Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Ochrona środowiska (S2)

Sylabusy - pełny wykaz przedmiotów:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Przygotowanie pracy magisterskiej i do egzaminu dyplomowegoprzedmiot wspólny11 / 1
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny9 / 1
Ekofizjologia roślinprzedmiot wspólny
Ekotoksykologiaprzedmiot wspólny
Etyka zawodowaprzedmiot wspólny2 / 2
Filozofia przyrodyprzedmiot wspólny1 / 1
Język obcy - Angielskiprzedmiot wspólny3 / 1
Język obcy - Niemieckiprzedmiot wspólny3 / 2
Socjologia przestrzeniprzedmiot wspólny2 / 1
Socjologiczne aspekty ochrony środowiskaprzedmiot wspólny1 / 2
Statystyka i modelowanie w naukach o środowiskuprzedmiot wspólny
Bioklimatologiaprzedmiot wspólny
Chemiczna indykacja wódprzedmiot wspólny7 / 2
Ekologiczne funkcje użytków zielonychprzedmiot wspólny
Ekologiczne metody ochrony roślinprzedmiot wspólny6 / 1
Ekonomika i zarządzanie ochroną środowiskaprzedmiot wspólny
Ekosystemy lądowe Polski i biomy kuli ziemskiejprzedmiot wspólny5 / 1
Geochemiaprzedmiot wspólny
Gleboznawstwo szczegółoweprzedmiot wspólny
Inżynieria ochrony hydrosferyprzedmiot wspólny8 / 1
Kryteria i metody wyceny glebprzedmiot wspólny4 / 2
Kształtowanie i rewaloryzacja krajobrazuprzedmiot wspólny
Metale ciężkie w środowiskuprzedmiot wspólny4 / 1
Mokradła w krajobrazieprzedmiot wspólny
Oczyszczanie i remediacja gruntówprzedmiot wspólny6 / 2
Planowanie przestrzenne i projektowanieprzedmiot wspólny
Polityka ochrony środowiskaprzedmiot wspólny
Rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w atmosferzeprzedmiot wspólny
Rośliny wodne w indykacji skażeń wód i ich oczyszczaniuprzedmiot wspólny7 / 1
Samooczyszczanie i rekultywacja wódprzedmiot wspólny8 / 2
Zagrożenia biologiczne w środowisku żywnościprzedmiot wspólny5 / 2
Zagrożenia fizyczne w środowiskuprzedmiot wspólny
Degradacja środowiska a zdrowie ludnościOcena stanu i zagrożeń środowiska
Hydrologia i gospodarowanie wodąRekultywacja i zagospodarowanie gruntów
Kartografia glebRekultywacja i zagospodarowanie gruntów
Kartowanie krytycznych ładunków obciążeń środowiska oraz biotopówOcena stanu i zagrożeń środowiska
Klasyfikacja gruntów rolnych i leśnychRekultywacja i zagospodarowanie gruntów
Mechanika budowli i mechanizacja prac ziemnychRekultywacja i zagospodarowanie gruntów
Metody analizy instrumentalnejOcena stanu i zagrożeń środowiska
Monitoring ekosystemów leśnychOcena stanu i zagrożeń środowiska
Ocena stanu środowiska na podstawie szaty roślinnejOcena stanu i zagrożeń środowiska
Prawo administracyjne w ochronie środowiskaRekultywacja i zagospodarowanie gruntów
Prawo administracyjne w ochronie środowiskaOcena stanu i zagrożeń środowiska
Przestrzenna analiza konfliktów środowiskowychOcena stanu i zagrożeń środowiska
Rekultywacja gruntów glebowych i bezglebowychRekultywacja i zagospodarowanie gruntów
Rekultywacja leśna i zadrzewieniowaRekultywacja i zagospodarowanie gruntów
Wpływ zlewni na jakość wódOcena stanu i zagrożeń środowiska
Zazielenianie obiektów rekultywowanychRekultywacja i zagospodarowanie gruntów
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie - Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny10 / 1

