Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Techniki Morskiej i Transportu - Logistyka (S2)

Sylabusy - pełny wykaz przedmiotów:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Etyka zawodowaprzedmiot wspólny1 / 1
Jezyk niemieckiprzedmiot wspólny2 / 1
Język angielskiprzedmiot wspólny2 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Prawo i europejska polityka transportowaprzedmiot wspólny
Socjologiczne aspekty ochrony środowiskaprzedmiot wspólny1 / 2
Badania operacyjne i teoria optymalizacjiprzedmiot wspólny
Zarządzanie strategiczneprzedmiot wspólny
Aplikacje internetowe i techniki multimedialneprzedmiot wspólny
Badania innowacyjne i rozwój w logistyceprzedmiot wspólny
Bezpieczeństwo łańcuchów dostawprzedmiot wspólny4 / 1
E-gospodarkaprzedmiot wspólny
Hurtownie i bazy danychprzedmiot wspólny5 / 1
Logistyka dostaw żywnościprzedmiot wspólny6 / 1
Logistyka globalnaprzedmiot wspólny
Logistyka metropolitalnaprzedmiot wspólny3 / 1
Logistyka ładunkow wrażliwychprzedmiot wspólny6 / 2
Magazynowe systemy informatyczneprzedmiot wspólny
Marketing usług logistycznych i techniki negocjacjiprzedmiot wspólny
Optymalizacja procesów produkcyjnychprzedmiot wspólny
Praca dyplomowaprzedmiot wspólny
Praca przejściowaprzedmiot wspólny
Projektowanie i zarządzanie systemami logistycznymiprzedmiot wspólny
Projektowanie magazynów wysokiego składowaniaprzedmiot wspólny7 / 1
Projekty logistyczneprzedmiot wspólny
Rachunek ekonomiczny w logistyceprzedmiot wspólny
Roboty mobilneprzedmiot wspólny7 / 2
Robotyzacja i automatyzacja procesów logistycznychprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Systemy informatyczne zarządzania przedsiębiorstwemprzedmiot wspólny
Systemy zarządzania gospodarka magazynowąprzedmiot wspólny5 / 2
Systemy zarządzania jakością w logistyceprzedmiot wspólny
Zarządzanie logistyczne w Przemyśle 4.0przedmiot wspólny4 / 2
Zarządzanie ryzykiem w logistyceprzedmiot wspólny
Zarządzanie łańcuchem dostawprzedmiot wspólny
Zrównoważona logistykaprzedmiot wspólny3 / 2
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów wspólnych dla specjalności:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Etyka zawodowaprzedmiot wspólny1 / 1
Jezyk niemieckiprzedmiot wspólny2 / 1
Język angielskiprzedmiot wspólny2 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Prawo i europejska polityka transportowaprzedmiot wspólny
Socjologiczne aspekty ochrony środowiskaprzedmiot wspólny1 / 2
Badania operacyjne i teoria optymalizacjiprzedmiot wspólny
Zarządzanie strategiczneprzedmiot wspólny
Aplikacje internetowe i techniki multimedialneprzedmiot wspólny
Badania innowacyjne i rozwój w logistyceprzedmiot wspólny
Bezpieczeństwo łańcuchów dostawprzedmiot wspólny4 / 1
E-gospodarkaprzedmiot wspólny
Hurtownie i bazy danychprzedmiot wspólny5 / 1
Logistyka dostaw żywnościprzedmiot wspólny6 / 1
Logistyka globalnaprzedmiot wspólny
Logistyka metropolitalnaprzedmiot wspólny3 / 1
Logistyka ładunkow wrażliwychprzedmiot wspólny6 / 2
Magazynowe systemy informatyczneprzedmiot wspólny
Marketing usług logistycznych i techniki negocjacjiprzedmiot wspólny
Optymalizacja procesów produkcyjnychprzedmiot wspólny
Praca dyplomowaprzedmiot wspólny
Praca przejściowaprzedmiot wspólny
Projektowanie i zarządzanie systemami logistycznymiprzedmiot wspólny
Projektowanie magazynów wysokiego składowaniaprzedmiot wspólny7 / 1
Projekty logistyczneprzedmiot wspólny
Rachunek ekonomiczny w logistyceprzedmiot wspólny
Roboty mobilneprzedmiot wspólny7 / 2
Robotyzacja i automatyzacja procesów logistycznychprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Systemy informatyczne zarządzania przedsiębiorstwemprzedmiot wspólny
Systemy zarządzania gospodarka magazynowąprzedmiot wspólny5 / 2
