Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Mechanika i budowa maszyn (S2)

Sylabusy - pełny wykaz przedmiotów:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
BHPprzedmiot wspólny
Elementy prawaprzedmiot wspólny
Europejskie systemy oceny zgodnościprzedmiot wspólny1 / 1
Instytucje i mechanizmy funkcjonowania Unii Europejskiejprzedmiot wspólny9 / 1
Język obcy (angielski)przedmiot wspólny51 / 1
Język obcy (niemiecki)przedmiot wspólny51 / 2
Komunikacja społeczna i techniki negocjacyjneprzedmiot wspólny
Normalizacjaprzedmiot wspólny1 / 2
Ochrona własności intelektualnej 2przedmiot wspólny
Podstawy organizacji produkcjiprzedmiot wspólny
Socjologia społeczeństwa informatycznegoprzedmiot wspólny9 / 2
Socjologiczne aspekty ochrony środowiskaprzedmiot wspólny9 / 3
Mechanika analitycznaprzedmiot wspólny
Eksploatacja maszyn i urządzeńprzedmiot wspólny
Metoda elementów skończonychprzedmiot wspólny
Metody optymalizacjiprzedmiot wspólny
Modelowanie w projektowaniu maszyn i procesówprzedmiot wspólny
Racjonalne wykorzystanie energiiprzedmiot wspólny
Współczesne materiały konstrukcyjneprzedmiot wspólny
Zintegrowane systemy wytwarzaniaprzedmiot wspólny
Algorytmizacja zagadnień inżynierskichurządzenia mechatroniczne5 / 1
Algorytmizacja zagadnień inżynierskichkomputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn5 / 1
Analiza i optymalizacja konstrukcji w projektowaniu maszynkomputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn
CAD, CAM i CAW w inżynierii spawaniainżynieria spawalnictwa5 / 1
Doświadczalna identyfikacja własności układów mechatronicznychurządzenia mechatroniczne
Dynamika maszyn i urządzeń technologicznychurządzenia mechatroniczne3 / 1
Dynamika maszyn i urządzeń technologicznychkomputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn3 / 1
Elektroniczne układy sterowania maszynurządzenia mechatroniczne4 / 1
Komputerowo wspomagane projektowanieurządzenia mechatroniczne4 / 2
Komputerowo wspomagane projektowaniekomputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn4 / 1
Komputerowo wspomagane wytwarzaniekomputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn4 / 2
Komputerowo wspomagane wytwarzanieurządzenia mechatroniczne4 / 3
Kontrola i odbiory konstrukcji spawanychinżynieria spawalnictwa4 / 1
Logistyka i organizacja produkcjikomputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn5 / 2
Logistyka i organizacja produkcjiurządzenia mechatroniczne5 / 2
Materiały zaawansowane i ich spawalnośćinżynieria spawalnictwa
Mechaniczne komponenty automatykiurządzenia mechatroniczne3 / 2
Mechatronika spawalniczainżynieria spawalnictwa3 / 1
Metody badań złączy spawanychinżynieria spawalnictwa4 / 2
Metody numeryczne w inżynierii spajaniainżynieria spawalnictwa5 / 2
Metody statystyczne w procesach wytwarzaniakomputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn
Narzędzia skrawającekomputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn3 / 2
Nowoczesne technologie w spawalnictwieinżynieria spawalnictwa
Odnawialne źródła energiiurządzenia mechatroniczne5 / 3
Oprzyrządowanie technologicznekomputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn
Praca dyplomowainżynieria spawalnictwa
Praca dyplomowaurządzenia mechatroniczne
Praca dyplomowakomputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn
Projektowanie i badania symulacyjne systemów wytwarzaniakomputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn5 / 3
Projektowanie i badania symulacyjne systemów wytwarzaniaurządzenia mechatroniczne5 / 4
Projektowanie i obróbka powierzchni 3Dkomputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn5 / 4
Projektowanie i obróbka powierzchni 3Durządzenia mechatroniczne5 / 5
Projektowanie konstrukcji spawanychinżynieria spawalnictwa
Projektowanie technologii maszyn w systemach CAD/CAMkomputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn
Projektowanie technologii spawaniainżynieria spawalnictwa
Projektowanie urządzeń mechatronicznych Iurządzenia mechatroniczne
Projektowanie urządzeń mechatronicznych IIurządzenia mechatroniczne
Prototypowanie w budowie maszynkomputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn4 / 3
Prototypowanie w budowie maszynurządzenia mechatroniczne4 / 4
Przygotowanie wytwarzania w ESWkomputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn5 / 5
Roboty przemysłoweurządzenia mechatroniczne3 / 3
Roboty przemysłowekomputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn3 / 3
Robotyzacja i automatyzacja spawaniainżynieria spawalnictwa3 / 2
Seminarium dyplomowe Iurządzenia mechatroniczne
Seminarium dyplomowe Ikomputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn
Seminarium dyplomowe Iinżynieria spawalnictwa
Seminarium dyplomowe IIinżynieria spawalnictwa
Seminarium dyplomowe IIurządzenia mechatroniczne
Seminarium dyplomowe IIkomputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn
Systemy inteligentnego sterowania procesami wytwarzaniaurządzenia mechatroniczne4 / 5
Systemy kontroli jakości w spawalnictwieinżynieria spawalnictwa4 / 3
Sztuczna inteligencja w techniceurządzenia mechatroniczne5 / 6
Techniki komputerowe w inżynierii spajaniainżynieria spawalnictwa5 / 3
Techniki symulacji komputerowych układów mechatronicznychurządzenia mechatroniczne
Technologia montażu z analizą zamiennościkomputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn
Technologia uzębieńkomputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn4 / 4
Trójkoordynatowa technika pomiaru i metrologia SGPkomputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn3 / 4
Trójkoordynatowa technika pomiaru i metrologia SGPurządzenia mechatroniczne3 / 4
Tłumienie drgańurządzenia mechatroniczne
Zaawansowane programowanie maszyn CNCurządzenia mechatroniczne4 / 6
Zaawansowane programowanie maszyn CNCkomputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn4 / 5
Zaawansowane systemy sterowaniakomputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn4 / 6
Zaawansowane systemy sterowaniaurządzenia mechatroniczne4 / 7
Zgrzewanie, lutowanie, klejenieinżynieria spawalnictwa
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie BHP i p.poż.przedmiot wspólny
Praktyka programowaprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów wspólnych dla specjalności:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
BHPprzedmiot wspólny
Elementy prawaprzedmiot wspólny
Europejskie systemy oceny zgodnościprzedmiot wspólny1 / 1
Instytucje i mechanizmy funkcjonowania Unii Europejskiejprzedmiot wspólny9 / 1
Język obcy (angielski)przedmiot wspólny51 / 1
Język obcy (niemiecki)przedmiot wspólny51 / 2
Komunikacja społeczna i techniki negocjacyjneprzedmiot wspólny
Normalizacjaprzedmiot wspólny1 / 2
Ochrona własności intelektualnej 2przedmiot wspólny
Podstawy organizacji produkcjiprzedmiot wspólny
Socjologia społeczeństwa informatycznegoprzedmiot wspólny9 / 2
Socjologiczne aspekty ochrony środowiskaprzedmiot wspólny9 / 3
Mechanika analitycznaprzedmiot wspólny
Eksploatacja maszyn i urządzeńprzedmiot wspólny
Metoda elementów skończonychprzedmiot wspólny
Metody optymalizacjiprzedmiot wspólny
Modelowanie w projektowaniu maszyn i procesówprzedmiot wspólny
Racjonalne wykorzystanie energiiprzedmiot wspólny
Współczesne materiały konstrukcyjneprzedmiot wspólny
Zintegrowane systemy wytwarzaniaprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie BHP i p.poż.przedmiot wspólny
Praktyka programowaprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności urządzenia mechatroniczne

