Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Techniki Morskiej i Transportu - Logistyka (S1)

Sylabusy - pełny wykaz przedmiotów:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
BHP i metodyka pracy umysłowejprzedmiot wspólny
Etykaprzedmiot wspólny1 / 1
Jezyk angielski 1przedmiot wspólny2 / 1
Jezyk angielski 3przedmiot wspólny4 / 1
Jezyk niemiecki 2przedmiot wspólny3 / 1
Język angielski 2przedmiot wspólny3 / 2
Język niemiecki 1przedmiot wspólny2 / 2
Język niemiecki 3przedmiot wspólny4 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Socjologiaprzedmiot wspólny1 / 2
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne 1przedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne 2przedmiot wspólny
Badania operacyjneprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Informatykaprzedmiot wspólny
Inżynieria systemów i analiza systemowaprzedmiot wspólny
Matematyka 1przedmiot wspólny
Matematyka 2przedmiot wspólny
Podstawy ekonomiiprzedmiot wspólny
Podstawy finansów i rachunkowościprzedmiot wspólny
Podstawy prawaprzedmiot wspólny
Podstawy zarządzania i marketinguprzedmiot wspólny
Statystykaprzedmiot wspólny
Towaroznawstwoprzedmiot wspólny
Automatyka i sterowanie w logistyceprzedmiot wspólny
Bazy danychprzedmiot wspólny
Bezpieczeństwo informacjiprzedmiot wspólny12 / 1
Bezpieczeństwo pożarowe obiektów magazynowychprzedmiot wspólny6 / 1
Bezpieczeństwo w logistyceprzedmiot wspólny
Centra logistyczneprzedmiot wspólny
Ekologistykaprzedmiot wspólny
Ekonomika transportuprzedmiot wspólny
Gospodarka materiałowaprzedmiot wspólny
Historia i geografia transportuprzedmiot wspólny
Infrastruktura logistycznaprzedmiot wspólny
Komputerowe wspomaganie prac inżynierskichprzedmiot wspólny9 / 1
Logistyka dostaw paliw i energiiprzedmiot wspólny5 / 1
Logistyka dystrybucjiprzedmiot wspólny
Logistyka materiałów niebezpiecznychprzedmiot wspólny8 / 1
Logistyka miejskaprzedmiot wspólny
Logistyka produkcjiprzedmiot wspólny
Logistyka zaopatrzeniaprzedmiot wspólny
Logistyka ładunków ponadgabarytowychprzedmiot wspólny13 / 1
Logistyka ładunków superciężkichprzedmiot wspólny13 / 2
Logistyka ładunków szybko psujacych sięprzedmiot wspólny7 / 1
Metodologia badań naukowychprzedmiot wspólny
Metrologiaprzedmiot wspólny
Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyceprzedmiot wspólny
Obieg informacji w łańcuchu dostawprzedmiot wspólny12 / 2
Ochrona środowiska 1przedmiot wspólny
Odnawialne źródła energii w transporcieprzedmiot wspólny5 / 2
Optymalizacja procesów logistycznychprzedmiot wspólny11 / 1
Podstawy automatykiprzedmiot wspólny
Podstawy eksploatacji technicznejprzedmiot wspólny
Podstawy konstrukcji urządzeń przeładunkowychprzedmiot wspólny
Podstawy logistykiprzedmiot wspólny
Podstawy obliczeń inżynierskichprzedmiot wspólny9 / 2
Podstawy optymalizacjiprzedmiot wspólny11 / 2
Podstawy projektowania terminali kontenerowychprzedmiot wspólny10 / 1
Praca dyplomowa (inżynierska)przedmiot wspólny
Praca przejściowaprzedmiot wspólny
Projektowanie procesów produkcyjnychprzedmiot wspólny
Przechowalnictwo żywnościprzedmiot wspólny7 / 2
Rysunek techniczny 1przedmiot wspólny
Rysunek techniczny 2przedmiot wspólny
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Składowanie materiałów niebezpiecznychprzedmiot wspólny8 / 2
Spedycja i zarządzanie łańcuchem dostawprzedmiot wspólny
Systemy i technologie transportoweprzedmiot wspólny
Techniki zabezpieczeń obiektów logistycznychprzedmiot wspólny6 / 2
Technologie magazynowaniaprzedmiot wspólny
Technologie teleinformatyczne w logistyceprzedmiot wspólny
Transport zrównoważonyprzedmiot wspólny10 / 2
Wprowadzenie do mechaniki technicznejprzedmiot wspólny
Wspomaganie decyzji w logistyceprzedmiot wspólny
Zarządzanie produkcją i usługamiprzedmiot wspólny
Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostawprzedmiot wspólny
Środki transportuprzedmiot wspólny
Praktyki zawodowe 1przedmiot wspólny
Praktyki zawodowe 2przedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów wspólnych dla specjalności:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
BHP i metodyka pracy umysłowejprzedmiot wspólny
Etykaprzedmiot wspólny1 / 1
Jezyk angielski 1przedmiot wspólny2 / 1
Jezyk angielski 3przedmiot wspólny4 / 1
Jezyk niemiecki 2przedmiot wspólny3 / 1
Język angielski 2przedmiot wspólny3 / 2
Język niemiecki 1przedmiot wspólny2 / 2
Język niemiecki 3przedmiot wspólny4 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Socjologiaprzedmiot wspólny1 / 2
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne 1przedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne 2przedmiot wspólny
Badania operacyjneprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Informatykaprzedmiot wspólny
