OZEprzedmiot wspólny3 / 2
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Termochemiczna konwersja surowców energetycznychprzedmiot wspólny
Automatyka i sterowanie w instalacjach OZEsystemy wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych
Biomasa jako surowiec energetycznypozyskiwanie i konwersja biomasy na cele energetyczne
Ciepło z biomasypozyskiwanie i konwersja biomasy na cele energetyczne
Eksploatacja instalacji w energetycesystemy wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych
Farmy energetyczne, układy kogeneracyjne i systemy hybrydowesystemy wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych
Maszyny do przetwarzania i zagospodarowania biomasy odpadowejpozyskiwanie i konwersja biomasy na cele energetyczne
Pozyskiwanie biogazu z biomasy pozarolniczejpozyskiwanie i konwersja biomasy na cele energetyczne
Przechowywanie i magazynowanie biomasy i biopaliwpozyskiwanie i konwersja biomasy na cele energetyczne
Technologie ogniw paliwowychsystemy wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych
Wytwarzanie paliw syntetycznychsystemy wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie - Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowa - 4 tygodnieprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów wspólnych dla specjalności:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Etyka zawodowaprzedmiot wspólny4 / 1
Filozofia przyrodyprzedmiot wspólny1 / 1
Język angielskiprzedmiot wspólny2 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny2 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy prawne i źródła finansowania OZEprzedmiot wspólny
Przedsiębiorczośćprzedmiot wspólny
Socjologia przestrzeniprzedmiot wspólny4 / 2
Socjologiczne aspekty ochrony środowiskaprzedmiot wspólny1 / 2
Metodologia badań naukowychprzedmiot wspólny
Metody statystyczneprzedmiot wspólny
Zagadnienia fizyki w diagnostyce urządzeń OZEprzedmiot wspólny
Abiotyczne zasoby energii odnawialnej i ich wykorzystanieprzedmiot wspólny
Elementy OZE w gospodarce przestrzennej i architekturze krajobrazuprzedmiot wspólny
Fizjologiczne aspekty produktywności roślin energetycznychprzedmiot wspólny
Instalacje OZE w budynkach energooszczędnychprzedmiot wspólny
Kosztorysowanie inwestycjiprzedmiot wspólny
Logistyka dostaw surowców energetycznychprzedmiot wspólny
Metody analizy chemicznej w OZEprzedmiot wspólny
Metody ograniczenia emisji gazów cieplarnianychprzedmiot wspólny
Neutralizacja odpadów z instalacji OZEprzedmiot wspólny
Ocena oddziaływania inwestycji OZE na środowiskoprzedmiot wspólny
Ocena procesów technologicznych pozyskiwania biomasyprzedmiot wspólny
Produkcja biopaliw zaawansowanychprzedmiot wspólny
Projektowanie wybranych obiektów w instalacjach OZEprzedmiot wspólny
Przygotowanie pracy magisterskiej i do egzaminu dyplomowegoprzedmiot wspólny
Recyklingprzedmiot wspólny3 / 1
Regeneracja elementów i podzespołów w OZEprzedmiot wspólny3 / 2
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Termochemiczna konwersja surowców energetycznychprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie - Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowa - 4 tygodnieprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności systemy wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Automatyka i sterowanie w instalacjach OZEsystemy wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych
Eksploatacja instalacji w energetycesystemy wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych
Farmy energetyczne, układy kogeneracyjne i systemy hybrydowesystemy wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych
Technologie ogniw paliwowychsystemy wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych
Wytwarzanie paliw syntetycznychsystemy wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności pozyskiwanie i konwersja biomasy na cele energetyczne

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Biomasa jako surowiec energetycznypozyskiwanie i konwersja biomasy na cele energetyczne
Ciepło z biomasypozyskiwanie i konwersja biomasy na cele energetyczne
Maszyny do przetwarzania i zagospodarowania biomasy odpadowejpozyskiwanie i konwersja biomasy na cele energetyczne
Pozyskiwanie biogazu z biomasy pozarolniczejpozyskiwanie i konwersja biomasy na cele energetyczne
Przechowywanie i magazynowanie biomasy i biopaliwpozyskiwanie i konwersja biomasy na cele energetyczne