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Algorytmizacja zagadnień inżynierskichurządzenia mechatroniczne5 / 1
Doświadczalna identyfikacja własności układów mechatronicznychurządzenia mechatroniczne
Dynamika maszyn i urządzeń technologicznychurządzenia mechatroniczne3 / 1
Elektroniczne układy sterowania maszynurządzenia mechatroniczne4 / 1
Komputerowo wspomagane projektowanieurządzenia mechatroniczne4 / 2
Komputerowo wspomagane wytwarzanieurządzenia mechatroniczne4 / 3
Logistyka i organizacja produkcjiurządzenia mechatroniczne5 / 2
Mechaniczne komponenty automatykiurządzenia mechatroniczne3 / 2
Odnawialne źródła energiiurządzenia mechatroniczne5 / 3
Praca dyplomowaurządzenia mechatroniczne
Projektowanie i badania symulacyjne systemów wytwarzaniaurządzenia mechatroniczne5 / 4
Projektowanie i obróbka powierzchni 3Durządzenia mechatroniczne5 / 5
Projektowanie urządzeń mechatronicznych Iurządzenia mechatroniczne
Projektowanie urządzeń mechatronicznych IIurządzenia mechatroniczne
Prototypowanie w budowie maszynurządzenia mechatroniczne4 / 4
Roboty przemysłoweurządzenia mechatroniczne3 / 3
Seminarium dyplomowe Iurządzenia mechatroniczne
Seminarium dyplomowe IIurządzenia mechatroniczne
Systemy inteligentnego sterowania procesami wytwarzaniaurządzenia mechatroniczne4 / 5
Sztuczna inteligencja w techniceurządzenia mechatroniczne5 / 6
Techniki symulacji komputerowych układów mechatronicznychurządzenia mechatroniczne
Trójkoordynatowa technika pomiaru i metrologia SGPurządzenia mechatroniczne3 / 4
Tłumienie drgańurządzenia mechatroniczne
Zaawansowane programowanie maszyn CNCurządzenia mechatroniczne4 / 6
Zaawansowane systemy sterowaniaurządzenia mechatroniczne4 / 7