Systemy zarządzania jakością w logistyceprzedmiot wspólny
Zarządzanie logistyczne w Przemyśle 4.0przedmiot wspólny4 / 2
Zarządzanie ryzykiem w logistyceprzedmiot wspólny
Zarządzanie łańcuchem dostawprzedmiot wspólny
Zrównoważona logistykaprzedmiot wspólny3 / 2
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego modułu:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Etyka zawodowaprzedmiot wspólny1 / 1
Jezyk niemieckiprzedmiot wspólny2 / 1
Język angielskiprzedmiot wspólny2 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Prawo i europejska polityka transportowaprzedmiot wspólny
Socjologiczne aspekty ochrony środowiskaprzedmiot wspólny1 / 2
Badania operacyjne i teoria optymalizacjiprzedmiot wspólny
Zarządzanie strategiczneprzedmiot wspólny
Aplikacje internetowe i techniki multimedialneprzedmiot wspólny
Badania innowacyjne i rozwój w logistyceprzedmiot wspólny
Bezpieczeństwo łańcuchów dostawprzedmiot wspólny4 / 1
E-gospodarkaprzedmiot wspólny
Hurtownie i bazy danychprzedmiot wspólny5 / 1
Logistyka dostaw żywnościprzedmiot wspólny6 / 1
Logistyka globalnaprzedmiot wspólny
Logistyka metropolitalnaprzedmiot wspólny3 / 1
Logistyka ładunkow wrażliwychprzedmiot wspólny6 / 2
Magazynowe systemy informatyczneprzedmiot wspólny
Marketing usług logistycznych i techniki negocjacjiprzedmiot wspólny
Optymalizacja procesów produkcyjnychprzedmiot wspólny
Praca dyplomowaprzedmiot wspólny
Praca przejściowaprzedmiot wspólny
Projektowanie i zarządzanie systemami logistycznymiprzedmiot wspólny
Projektowanie magazynów wysokiego składowaniaprzedmiot wspólny7 / 1
Projekty logistyczneprzedmiot wspólny
Rachunek ekonomiczny w logistyceprzedmiot wspólny
Roboty mobilneprzedmiot wspólny7 / 2
Robotyzacja i automatyzacja procesów logistycznychprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Systemy informatyczne zarządzania przedsiębiorstwemprzedmiot wspólny
Systemy zarządzania gospodarka magazynowąprzedmiot wspólny5 / 2
Systemy zarządzania jakością w logistyceprzedmiot wspólny
Zarządzanie logistyczne w Przemyśle 4.0przedmiot wspólny4 / 2
Zarządzanie ryzykiem w logistyceprzedmiot wspólny
Zarządzanie łańcuchem dostawprzedmiot wspólny
Zrównoważona logistykaprzedmiot wspólny3 / 2
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego bloku obieralnego:

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 1

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Etyka zawodowaprzedmiot wspólny1 / 1
Socjologiczne aspekty ochrony środowiskaprzedmiot wspólny1 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 2

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Jezyk niemieckiprzedmiot wspólny2 / 1
Język angielskiprzedmiot wspólny2 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 4

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo łańcuchów dostawprzedmiot wspólny4 / 1
Zarządzanie logistyczne w Przemyśle 4.0przedmiot wspólny4 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 5

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Hurtownie i bazy danychprzedmiot wspólny5 / 1
Systemy zarządzania gospodarka magazynowąprzedmiot wspólny5 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 6

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Logistyka dostaw żywnościprzedmiot wspólny6 / 1
Logistyka ładunkow wrażliwychprzedmiot wspólny6 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 3

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Logistyka metropolitalnaprzedmiot wspólny3 / 1
Zrównoważona logistykaprzedmiot wspólny3 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 7

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Projektowanie magazynów wysokiego składowaniaprzedmiot wspólny7 / 1
Roboty mobilneprzedmiot wspólny7 / 2