Inżynieria systemów i analiza systemowaprzedmiot wspólny
Matematyka 1przedmiot wspólny
Matematyka 2przedmiot wspólny
Podstawy ekonomiiprzedmiot wspólny
Podstawy finansów i rachunkowościprzedmiot wspólny
Podstawy prawaprzedmiot wspólny
Podstawy zarządzania i marketinguprzedmiot wspólny
Statystykaprzedmiot wspólny
Towaroznawstwoprzedmiot wspólny
Automatyka i sterowanie w logistyceprzedmiot wspólny
Bazy danychprzedmiot wspólny
Bezpieczeństwo informacjiprzedmiot wspólny12 / 1
Bezpieczeństwo pożarowe obiektów magazynowychprzedmiot wspólny6 / 1
Bezpieczeństwo w logistyceprzedmiot wspólny
Centra logistyczneprzedmiot wspólny
Ekologistykaprzedmiot wspólny
Ekonomika transportuprzedmiot wspólny
Gospodarka materiałowaprzedmiot wspólny
Historia i geografia transportuprzedmiot wspólny
Infrastruktura logistycznaprzedmiot wspólny
Komputerowe wspomaganie prac inżynierskichprzedmiot wspólny9 / 1
Logistyka dostaw paliw i energiiprzedmiot wspólny5 / 1
Logistyka dystrybucjiprzedmiot wspólny
Logistyka materiałów niebezpiecznychprzedmiot wspólny8 / 1
Logistyka miejskaprzedmiot wspólny
Logistyka produkcjiprzedmiot wspólny
Logistyka zaopatrzeniaprzedmiot wspólny
Logistyka ładunków ponadgabarytowychprzedmiot wspólny13 / 1
Logistyka ładunków superciężkichprzedmiot wspólny13 / 2
Logistyka ładunków szybko psujacych sięprzedmiot wspólny7 / 1
Metodologia badań naukowychprzedmiot wspólny
Metrologiaprzedmiot wspólny
Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyceprzedmiot wspólny
Obieg informacji w łańcuchu dostawprzedmiot wspólny12 / 2
Ochrona środowiska 1przedmiot wspólny
Odnawialne źródła energii w transporcieprzedmiot wspólny5 / 2
Optymalizacja procesów logistycznychprzedmiot wspólny11 / 1
Podstawy automatykiprzedmiot wspólny
Podstawy eksploatacji technicznejprzedmiot wspólny
Podstawy konstrukcji urządzeń przeładunkowychprzedmiot wspólny
Podstawy logistykiprzedmiot wspólny
Podstawy obliczeń inżynierskichprzedmiot wspólny9 / 2
Podstawy optymalizacjiprzedmiot wspólny11 / 2
Podstawy projektowania terminali kontenerowychprzedmiot wspólny10 / 1
Praca dyplomowa (inżynierska)przedmiot wspólny
Praca przejściowaprzedmiot wspólny
Projektowanie procesów produkcyjnychprzedmiot wspólny
Przechowalnictwo żywnościprzedmiot wspólny7 / 2
Rysunek techniczny 1przedmiot wspólny
Rysunek techniczny 2przedmiot wspólny
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Składowanie materiałów niebezpiecznychprzedmiot wspólny8 / 2
Spedycja i zarządzanie łańcuchem dostawprzedmiot wspólny
Systemy i technologie transportoweprzedmiot wspólny
Techniki zabezpieczeń obiektów logistycznychprzedmiot wspólny6 / 2
Technologie magazynowaniaprzedmiot wspólny
Technologie teleinformatyczne w logistyceprzedmiot wspólny
Transport zrównoważonyprzedmiot wspólny10 / 2
Wprowadzenie do mechaniki technicznejprzedmiot wspólny
Wspomaganie decyzji w logistyceprzedmiot wspólny
Zarządzanie produkcją i usługamiprzedmiot wspólny
Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostawprzedmiot wspólny
Środki transportuprzedmiot wspólny
Praktyki zawodowe 1przedmiot wspólny
Praktyki zawodowe 2przedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego modułu:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
BHP i metodyka pracy umysłowejprzedmiot wspólny
Etykaprzedmiot wspólny1 / 1
Jezyk angielski 1przedmiot wspólny2 / 1
Jezyk angielski 3przedmiot wspólny4 / 1
Jezyk niemiecki 2przedmiot wspólny3 / 1
Język angielski 2przedmiot wspólny3 / 2
Język niemiecki 1przedmiot wspólny2 / 2
Język niemiecki 3przedmiot wspólny4 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Socjologiaprzedmiot wspólny1 / 2
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne 1przedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne 2przedmiot wspólny
Badania operacyjneprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Informatykaprzedmiot wspólny
Inżynieria systemów i analiza systemowaprzedmiot wspólny
Matematyka 1przedmiot wspólny
Matematyka 2przedmiot wspólny
Podstawy ekonomiiprzedmiot wspólny
Podstawy finansów i rachunkowościprzedmiot wspólny
Podstawy prawaprzedmiot wspólny
Podstawy zarządzania i marketinguprzedmiot wspólny
Statystykaprzedmiot wspólny
Towaroznawstwoprzedmiot wspólny
Automatyka i sterowanie w logistyceprzedmiot wspólny
Bazy danychprzedmiot wspólny
Bezpieczeństwo informacjiprzedmiot wspólny12 / 1
Bezpieczeństwo pożarowe obiektów magazynowychprzedmiot wspólny6 / 1
Bezpieczeństwo w logistyceprzedmiot wspólny
Centra logistyczneprzedmiot wspólny
Ekologistykaprzedmiot wspólny
Ekonomika transportuprzedmiot wspólny
Gospodarka materiałowaprzedmiot wspólny
Historia i geografia transportuprzedmiot wspólny
Infrastruktura logistycznaprzedmiot wspólny
Komputerowe wspomaganie prac inżynierskichprzedmiot wspólny9 / 1