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności komputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Algorytmizacja zagadnień inżynierskichkomputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn5 / 1
Analiza i optymalizacja konstrukcji w projektowaniu maszynkomputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn
Dynamika maszyn i urządzeń technologicznychkomputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn3 / 1
Komputerowo wspomagane projektowaniekomputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn4 / 1
Komputerowo wspomagane wytwarzaniekomputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn4 / 2
Logistyka i organizacja produkcjikomputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn5 / 2
Metody statystyczne w procesach wytwarzaniakomputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn
Narzędzia skrawającekomputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn3 / 2
Oprzyrządowanie technologicznekomputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn
Praca dyplomowakomputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn
Projektowanie i badania symulacyjne systemów wytwarzaniakomputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn5 / 3
Projektowanie i obróbka powierzchni 3Dkomputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn5 / 4
Projektowanie technologii maszyn w systemach CAD/CAMkomputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn
Prototypowanie w budowie maszynkomputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn4 / 3
Przygotowanie wytwarzania w ESWkomputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn5 / 5
Roboty przemysłowekomputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn3 / 3
Seminarium dyplomowe Ikomputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn
Seminarium dyplomowe IIkomputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn
Technologia montażu z analizą zamiennościkomputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn
Technologia uzębieńkomputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn4 / 4
Trójkoordynatowa technika pomiaru i metrologia SGPkomputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn3 / 4
Zaawansowane programowanie maszyn CNCkomputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn4 / 5
Zaawansowane systemy sterowaniakomputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn4 / 6

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności inżynieria spawalnictwa

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
CAD, CAM i CAW w inżynierii spawaniainżynieria spawalnictwa5 / 1
Kontrola i odbiory konstrukcji spawanychinżynieria spawalnictwa4 / 1
Materiały zaawansowane i ich spawalnośćinżynieria spawalnictwa
Mechatronika spawalniczainżynieria spawalnictwa3 / 1
Metody badań złączy spawanychinżynieria spawalnictwa4 / 2
Metody numeryczne w inżynierii spajaniainżynieria spawalnictwa5 / 2
Nowoczesne technologie w spawalnictwieinżynieria spawalnictwa
Praca dyplomowainżynieria spawalnictwa
Projektowanie konstrukcji spawanychinżynieria spawalnictwa
Projektowanie technologii spawaniainżynieria spawalnictwa
Robotyzacja i automatyzacja spawaniainżynieria spawalnictwa3 / 2
Seminarium dyplomowe Iinżynieria spawalnictwa
Seminarium dyplomowe IIinżynieria spawalnictwa
Systemy kontroli jakości w spawalnictwieinżynieria spawalnictwa4 / 3
Techniki komputerowe w inżynierii spajaniainżynieria spawalnictwa5 / 3
Zgrzewanie, lutowanie, klejenieinżynieria spawalnictwa

