Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Inżynieria materiałowa w języku angielskim (S2)

Sylabusy - pełny wykaz przedmiotów:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Foreign Language (English)przedmiot wspólny51 / 1
Foreign Language (German)przedmiot wspólny51 / 2
Institutions and Mechanisms Governing the EUprzedmiot wspólny7 / 1
Intellectual Property Protection IIprzedmiot wspólny
Legal Basis for the Functioning of Enterprisesprzedmiot wspólny1 / 1
Legal Regulations in EUprzedmiot wspólny1 / 2
Social Communication and Negotiation Techniquesprzedmiot wspólny
Sociological Aspects of Environment Protectionprzedmiot wspólny7 / 2
Sociology of Cyber Societyprzedmiot wspólny7 / 3
Fundamentals of Artificial Intelligenceprzedmiot wspólny2 / 1
Internet Technologiesprzedmiot wspólny
Neural Networksprzedmiot wspólny2 / 2
Advanced Research Methodsprzedmiot wspólny
Advanced Techniques of Materials Productionprzedmiot wspólny3 / 1
Advances in Materials Scienceprzedmiot wspólny3 / 2
Engineering Nanomaterialsprzedmiot wspólny
Environment, Health and Safetyprzedmiot wspólny
Finite Element Methodsprzedmiot wspólny
Innovation Project Managementprzedmiot wspólny
Materials Properties Designingprzedmiot wspólny
Practical Aspects of the Selection of Materials and Technologiesprzedmiot wspólny
Coatings for Special Technical ApplicationsLightweight Structures
Composites RecyclingLightweight Structures
Diploma PaperProcessing of Polymer Materials
Diploma PaperLightweight Structures
Diploma Seminar IProcessing of Polymer Materials
Diploma Seminar ILightweight Structures
Diploma Seminar IIProcessing of Polymer Materials
Diploma Seminar IILightweight Structures
Durability in Exploitation of Composite ProductsLightweight Structures
Fundamentals in Injection Mold Designing and ProductionProcessing of Polymer Materials
Injection Moulds IProcessing of Polymer Materials
Injection Moulds IIProcessing of Polymer Materials
Innovative Composite MaterialsLightweight Structures
Interim PaperProcessing of Polymer Materials4 / 1
Interim PaperLightweight Structures4 / 1
Multi-material Structures and ConstructionsLightweight Structures
Non-destructive Testing of Composite MaterialsLightweight Structures
Polymer ModificationLightweight Structures
Polymer ModificationProcessing of Polymer Materials
Polymeric Materials and ProcessesProcessing of Polymer Materials
Problem SeminarLightweight Structures
Problem SeminarProcessing of Polymer Materials
RecyclingProcessing of Polymer Materials
Surface Engineering and Protective CoatingsProcessing of Polymer Materials
Technologies of polymer nanocompositesProcessing of Polymer Materials
Basics of Scientific Informationprzedmiot wspólny
Environmenent, Health, Safety and Fire Trainingprzedmiot wspólny
Work Placementprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów wspólnych dla specjalności:

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności Lightweight Structures

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Coatings for Special Technical ApplicationsLightweight Structures
Composites RecyclingLightweight Structures
Diploma PaperLightweight Structures
Diploma Seminar ILightweight Structures
Diploma Seminar IILightweight Structures
Durability in Exploitation of Composite ProductsLightweight Structures
Innovative Composite MaterialsLightweight Structures
Interim PaperLightweight Structures4 / 1
Multi-material Structures and ConstructionsLightweight Structures
Non-destructive Testing of Composite MaterialsLightweight Structures
Polymer ModificationLightweight Structures
Problem SeminarLightweight Structures

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności Processing of Polymer Materials

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Diploma PaperProcessing of Polymer Materials
Diploma Seminar IProcessing of Polymer Materials
Diploma Seminar IIProcessing of Polymer Materials
Fundamentals in Injection Mold Designing and ProductionProcessing of Polymer Materials
Injection Moulds IProcessing of Polymer Materials
Injection Moulds IIProcessing of Polymer Materials
Interim PaperProcessing of Polymer Materials4 / 1
Polymer ModificationProcessing of Polymer Materials
Polymeric Materials and ProcessesProcessing of Polymer Materials
Problem SeminarProcessing of Polymer Materials
RecyclingProcessing of Polymer Materials
Surface Engineering and Protective CoatingsProcessing of Polymer Materials
Technologies of polymer nanocompositesProcessing of Polymer Materials