Sylabusy - wykaz przedmiotów wspólnych dla specjalności:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Przygotowanie pracy magisterskiej i do egzaminu dyplomowegoprzedmiot wspólny11 / 1
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny9 / 1
Ekofizjologia roślinprzedmiot wspólny
Ekotoksykologiaprzedmiot wspólny
Etyka zawodowaprzedmiot wspólny2 / 2
Filozofia przyrodyprzedmiot wspólny1 / 1
Język obcy - Angielskiprzedmiot wspólny3 / 1
Język obcy - Niemieckiprzedmiot wspólny3 / 2
Socjologia przestrzeniprzedmiot wspólny2 / 1
Socjologiczne aspekty ochrony środowiskaprzedmiot wspólny1 / 2
Statystyka i modelowanie w naukach o środowiskuprzedmiot wspólny
Bioklimatologiaprzedmiot wspólny
Chemiczna indykacja wódprzedmiot wspólny7 / 2
Ekologiczne funkcje użytków zielonychprzedmiot wspólny
Ekologiczne metody ochrony roślinprzedmiot wspólny6 / 1
Ekonomika i zarządzanie ochroną środowiskaprzedmiot wspólny
Ekosystemy lądowe Polski i biomy kuli ziemskiejprzedmiot wspólny5 / 1
Geochemiaprzedmiot wspólny
Gleboznawstwo szczegółoweprzedmiot wspólny
Inżynieria ochrony hydrosferyprzedmiot wspólny8 / 1
Kryteria i metody wyceny glebprzedmiot wspólny4 / 2
Kształtowanie i rewaloryzacja krajobrazuprzedmiot wspólny
Metale ciężkie w środowiskuprzedmiot wspólny4 / 1
Mokradła w krajobrazieprzedmiot wspólny
Oczyszczanie i remediacja gruntówprzedmiot wspólny6 / 2
Planowanie przestrzenne i projektowanieprzedmiot wspólny
Polityka ochrony środowiskaprzedmiot wspólny
Rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w atmosferzeprzedmiot wspólny
Rośliny wodne w indykacji skażeń wód i ich oczyszczaniuprzedmiot wspólny7 / 1
Samooczyszczanie i rekultywacja wódprzedmiot wspólny8 / 2
Zagrożenia biologiczne w środowisku żywnościprzedmiot wspólny5 / 2
Zagrożenia fizyczne w środowiskuprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie - Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny10 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności Ocena stanu i zagrożeń środowiska

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Degradacja środowiska a zdrowie ludnościOcena stanu i zagrożeń środowiska
Kartowanie krytycznych ładunków obciążeń środowiska oraz biotopówOcena stanu i zagrożeń środowiska
Metody analizy instrumentalnejOcena stanu i zagrożeń środowiska
Monitoring ekosystemów leśnychOcena stanu i zagrożeń środowiska
Ocena stanu środowiska na podstawie szaty roślinnejOcena stanu i zagrożeń środowiska
Prawo administracyjne w ochronie środowiskaOcena stanu i zagrożeń środowiska
Przestrzenna analiza konfliktów środowiskowychOcena stanu i zagrożeń środowiska
Wpływ zlewni na jakość wódOcena stanu i zagrożeń środowiska

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności Rekultywacja i zagospodarowanie gruntów

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Hydrologia i gospodarowanie wodąRekultywacja i zagospodarowanie gruntów
Kartografia glebRekultywacja i zagospodarowanie gruntów
Klasyfikacja gruntów rolnych i leśnychRekultywacja i zagospodarowanie gruntów
Mechanika budowli i mechanizacja prac ziemnychRekultywacja i zagospodarowanie gruntów
Prawo administracyjne w ochronie środowiskaRekultywacja i zagospodarowanie gruntów
Rekultywacja gruntów glebowych i bezglebowychRekultywacja i zagospodarowanie gruntów
Rekultywacja leśna i zadrzewieniowaRekultywacja i zagospodarowanie gruntów
Zazielenianie obiektów rekultywowanychRekultywacja i zagospodarowanie gruntów