Logistyka dostaw paliw i energiiprzedmiot wspólny5 / 1
Logistyka dystrybucjiprzedmiot wspólny
Logistyka materiałów niebezpiecznychprzedmiot wspólny8 / 1
Logistyka miejskaprzedmiot wspólny
Logistyka produkcjiprzedmiot wspólny
Logistyka zaopatrzeniaprzedmiot wspólny
Logistyka ładunków ponadgabarytowychprzedmiot wspólny13 / 1
Logistyka ładunków superciężkichprzedmiot wspólny13 / 2
Logistyka ładunków szybko psujacych sięprzedmiot wspólny7 / 1
Metodologia badań naukowychprzedmiot wspólny
Metrologiaprzedmiot wspólny
Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyceprzedmiot wspólny
Obieg informacji w łańcuchu dostawprzedmiot wspólny12 / 2
Ochrona środowiska 1przedmiot wspólny
Odnawialne źródła energii w transporcieprzedmiot wspólny5 / 2
Optymalizacja procesów logistycznychprzedmiot wspólny11 / 1
Podstawy automatykiprzedmiot wspólny
Podstawy eksploatacji technicznejprzedmiot wspólny
Podstawy konstrukcji urządzeń przeładunkowychprzedmiot wspólny
Podstawy logistykiprzedmiot wspólny
Podstawy obliczeń inżynierskichprzedmiot wspólny9 / 2
Podstawy optymalizacjiprzedmiot wspólny11 / 2
Podstawy projektowania terminali kontenerowychprzedmiot wspólny10 / 1
Praca dyplomowa (inżynierska)przedmiot wspólny
Praca przejściowaprzedmiot wspólny
Projektowanie procesów produkcyjnychprzedmiot wspólny
Przechowalnictwo żywnościprzedmiot wspólny7 / 2
Rysunek techniczny 1przedmiot wspólny
Rysunek techniczny 2przedmiot wspólny
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Składowanie materiałów niebezpiecznychprzedmiot wspólny8 / 2
Spedycja i zarządzanie łańcuchem dostawprzedmiot wspólny
Systemy i technologie transportoweprzedmiot wspólny
Techniki zabezpieczeń obiektów logistycznychprzedmiot wspólny6 / 2
Technologie magazynowaniaprzedmiot wspólny
Technologie teleinformatyczne w logistyceprzedmiot wspólny
Transport zrównoważonyprzedmiot wspólny10 / 2
Wprowadzenie do mechaniki technicznejprzedmiot wspólny
Wspomaganie decyzji w logistyceprzedmiot wspólny
Zarządzanie produkcją i usługamiprzedmiot wspólny
Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostawprzedmiot wspólny
Środki transportuprzedmiot wspólny
Praktyki zawodowe 1przedmiot wspólny
Praktyki zawodowe 2przedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego bloku obieralnego:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
BHP i metodyka pracy umysłowejprzedmiot wspólny
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne 1przedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne 2przedmiot wspólny
Badania operacyjneprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Informatykaprzedmiot wspólny
Inżynieria systemów i analiza systemowaprzedmiot wspólny
Matematyka 1przedmiot wspólny
Matematyka 2przedmiot wspólny
Podstawy ekonomiiprzedmiot wspólny
Podstawy finansów i rachunkowościprzedmiot wspólny
Podstawy prawaprzedmiot wspólny
Podstawy zarządzania i marketinguprzedmiot wspólny
Statystykaprzedmiot wspólny
Towaroznawstwoprzedmiot wspólny
Automatyka i sterowanie w logistyceprzedmiot wspólny
Bazy danychprzedmiot wspólny
Bezpieczeństwo w logistyceprzedmiot wspólny
Centra logistyczneprzedmiot wspólny
Ekologistykaprzedmiot wspólny
Ekonomika transportuprzedmiot wspólny
Gospodarka materiałowaprzedmiot wspólny
Historia i geografia transportuprzedmiot wspólny
Infrastruktura logistycznaprzedmiot wspólny
Logistyka dystrybucjiprzedmiot wspólny
Logistyka miejskaprzedmiot wspólny
Logistyka produkcjiprzedmiot wspólny
Logistyka zaopatrzeniaprzedmiot wspólny
Metodologia badań naukowychprzedmiot wspólny
Metrologiaprzedmiot wspólny
Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyceprzedmiot wspólny
Ochrona środowiska 1przedmiot wspólny
Podstawy automatykiprzedmiot wspólny
Podstawy eksploatacji technicznejprzedmiot wspólny
Podstawy konstrukcji urządzeń przeładunkowychprzedmiot wspólny
Podstawy logistykiprzedmiot wspólny
Praca dyplomowa (inżynierska)przedmiot wspólny
Praca przejściowaprzedmiot wspólny
Projektowanie procesów produkcyjnychprzedmiot wspólny
Rysunek techniczny 1przedmiot wspólny
Rysunek techniczny 2przedmiot wspólny
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Spedycja i zarządzanie łańcuchem dostawprzedmiot wspólny
Systemy i technologie transportoweprzedmiot wspólny
Technologie magazynowaniaprzedmiot wspólny
Technologie teleinformatyczne w logistyceprzedmiot wspólny
Wprowadzenie do mechaniki technicznejprzedmiot wspólny
Wspomaganie decyzji w logistyceprzedmiot wspólny
Zarządzanie produkcją i usługamiprzedmiot wspólny
Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostawprzedmiot wspólny
Środki transportuprzedmiot wspólny
Praktyki zawodowe 1przedmiot wspólny
Praktyki zawodowe 2przedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 1