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego modułu:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Foreign Language (English)przedmiot wspólny51 / 1
Foreign Language (German)przedmiot wspólny51 / 2
Institutions and Mechanisms Governing the EUprzedmiot wspólny7 / 1
Intellectual Property Protection IIprzedmiot wspólny
Legal Basis for the Functioning of Enterprisesprzedmiot wspólny1 / 1
Legal Regulations in EUprzedmiot wspólny1 / 2
Social Communication and Negotiation Techniquesprzedmiot wspólny
Sociological Aspects of Environment Protectionprzedmiot wspólny7 / 2
Sociology of Cyber Societyprzedmiot wspólny7 / 3
Fundamentals of Artificial Intelligenceprzedmiot wspólny2 / 1
Internet Technologiesprzedmiot wspólny
Neural Networksprzedmiot wspólny2 / 2
Advanced Research Methodsprzedmiot wspólny
Advanced Techniques of Materials Productionprzedmiot wspólny3 / 1
Advances in Materials Scienceprzedmiot wspólny3 / 2
Engineering Nanomaterialsprzedmiot wspólny
Environment, Health and Safetyprzedmiot wspólny
Finite Element Methodsprzedmiot wspólny
Innovation Project Managementprzedmiot wspólny
Materials Properties Designingprzedmiot wspólny
Practical Aspects of the Selection of Materials and Technologiesprzedmiot wspólny
Coatings for Special Technical ApplicationsLightweight Structures
Composites RecyclingLightweight Structures
Diploma PaperProcessing of Polymer Materials
Diploma PaperLightweight Structures
Diploma Seminar IProcessing of Polymer Materials
Diploma Seminar ILightweight Structures
Diploma Seminar IIProcessing of Polymer Materials
Diploma Seminar IILightweight Structures
Durability in Exploitation of Composite ProductsLightweight Structures
Fundamentals in Injection Mold Designing and ProductionProcessing of Polymer Materials
Injection Moulds IProcessing of Polymer Materials
Injection Moulds IIProcessing of Polymer Materials
Innovative Composite MaterialsLightweight Structures
Interim PaperProcessing of Polymer Materials4 / 1
Interim PaperLightweight Structures4 / 1
Multi-material Structures and ConstructionsLightweight Structures
Non-destructive Testing of Composite MaterialsLightweight Structures
Polymer ModificationLightweight Structures
Polymer ModificationProcessing of Polymer Materials
Polymeric Materials and ProcessesProcessing of Polymer Materials
Problem SeminarLightweight Structures
Problem SeminarProcessing of Polymer Materials
RecyclingProcessing of Polymer Materials
Surface Engineering and Protective CoatingsProcessing of Polymer Materials
Technologies of polymer nanocompositesProcessing of Polymer Materials
Basics of Scientific Informationprzedmiot wspólny
Environmenent, Health, Safety and Fire Trainingprzedmiot wspólny
Work Placementprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 51

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Foreign Language (English)przedmiot wspólny51 / 1
Foreign Language (German)przedmiot wspólny51 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 7

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Institutions and Mechanisms Governing the EUprzedmiot wspólny7 / 1
Sociological Aspects of Environment Protectionprzedmiot wspólny7 / 2
Sociology of Cyber Societyprzedmiot wspólny7 / 3

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego bloku obieralnego:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Intellectual Property Protection IIprzedmiot wspólny
Social Communication and Negotiation Techniquesprzedmiot wspólny
Internet Technologiesprzedmiot wspólny
Advanced Research Methodsprzedmiot wspólny
Engineering Nanomaterialsprzedmiot wspólny
Environment, Health and Safetyprzedmiot wspólny
Finite Element Methodsprzedmiot wspólny
Innovation Project Managementprzedmiot wspólny
Materials Properties Designingprzedmiot wspólny
Practical Aspects of the Selection of Materials and Technologiesprzedmiot wspólny
Coatings for Special Technical ApplicationsLightweight Structures
Composites RecyclingLightweight Structures
Diploma PaperProcessing of Polymer Materials
Diploma PaperLightweight Structures
Diploma Seminar IProcessing of Polymer Materials
Diploma Seminar ILightweight Structures
Diploma Seminar IIProcessing of Polymer Materials
Diploma Seminar IILightweight Structures
Durability in Exploitation of Composite ProductsLightweight Structures
Fundamentals in Injection Mold Designing and ProductionProcessing of Polymer Materials
Injection Moulds IProcessing of Polymer Materials
Injection Moulds IIProcessing of Polymer Materials
Innovative Composite MaterialsLightweight Structures
Multi-material Structures and ConstructionsLightweight Structures
Non-destructive Testing of Composite MaterialsLightweight Structures
Polymer ModificationLightweight Structures
Polymer ModificationProcessing of Polymer Materials
Polymeric Materials and ProcessesProcessing of Polymer Materials
Problem SeminarLightweight Structures
Problem SeminarProcessing of Polymer Materials
RecyclingProcessing of Polymer Materials
Surface Engineering and Protective CoatingsProcessing of Polymer Materials
Technologies of polymer nanocompositesProcessing of Polymer Materials
Basics of Scientific Informationprzedmiot wspólny
Environmenent, Health, Safety and Fire Trainingprzedmiot wspólny
Work Placementprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 1

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Legal Basis for the Functioning of Enterprisesprzedmiot wspólny1 / 1
Legal Regulations in EUprzedmiot wspólny1 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 2

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Fundamentals of Artificial Intelligenceprzedmiot wspólny2 / 1
Neural Networksprzedmiot wspólny2 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 3

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Advanced Techniques of Materials Productionprzedmiot wspólny3 / 1
Advances in Materials Scienceprzedmiot wspólny3 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 4

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Interim PaperProcessing of Polymer Materials4 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 4

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Interim PaperLightweight Structures4 / 1