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego modułu:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
BHPprzedmiot wspólny
Elementy prawaprzedmiot wspólny
Europejskie systemy oceny zgodnościprzedmiot wspólny1 / 1
Instytucje i mechanizmy funkcjonowania Unii Europejskiejprzedmiot wspólny9 / 1
Język obcy (angielski)przedmiot wspólny51 / 1
Język obcy (niemiecki)przedmiot wspólny51 / 2
Komunikacja społeczna i techniki negocjacyjneprzedmiot wspólny
Normalizacjaprzedmiot wspólny1 / 2
Ochrona własności intelektualnej 2przedmiot wspólny
Podstawy organizacji produkcjiprzedmiot wspólny
Socjologia społeczeństwa informatycznegoprzedmiot wspólny9 / 2
Socjologiczne aspekty ochrony środowiskaprzedmiot wspólny9 / 3
Mechanika analitycznaprzedmiot wspólny
Eksploatacja maszyn i urządzeńprzedmiot wspólny
Metoda elementów skończonychprzedmiot wspólny
Metody optymalizacjiprzedmiot wspólny
Modelowanie w projektowaniu maszyn i procesówprzedmiot wspólny
Racjonalne wykorzystanie energiiprzedmiot wspólny
Współczesne materiały konstrukcyjneprzedmiot wspólny
Zintegrowane systemy wytwarzaniaprzedmiot wspólny
Algorytmizacja zagadnień inżynierskichurządzenia mechatroniczne5 / 1
Algorytmizacja zagadnień inżynierskichkomputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn5 / 1
Analiza i optymalizacja konstrukcji w projektowaniu maszynkomputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn
CAD, CAM i CAW w inżynierii spawaniainżynieria spawalnictwa5 / 1
Doświadczalna identyfikacja własności układów mechatronicznychurządzenia mechatroniczne
Dynamika maszyn i urządzeń technologicznychurządzenia mechatroniczne3 / 1
Dynamika maszyn i urządzeń technologicznychkomputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn3 / 1
Elektroniczne układy sterowania maszynurządzenia mechatroniczne4 / 1
Komputerowo wspomagane projektowanieurządzenia mechatroniczne4 / 2
Komputerowo wspomagane projektowaniekomputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn4 / 1
Komputerowo wspomagane wytwarzaniekomputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn4 / 2
Komputerowo wspomagane wytwarzanieurządzenia mechatroniczne4 / 3
Kontrola i odbiory konstrukcji spawanychinżynieria spawalnictwa4 / 1
Logistyka i organizacja produkcjikomputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn5 / 2
Logistyka i organizacja produkcjiurządzenia mechatroniczne5 / 2
Materiały zaawansowane i ich spawalnośćinżynieria spawalnictwa
Mechaniczne komponenty automatykiurządzenia mechatroniczne3 / 2
Mechatronika spawalniczainżynieria spawalnictwa3 / 1
Metody badań złączy spawanychinżynieria spawalnictwa4 / 2
Metody numeryczne w inżynierii spajaniainżynieria spawalnictwa5 / 2
Metody statystyczne w procesach wytwarzaniakomputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn
Narzędzia skrawającekomputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn3 / 2
Nowoczesne technologie w spawalnictwieinżynieria spawalnictwa
Odnawialne źródła energiiurządzenia mechatroniczne5 / 3
Oprzyrządowanie technologicznekomputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn
Praca dyplomowainżynieria spawalnictwa
Praca dyplomowaurządzenia mechatroniczne
Praca dyplomowakomputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn
Projektowanie i badania symulacyjne systemów wytwarzaniakomputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn5 / 3
Projektowanie i badania symulacyjne systemów wytwarzaniaurządzenia mechatroniczne5 / 4
Projektowanie i obróbka powierzchni 3Dkomputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn5 / 4
Projektowanie i obróbka powierzchni 3Durządzenia mechatroniczne5 / 5
Projektowanie konstrukcji spawanychinżynieria spawalnictwa
Projektowanie technologii maszyn w systemach CAD/CAMkomputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn
Projektowanie technologii spawaniainżynieria spawalnictwa
Projektowanie urządzeń mechatronicznych Iurządzenia mechatroniczne
Projektowanie urządzeń mechatronicznych IIurządzenia mechatroniczne
Prototypowanie w budowie maszynkomputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn4 / 3
Prototypowanie w budowie maszynurządzenia mechatroniczne4 / 4
Przygotowanie wytwarzania w ESWkomputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn5 / 5
Roboty przemysłoweurządzenia mechatroniczne3 / 3
Roboty przemysłowekomputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn3 / 3