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego modułu:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Etyka zawodowaprzedmiot wspólny4 / 1
Filozofia przyrodyprzedmiot wspólny1 / 1
Język angielskiprzedmiot wspólny2 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny2 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy prawne i źródła finansowania OZEprzedmiot wspólny
Przedsiębiorczośćprzedmiot wspólny
Socjologia przestrzeniprzedmiot wspólny4 / 2
Socjologiczne aspekty ochrony środowiskaprzedmiot wspólny1 / 2
Metodologia badań naukowychprzedmiot wspólny
Metody statystyczneprzedmiot wspólny
Zagadnienia fizyki w diagnostyce urządzeń OZEprzedmiot wspólny
Abiotyczne zasoby energii odnawialnej i ich wykorzystanieprzedmiot wspólny
Elementy OZE w gospodarce przestrzennej i architekturze krajobrazuprzedmiot wspólny
Fizjologiczne aspekty produktywności roślin energetycznychprzedmiot wspólny
Instalacje OZE w budynkach energooszczędnychprzedmiot wspólny
Kosztorysowanie inwestycjiprzedmiot wspólny
Logistyka dostaw surowców energetycznychprzedmiot wspólny
Metody analizy chemicznej w OZEprzedmiot wspólny
Metody ograniczenia emisji gazów cieplarnianychprzedmiot wspólny
Neutralizacja odpadów z instalacji OZEprzedmiot wspólny
Ocena oddziaływania inwestycji OZE na środowiskoprzedmiot wspólny
Ocena procesów technologicznych pozyskiwania biomasyprzedmiot wspólny
Produkcja biopaliw zaawansowanychprzedmiot wspólny
Projektowanie wybranych obiektów w instalacjach OZEprzedmiot wspólny
Przygotowanie pracy magisterskiej i do egzaminu dyplomowegoprzedmiot wspólny
Recyklingprzedmiot wspólny3 / 1
Regeneracja elementów i podzespołów w OZEprzedmiot wspólny3 / 2
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Termochemiczna konwersja surowców energetycznychprzedmiot wspólny
Automatyka i sterowanie w instalacjach OZEsystemy wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych
Biomasa jako surowiec energetycznypozyskiwanie i konwersja biomasy na cele energetyczne
Ciepło z biomasypozyskiwanie i konwersja biomasy na cele energetyczne
Eksploatacja instalacji w energetycesystemy wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych
Farmy energetyczne, układy kogeneracyjne i systemy hybrydowesystemy wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych
Maszyny do przetwarzania i zagospodarowania biomasy odpadowejpozyskiwanie i konwersja biomasy na cele energetyczne
Pozyskiwanie biogazu z biomasy pozarolniczejpozyskiwanie i konwersja biomasy na cele energetyczne
Przechowywanie i magazynowanie biomasy i biopaliwpozyskiwanie i konwersja biomasy na cele energetyczne
Technologie ogniw paliwowychsystemy wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych
Wytwarzanie paliw syntetycznychsystemy wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie - Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowa - 4 tygodnieprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego bloku obieralnego:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy prawne i źródła finansowania OZEprzedmiot wspólny
Przedsiębiorczośćprzedmiot wspólny
Metodologia badań naukowychprzedmiot wspólny
Metody statystyczneprzedmiot wspólny
Zagadnienia fizyki w diagnostyce urządzeń OZEprzedmiot wspólny
Abiotyczne zasoby energii odnawialnej i ich wykorzystanieprzedmiot wspólny
Elementy OZE w gospodarce przestrzennej i architekturze krajobrazuprzedmiot wspólny
Fizjologiczne aspekty produktywności roślin energetycznychprzedmiot wspólny
Instalacje OZE w budynkach energooszczędnychprzedmiot wspólny
Kosztorysowanie inwestycjiprzedmiot wspólny
Logistyka dostaw surowców energetycznychprzedmiot wspólny
Metody analizy chemicznej w OZEprzedmiot wspólny
Metody ograniczenia emisji gazów cieplarnianychprzedmiot wspólny
Neutralizacja odpadów z instalacji OZEprzedmiot wspólny
Ocena oddziaływania inwestycji OZE na środowiskoprzedmiot wspólny
Ocena procesów technologicznych pozyskiwania biomasyprzedmiot wspólny
Produkcja biopaliw zaawansowanychprzedmiot wspólny
Projektowanie wybranych obiektów w instalacjach OZEprzedmiot wspólny
Przygotowanie pracy magisterskiej i do egzaminu dyplomowegoprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Termochemiczna konwersja surowców energetycznychprzedmiot wspólny
Automatyka i sterowanie w instalacjach OZEsystemy wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych
Biomasa jako surowiec energetycznypozyskiwanie i konwersja biomasy na cele energetyczne
Ciepło z biomasypozyskiwanie i konwersja biomasy na cele energetyczne
Eksploatacja instalacji w energetycesystemy wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych
Farmy energetyczne, układy kogeneracyjne i systemy hybrydowesystemy wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych
Maszyny do przetwarzania i zagospodarowania biomasy odpadowejpozyskiwanie i konwersja biomasy na cele energetyczne
Pozyskiwanie biogazu z biomasy pozarolniczejpozyskiwanie i konwersja biomasy na cele energetyczne
Przechowywanie i magazynowanie biomasy i biopaliwpozyskiwanie i konwersja biomasy na cele energetyczne
Technologie ogniw paliwowychsystemy wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych
Wytwarzanie paliw syntetycznychsystemy wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie - Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowa - 4 tygodnieprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 4

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Etyka zawodowaprzedmiot wspólny4 / 1
Socjologia przestrzeniprzedmiot wspólny4 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 1

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Filozofia przyrodyprzedmiot wspólny1 / 1
Socjologiczne aspekty ochrony środowiskaprzedmiot wspólny1 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 2

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język angielskiprzedmiot wspólny2 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny2 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 3

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Recyklingprzedmiot wspólny3 / 1
Regeneracja elementów i podzespołów w OZEprzedmiot wspólny3 / 2