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego modułu:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Przygotowanie pracy magisterskiej i do egzaminu dyplomowegoprzedmiot wspólny11 / 1
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny9 / 1
Ekofizjologia roślinprzedmiot wspólny
Ekotoksykologiaprzedmiot wspólny
Etyka zawodowaprzedmiot wspólny2 / 2
Filozofia przyrodyprzedmiot wspólny1 / 1
Język obcy - Angielskiprzedmiot wspólny3 / 1
Język obcy - Niemieckiprzedmiot wspólny3 / 2
Socjologia przestrzeniprzedmiot wspólny2 / 1
Socjologiczne aspekty ochrony środowiskaprzedmiot wspólny1 / 2
Statystyka i modelowanie w naukach o środowiskuprzedmiot wspólny
Bioklimatologiaprzedmiot wspólny
Chemiczna indykacja wódprzedmiot wspólny7 / 2
Ekologiczne funkcje użytków zielonychprzedmiot wspólny
Ekologiczne metody ochrony roślinprzedmiot wspólny6 / 1
Ekonomika i zarządzanie ochroną środowiskaprzedmiot wspólny
Ekosystemy lądowe Polski i biomy kuli ziemskiejprzedmiot wspólny5 / 1
Geochemiaprzedmiot wspólny
Gleboznawstwo szczegółoweprzedmiot wspólny
Inżynieria ochrony hydrosferyprzedmiot wspólny8 / 1
Kryteria i metody wyceny glebprzedmiot wspólny4 / 2
Kształtowanie i rewaloryzacja krajobrazuprzedmiot wspólny
Metale ciężkie w środowiskuprzedmiot wspólny4 / 1
Mokradła w krajobrazieprzedmiot wspólny
Oczyszczanie i remediacja gruntówprzedmiot wspólny6 / 2
Planowanie przestrzenne i projektowanieprzedmiot wspólny
Polityka ochrony środowiskaprzedmiot wspólny
Rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w atmosferzeprzedmiot wspólny
Rośliny wodne w indykacji skażeń wód i ich oczyszczaniuprzedmiot wspólny7 / 1
Samooczyszczanie i rekultywacja wódprzedmiot wspólny8 / 2
Zagrożenia biologiczne w środowisku żywnościprzedmiot wspólny5 / 2
Zagrożenia fizyczne w środowiskuprzedmiot wspólny
Degradacja środowiska a zdrowie ludnościOcena stanu i zagrożeń środowiska
Hydrologia i gospodarowanie wodąRekultywacja i zagospodarowanie gruntów
Kartografia glebRekultywacja i zagospodarowanie gruntów
Kartowanie krytycznych ładunków obciążeń środowiska oraz biotopówOcena stanu i zagrożeń środowiska
Klasyfikacja gruntów rolnych i leśnychRekultywacja i zagospodarowanie gruntów
Mechanika budowli i mechanizacja prac ziemnychRekultywacja i zagospodarowanie gruntów
Metody analizy instrumentalnejOcena stanu i zagrożeń środowiska
Monitoring ekosystemów leśnychOcena stanu i zagrożeń środowiska
Ocena stanu środowiska na podstawie szaty roślinnejOcena stanu i zagrożeń środowiska
Prawo administracyjne w ochronie środowiskaRekultywacja i zagospodarowanie gruntów
Prawo administracyjne w ochronie środowiskaOcena stanu i zagrożeń środowiska
Przestrzenna analiza konfliktów środowiskowychOcena stanu i zagrożeń środowiska
Rekultywacja gruntów glebowych i bezglebowychRekultywacja i zagospodarowanie gruntów
Rekultywacja leśna i zadrzewieniowaRekultywacja i zagospodarowanie gruntów
Wpływ zlewni na jakość wódOcena stanu i zagrożeń środowiska
Zazielenianie obiektów rekultywowanychRekultywacja i zagospodarowanie gruntów
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie - Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny10 / 1