Robotyzacja i automatyzacja spawaniainżynieria spawalnictwa3 / 2
Seminarium dyplomowe Iurządzenia mechatroniczne
Seminarium dyplomowe Ikomputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn
Seminarium dyplomowe Iinżynieria spawalnictwa
Seminarium dyplomowe IIinżynieria spawalnictwa
Seminarium dyplomowe IIurządzenia mechatroniczne
Seminarium dyplomowe IIkomputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn
Systemy inteligentnego sterowania procesami wytwarzaniaurządzenia mechatroniczne4 / 5
Systemy kontroli jakości w spawalnictwieinżynieria spawalnictwa4 / 3
Sztuczna inteligencja w techniceurządzenia mechatroniczne5 / 6
Techniki komputerowe w inżynierii spajaniainżynieria spawalnictwa5 / 3
Techniki symulacji komputerowych układów mechatronicznychurządzenia mechatroniczne
Technologia montażu z analizą zamiennościkomputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn
Technologia uzębieńkomputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn4 / 4
Trójkoordynatowa technika pomiaru i metrologia SGPkomputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn3 / 4
Trójkoordynatowa technika pomiaru i metrologia SGPurządzenia mechatroniczne3 / 4
Tłumienie drgańurządzenia mechatroniczne
Zaawansowane programowanie maszyn CNCurządzenia mechatroniczne4 / 6
Zaawansowane programowanie maszyn CNCkomputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn4 / 5
Zaawansowane systemy sterowaniakomputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn4 / 6
Zaawansowane systemy sterowaniaurządzenia mechatroniczne4 / 7
Zgrzewanie, lutowanie, klejenieinżynieria spawalnictwa
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie BHP i p.poż.przedmiot wspólny
Praktyka programowaprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego bloku obieralnego:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
BHPprzedmiot wspólny
Elementy prawaprzedmiot wspólny
Komunikacja społeczna i techniki negocjacyjneprzedmiot wspólny
Ochrona własności intelektualnej 2przedmiot wspólny
Podstawy organizacji produkcjiprzedmiot wspólny
Mechanika analitycznaprzedmiot wspólny
Eksploatacja maszyn i urządzeńprzedmiot wspólny
Metoda elementów skończonychprzedmiot wspólny
Metody optymalizacjiprzedmiot wspólny
Modelowanie w projektowaniu maszyn i procesówprzedmiot wspólny
Racjonalne wykorzystanie energiiprzedmiot wspólny
Współczesne materiały konstrukcyjneprzedmiot wspólny
Zintegrowane systemy wytwarzaniaprzedmiot wspólny
Analiza i optymalizacja konstrukcji w projektowaniu maszynkomputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn
Doświadczalna identyfikacja własności układów mechatronicznychurządzenia mechatroniczne
Materiały zaawansowane i ich spawalnośćinżynieria spawalnictwa
Metody statystyczne w procesach wytwarzaniakomputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn
Nowoczesne technologie w spawalnictwieinżynieria spawalnictwa
Oprzyrządowanie technologicznekomputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn
Praca dyplomowainżynieria spawalnictwa
Praca dyplomowaurządzenia mechatroniczne
Praca dyplomowakomputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn
Projektowanie konstrukcji spawanychinżynieria spawalnictwa
Projektowanie technologii maszyn w systemach CAD/CAMkomputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn
Projektowanie technologii spawaniainżynieria spawalnictwa
Projektowanie urządzeń mechatronicznych Iurządzenia mechatroniczne
Projektowanie urządzeń mechatronicznych IIurządzenia mechatroniczne
Seminarium dyplomowe Iurządzenia mechatroniczne
Seminarium dyplomowe Ikomputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn
Seminarium dyplomowe Iinżynieria spawalnictwa
Seminarium dyplomowe IIinżynieria spawalnictwa
Seminarium dyplomowe IIurządzenia mechatroniczne
Seminarium dyplomowe IIkomputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn
Techniki symulacji komputerowych układów mechatronicznychurządzenia mechatroniczne
Technologia montażu z analizą zamiennościkomputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn
Tłumienie drgańurządzenia mechatroniczne
Zgrzewanie, lutowanie, klejenieinżynieria spawalnictwa
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie BHP i p.poż.przedmiot wspólny
Praktyka programowaprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 1

