Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Elektryczny - Elektrotechnika (S2)

Sylabusy - pełny wykaz przedmiotów:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo prac elektrycznychprzedmiot wspólny
Etyka biznesuprzedmiot wspólny2 / 1
Etyka zawodowaprzedmiot wspólny2 / 2
Instytucje i mechanizmy funkcjonowania Unii Europejskiejprzedmiot wspólny3 / 1
Język angielskiprzedmiot wspólny1 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny1 / 2
Komunikacja społeczna i techniki negocjacjiprzedmiot wspólny4 / 1
Lobbing w życiu publicznymprzedmiot wspólny3 / 2
Procedury ochrony własności przemysłowejprzedmiot wspólny
Socjologia społeczeństwa informacyjnegoprzedmiot wspólny4 / 2
Zintegrowane systemy zarządzania przedsiębiorstwemprzedmiot wspólny
Analiza i projektowanie obwodów elektrycznychprzedmiot wspólny
Badania nieniszczące metodami elektromagnetycznymiprzedmiot wspólny
Eksploatacja i diagnostyka wysokonapięciowaprzedmiot wspólny
Instalacje zintegrowaneprzedmiot wspólny
Inteligentne algorytmy analizy w elektrotechniceprzedmiot wspólny
Inteligentne systemy wbudowaneprzedmiot wspólny6 / 1
Metody obliczeniowe i optymalizacyjneprzedmiot wspólny
Mobilne technologie diagnostyczne urządzeń wysokonapięciowychprzedmiot wspólny6 / 2
Modelowanie 2D/3D urządzeń elektrycznychprzedmiot wspólny6 / 3
Modelowanie i pomiary pól elektromagnetycznychprzedmiot wspólny
Praca dyplomowa magisterskaprzedmiot wspólny
Projektowanie elektromechanicznych przetworników energiiprzedmiot wspólny5 / 1
Projektowanie elektrycznych systemów napędowychprzedmiot wspólny5 / 2
Projektowanie układów kompatybilnych elektromagnetycznieprzedmiot wspólny6 / 4
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Symulacje i projektowanie układów energoelektronicznychprzedmiot wspólny6 / 5
Urządzenia elektroenergetyczne niskiego napięciaprzedmiot wspólny
Wysokonapięciowe urządzenia elektroenergetyczneprzedmiot wspólny
Zaawansowane metody matematyczneprzedmiot wspólny
Zastosowania fotoniki w elektrotechniceprzedmiot wspólny
Energoelektronika w elektroenergetyceSystemy elektroenergetyczne
Przemysłowe systemy sterowaniaUrządzenia i instalacje elektryczne
Systemy elektroenergetyczne niskiego napięciaUrządzenia i instalacje elektryczne
Systemy elektroenergetyczne wysokiego napięciaSystemy elektroenergetyczne
Zaawansowane techniki projektowania elementów systemów elektroenergetycznychSystemy elektroenergetyczne
Zaawansowane techniki projektowania instalacji elektrycznychUrządzenia i instalacje elektryczne
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie BHP i przeciwpożaroweprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów wspólnych dla specjalności:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo prac elektrycznychprzedmiot wspólny
Etyka biznesuprzedmiot wspólny2 / 1
Etyka zawodowaprzedmiot wspólny2 / 2
Instytucje i mechanizmy funkcjonowania Unii Europejskiejprzedmiot wspólny3 / 1
Język angielskiprzedmiot wspólny1 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny1 / 2
Komunikacja społeczna i techniki negocjacjiprzedmiot wspólny4 / 1
Lobbing w życiu publicznymprzedmiot wspólny3 / 2
Procedury ochrony własności przemysłowejprzedmiot wspólny
Socjologia społeczeństwa informacyjnegoprzedmiot wspólny4 / 2
Zintegrowane systemy zarządzania przedsiębiorstwemprzedmiot wspólny
Analiza i projektowanie obwodów elektrycznychprzedmiot wspólny
Badania nieniszczące metodami elektromagnetycznymiprzedmiot wspólny
Eksploatacja i diagnostyka wysokonapięciowaprzedmiot wspólny
Instalacje zintegrowaneprzedmiot wspólny
Inteligentne algorytmy analizy w elektrotechniceprzedmiot wspólny
Inteligentne systemy wbudowaneprzedmiot wspólny6 / 1
Metody obliczeniowe i optymalizacyjneprzedmiot wspólny
Mobilne technologie diagnostyczne urządzeń wysokonapięciowychprzedmiot wspólny6 / 2
Modelowanie 2D/3D urządzeń elektrycznychprzedmiot wspólny6 / 3
Modelowanie i pomiary pól elektromagnetycznychprzedmiot wspólny
Praca dyplomowa magisterskaprzedmiot wspólny
Projektowanie elektromechanicznych przetworników energiiprzedmiot wspólny5 / 1
Projektowanie elektrycznych systemów napędowychprzedmiot wspólny5 / 2
Projektowanie układów kompatybilnych elektromagnetycznieprzedmiot wspólny6 / 4
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Symulacje i projektowanie układów energoelektronicznychprzedmiot wspólny6 / 5
Urządzenia elektroenergetyczne niskiego napięciaprzedmiot wspólny
Wysokonapięciowe urządzenia elektroenergetyczneprzedmiot wspólny
Zaawansowane metody matematyczneprzedmiot wspólny
Zastosowania fotoniki w elektrotechniceprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie BHP i przeciwpożaroweprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności Systemy elektroenergetyczne

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Energoelektronika w elektroenergetyceSystemy elektroenergetyczne
Systemy elektroenergetyczne wysokiego napięciaSystemy elektroenergetyczne
Zaawansowane techniki projektowania elementów systemów elektroenergetycznychSystemy elektroenergetyczne