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego bloku obieralnego:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Ekofizjologia roślinprzedmiot wspólny
Ekotoksykologiaprzedmiot wspólny
Statystyka i modelowanie w naukach o środowiskuprzedmiot wspólny
Bioklimatologiaprzedmiot wspólny
Ekologiczne funkcje użytków zielonychprzedmiot wspólny
Ekonomika i zarządzanie ochroną środowiskaprzedmiot wspólny
Geochemiaprzedmiot wspólny
Gleboznawstwo szczegółoweprzedmiot wspólny
Kształtowanie i rewaloryzacja krajobrazuprzedmiot wspólny
Mokradła w krajobrazieprzedmiot wspólny
Planowanie przestrzenne i projektowanieprzedmiot wspólny
Polityka ochrony środowiskaprzedmiot wspólny
Rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w atmosferzeprzedmiot wspólny
Zagrożenia fizyczne w środowiskuprzedmiot wspólny
Degradacja środowiska a zdrowie ludnościOcena stanu i zagrożeń środowiska
Hydrologia i gospodarowanie wodąRekultywacja i zagospodarowanie gruntów
Kartografia glebRekultywacja i zagospodarowanie gruntów
Kartowanie krytycznych ładunków obciążeń środowiska oraz biotopówOcena stanu i zagrożeń środowiska
Klasyfikacja gruntów rolnych i leśnychRekultywacja i zagospodarowanie gruntów
Mechanika budowli i mechanizacja prac ziemnychRekultywacja i zagospodarowanie gruntów
Metody analizy instrumentalnejOcena stanu i zagrożeń środowiska
Monitoring ekosystemów leśnychOcena stanu i zagrożeń środowiska
Ocena stanu środowiska na podstawie szaty roślinnejOcena stanu i zagrożeń środowiska
Prawo administracyjne w ochronie środowiskaRekultywacja i zagospodarowanie gruntów
Prawo administracyjne w ochronie środowiskaOcena stanu i zagrożeń środowiska
Przestrzenna analiza konfliktów środowiskowychOcena stanu i zagrożeń środowiska
Rekultywacja gruntów glebowych i bezglebowychRekultywacja i zagospodarowanie gruntów
Rekultywacja leśna i zadrzewieniowaRekultywacja i zagospodarowanie gruntów
Wpływ zlewni na jakość wódOcena stanu i zagrożeń środowiska
Zazielenianie obiektów rekultywowanychRekultywacja i zagospodarowanie gruntów
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie - Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 11

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Przygotowanie pracy magisterskiej i do egzaminu dyplomowegoprzedmiot wspólny11 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 9

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny9 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 2

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Etyka zawodowaprzedmiot wspólny2 / 2
Socjologia przestrzeniprzedmiot wspólny2 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 1

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Filozofia przyrodyprzedmiot wspólny1 / 1
Socjologiczne aspekty ochrony środowiskaprzedmiot wspólny1 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 3

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język obcy - Angielskiprzedmiot wspólny3 / 1
Język obcy - Niemieckiprzedmiot wspólny3 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 7

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Chemiczna indykacja wódprzedmiot wspólny7 / 2
Rośliny wodne w indykacji skażeń wód i ich oczyszczaniuprzedmiot wspólny7 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 6

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Ekologiczne metody ochrony roślinprzedmiot wspólny6 / 1
Oczyszczanie i remediacja gruntówprzedmiot wspólny6 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 5

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Ekosystemy lądowe Polski i biomy kuli ziemskiejprzedmiot wspólny5 / 1
Zagrożenia biologiczne w środowisku żywnościprzedmiot wspólny5 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 8

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Inżynieria ochrony hydrosferyprzedmiot wspólny8 / 1
Samooczyszczanie i rekultywacja wódprzedmiot wspólny8 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 4

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Kryteria i metody wyceny glebprzedmiot wspólny4 / 2
Metale ciężkie w środowiskuprzedmiot wspólny4 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 10

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny10 / 1