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Europejskie systemy oceny zgodnościprzedmiot wspólny1 / 1
Normalizacjaprzedmiot wspólny1 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 9

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Instytucje i mechanizmy funkcjonowania Unii Europejskiejprzedmiot wspólny9 / 1
Socjologia społeczeństwa informatycznegoprzedmiot wspólny9 / 2
Socjologiczne aspekty ochrony środowiskaprzedmiot wspólny9 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 51

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język obcy (angielski)przedmiot wspólny51 / 1
Język obcy (niemiecki)przedmiot wspólny51 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 5

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Algorytmizacja zagadnień inżynierskichurządzenia mechatroniczne5 / 1
Logistyka i organizacja produkcjiurządzenia mechatroniczne5 / 2
Odnawialne źródła energiiurządzenia mechatroniczne5 / 3
Projektowanie i badania symulacyjne systemów wytwarzaniaurządzenia mechatroniczne5 / 4
Projektowanie i obróbka powierzchni 3Durządzenia mechatroniczne5 / 5
Sztuczna inteligencja w techniceurządzenia mechatroniczne5 / 6

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 5

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Algorytmizacja zagadnień inżynierskichkomputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn5 / 1
Logistyka i organizacja produkcjikomputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn5 / 2
Projektowanie i badania symulacyjne systemów wytwarzaniakomputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn5 / 3
Projektowanie i obróbka powierzchni 3Dkomputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn5 / 4
Przygotowanie wytwarzania w ESWkomputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn5 / 5

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 5

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
CAD, CAM i CAW w inżynierii spawaniainżynieria spawalnictwa5 / 1
Metody numeryczne w inżynierii spajaniainżynieria spawalnictwa5 / 2
Techniki komputerowe w inżynierii spajaniainżynieria spawalnictwa5 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 3

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Dynamika maszyn i urządzeń technologicznychurządzenia mechatroniczne3 / 1
Mechaniczne komponenty automatykiurządzenia mechatroniczne3 / 2
Roboty przemysłoweurządzenia mechatroniczne3 / 3
Trójkoordynatowa technika pomiaru i metrologia SGPurządzenia mechatroniczne3 / 4

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 3

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Dynamika maszyn i urządzeń technologicznychkomputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn3 / 1
Narzędzia skrawającekomputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn3 / 2
Roboty przemysłowekomputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn3 / 3
Trójkoordynatowa technika pomiaru i metrologia SGPkomputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn3 / 4

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 4

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Elektroniczne układy sterowania maszynurządzenia mechatroniczne4 / 1
Komputerowo wspomagane projektowanieurządzenia mechatroniczne4 / 2
Komputerowo wspomagane wytwarzanieurządzenia mechatroniczne4 / 3
Prototypowanie w budowie maszynurządzenia mechatroniczne4 / 4
Systemy inteligentnego sterowania procesami wytwarzaniaurządzenia mechatroniczne4 / 5
Zaawansowane programowanie maszyn CNCurządzenia mechatroniczne4 / 6
Zaawansowane systemy sterowaniaurządzenia mechatroniczne4 / 7

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 4

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Komputerowo wspomagane projektowaniekomputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn4 / 1
Komputerowo wspomagane wytwarzaniekomputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn4 / 2
Prototypowanie w budowie maszynkomputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn4 / 3
Technologia uzębieńkomputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn4 / 4
Zaawansowane programowanie maszyn CNCkomputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn4 / 5
Zaawansowane systemy sterowaniakomputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn4 / 6

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 4

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Kontrola i odbiory konstrukcji spawanychinżynieria spawalnictwa4 / 1
Metody badań złączy spawanychinżynieria spawalnictwa4 / 2
Systemy kontroli jakości w spawalnictwieinżynieria spawalnictwa4 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 3

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Mechatronika spawalniczainżynieria spawalnictwa3 / 1
Robotyzacja i automatyzacja spawaniainżynieria spawalnictwa3 / 2