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności Urządzenia i instalacje elektryczne

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Przemysłowe systemy sterowaniaUrządzenia i instalacje elektryczne
Systemy elektroenergetyczne niskiego napięciaUrządzenia i instalacje elektryczne
Zaawansowane techniki projektowania instalacji elektrycznychUrządzenia i instalacje elektryczne

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego modułu:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo prac elektrycznychprzedmiot wspólny
Etyka biznesuprzedmiot wspólny2 / 1
Etyka zawodowaprzedmiot wspólny2 / 2
Instytucje i mechanizmy funkcjonowania Unii Europejskiejprzedmiot wspólny3 / 1
Język angielskiprzedmiot wspólny1 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny1 / 2
Komunikacja społeczna i techniki negocjacjiprzedmiot wspólny4 / 1
Lobbing w życiu publicznymprzedmiot wspólny3 / 2
Procedury ochrony własności przemysłowejprzedmiot wspólny
Socjologia społeczeństwa informacyjnegoprzedmiot wspólny4 / 2
Zintegrowane systemy zarządzania przedsiębiorstwemprzedmiot wspólny
Analiza i projektowanie obwodów elektrycznychprzedmiot wspólny
Badania nieniszczące metodami elektromagnetycznymiprzedmiot wspólny
Eksploatacja i diagnostyka wysokonapięciowaprzedmiot wspólny
Instalacje zintegrowaneprzedmiot wspólny
Inteligentne algorytmy analizy w elektrotechniceprzedmiot wspólny
Inteligentne systemy wbudowaneprzedmiot wspólny6 / 1
Metody obliczeniowe i optymalizacyjneprzedmiot wspólny
Mobilne technologie diagnostyczne urządzeń wysokonapięciowychprzedmiot wspólny6 / 2
Modelowanie 2D/3D urządzeń elektrycznychprzedmiot wspólny6 / 3
Modelowanie i pomiary pól elektromagnetycznychprzedmiot wspólny
Praca dyplomowa magisterskaprzedmiot wspólny
Projektowanie elektromechanicznych przetworników energiiprzedmiot wspólny5 / 1
Projektowanie elektrycznych systemów napędowychprzedmiot wspólny5 / 2
Projektowanie układów kompatybilnych elektromagnetycznieprzedmiot wspólny6 / 4
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Symulacje i projektowanie układów energoelektronicznychprzedmiot wspólny6 / 5
Urządzenia elektroenergetyczne niskiego napięciaprzedmiot wspólny
Wysokonapięciowe urządzenia elektroenergetyczneprzedmiot wspólny
Zaawansowane metody matematyczneprzedmiot wspólny
Zastosowania fotoniki w elektrotechniceprzedmiot wspólny
Energoelektronika w elektroenergetyceSystemy elektroenergetyczne
Przemysłowe systemy sterowaniaUrządzenia i instalacje elektryczne
Systemy elektroenergetyczne niskiego napięciaUrządzenia i instalacje elektryczne
Systemy elektroenergetyczne wysokiego napięciaSystemy elektroenergetyczne
Zaawansowane techniki projektowania elementów systemów elektroenergetycznychSystemy elektroenergetyczne
Zaawansowane techniki projektowania instalacji elektrycznychUrządzenia i instalacje elektryczne
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie BHP i przeciwpożaroweprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego bloku obieralnego:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo prac elektrycznychprzedmiot wspólny
Procedury ochrony własności przemysłowejprzedmiot wspólny
Zintegrowane systemy zarządzania przedsiębiorstwemprzedmiot wspólny
Analiza i projektowanie obwodów elektrycznychprzedmiot wspólny
Badania nieniszczące metodami elektromagnetycznymiprzedmiot wspólny
Eksploatacja i diagnostyka wysokonapięciowaprzedmiot wspólny
Instalacje zintegrowaneprzedmiot wspólny
Inteligentne algorytmy analizy w elektrotechniceprzedmiot wspólny
Metody obliczeniowe i optymalizacyjneprzedmiot wspólny
Modelowanie i pomiary pól elektromagnetycznychprzedmiot wspólny
Praca dyplomowa magisterskaprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Urządzenia elektroenergetyczne niskiego napięciaprzedmiot wspólny
Wysokonapięciowe urządzenia elektroenergetyczneprzedmiot wspólny
Zaawansowane metody matematyczneprzedmiot wspólny
Zastosowania fotoniki w elektrotechniceprzedmiot wspólny
Energoelektronika w elektroenergetyceSystemy elektroenergetyczne
Przemysłowe systemy sterowaniaUrządzenia i instalacje elektryczne
Systemy elektroenergetyczne niskiego napięciaUrządzenia i instalacje elektryczne
Systemy elektroenergetyczne wysokiego napięciaSystemy elektroenergetyczne
Zaawansowane techniki projektowania elementów systemów elektroenergetycznychSystemy elektroenergetyczne
Zaawansowane techniki projektowania instalacji elektrycznychUrządzenia i instalacje elektryczne
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie BHP i przeciwpożaroweprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 2

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Etyka biznesuprzedmiot wspólny2 / 1
Etyka zawodowaprzedmiot wspólny2 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 3

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Instytucje i mechanizmy funkcjonowania Unii Europejskiejprzedmiot wspólny3 / 1
Lobbing w życiu publicznymprzedmiot wspólny3 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 1

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język angielskiprzedmiot wspólny1 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny1 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 4

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Komunikacja społeczna i techniki negocjacjiprzedmiot wspólny4 / 1
Socjologia społeczeństwa informacyjnegoprzedmiot wspólny4 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 6

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 5

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Projektowanie elektromechanicznych przetworników energiiprzedmiot wspólny5 / 1
Projektowanie elektrycznych systemów napędowychprzedmiot wspólny5 / 2