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Etykaprzedmiot wspólny1 / 1
Socjologiaprzedmiot wspólny1 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 2

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Jezyk angielski 1przedmiot wspólny2 / 1
Język niemiecki 1przedmiot wspólny2 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 4

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Jezyk angielski 3przedmiot wspólny4 / 1
Język niemiecki 3przedmiot wspólny4 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 3

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Jezyk niemiecki 2przedmiot wspólny3 / 1
Język angielski 2przedmiot wspólny3 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 12

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo informacjiprzedmiot wspólny12 / 1
Obieg informacji w łańcuchu dostawprzedmiot wspólny12 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 6

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo pożarowe obiektów magazynowychprzedmiot wspólny6 / 1
Techniki zabezpieczeń obiektów logistycznychprzedmiot wspólny6 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 9

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Komputerowe wspomaganie prac inżynierskichprzedmiot wspólny9 / 1
Podstawy obliczeń inżynierskichprzedmiot wspólny9 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 5

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Logistyka dostaw paliw i energiiprzedmiot wspólny5 / 1
Odnawialne źródła energii w transporcieprzedmiot wspólny5 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 8

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Logistyka materiałów niebezpiecznychprzedmiot wspólny8 / 1
Składowanie materiałów niebezpiecznychprzedmiot wspólny8 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 13

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Logistyka ładunków ponadgabarytowychprzedmiot wspólny13 / 1
Logistyka ładunków superciężkichprzedmiot wspólny13 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 7

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Logistyka ładunków szybko psujacych sięprzedmiot wspólny7 / 1
Przechowalnictwo żywnościprzedmiot wspólny7 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 11

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Optymalizacja procesów logistycznychprzedmiot wspólny11 / 1
Podstawy optymalizacjiprzedmiot wspólny11 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 10

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Podstawy projektowania terminali kontenerowychprzedmiot wspólny10 / 1
Transport zrównoważonyprzedmiot wspólny10 / 2