Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Ochrona środowiska (S1)

Sylabusy - pełny wykaz przedmiotów:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Estetykaprzedmiot wspólny2 / 2
Filozofiaprzedmiot wspólny1 / 1
Historia sztukiprzedmiot wspólny2 / 1
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy prawaprzedmiot wspólny
Socjologiaprzedmiot wspólny1 / 2
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczneprzedmiot wspólny
język obcy - Angielskiprzedmiot wspólny3 / 1
język obcy - Niemieckiprzedmiot wspólny3 / 2
Biochemiaprzedmiot wspólny
Botanika 1przedmiot wspólny
Botanika 2przedmiot wspólny
Chemiaprzedmiot wspólny
Ekonomiaprzedmiot wspólny
Fizjologia roślinprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Genetykaprzedmiot wspólny
Grafika inżynierskaprzedmiot wspólny
Matematykaprzedmiot wspólny
Mikrobiologiaprzedmiot wspólny
Podstawy zarządzaniaprzedmiot wspólny
Statystyka matematycznaprzedmiot wspólny
Zoologiaprzedmiot wspólny
Biochemia glebprzedmiot wspólny6 / 2
Biomonitoring i bioindykacja środowiskaprzedmiot wspólny5 / 1
Biotechnologia środowiskowaprzedmiot wspólny
Ekologia lądowaprzedmiot wspólny
Ekologia mikroorganizmówprzedmiot wspólny8 / 2
Ekologia wódprzedmiot wspólny
Ekologiczne metody przechowywania i przetwarzania żywnościprzedmiot wspólny10 / 2
Ekonomia w ochronie środowiskaprzedmiot wspólny
Ekstremalne zjawiska pogodoweprzedmiot wspólny11 / 2
Elementy maszyn i urządzeń w technologiach ochrony środowiskaprzedmiot wspólny
Environmental pollutionprzedmiot wspólny14 / 1
Europejska Sieć Ekologiczna-Natura 2000przedmiot wspólny5 / 2
Finansowanie inwestycji związanych z ochroną środowiska /projekt/przedmiot wspólny14 / 3
Funkcje i geneza gleb hydrogenicznychprzedmiot wspólny15 / 1
Geodezja i kartografiaprzedmiot wspólny
Geologia i gleboznawstwoprzedmiot wspólny
Geomorfologiaprzedmiot wspólny
Gleboznawstwoprzedmiot wspólny
Gleby miejskieprzedmiot wspólny12 / 1
Gleby świataprzedmiot wspólny13 / 1
Gospodarka leśna, zagrożenia i ochrona lasuprzedmiot wspólny
Gospodarka odpadamiprzedmiot wspólny
Gospodarka osadami i ściekamiprzedmiot wspólny
Gospodarka wodna regionuprzedmiot wspólny15 / 2
Herbologiaprzedmiot wspólny9 / 2
Kształtowanie terenów zieleni i dendrologiaprzedmiot wspólny
Melioracje wodneprzedmiot wspólny
Metaboliczne strategie przetrwania roślinprzedmiot wspólny6 / 1
Meteorologia i klimatologiaprzedmiot wspólny
Meteorologia stosowanaprzedmiot wspólny
Metody badań środowiskowychprzedmiot wspólny11 / 1
Metody opracowań w klimatologii i ochronie atmosferyprzedmiot wspólny7 / 1
Metody statystyczne w opracowaniu wyników badań środowiskowychprzedmiot wspólny9 / 1
Mikrobiologiczne podstawy biotechnologiiprzedmiot wspólny8 / 1
Monitoring jakości powietrzaprzedmiot wspólny7 / 2
Nawozy niekonwencjonalneprzedmiot wspólny13 / 2
Oceny oddziaływania na środowiskoprzedmiot wspólny
Ochrona i rekultywacja glebprzedmiot wspólny
Ochrona przyrodyprzedmiot wspólny
Ochrona roślin I - Entomologiaprzedmiot wspólny
Ochrona roślin II - Fitopatologiaprzedmiot wspólny
Podstawy chemii fizycznejprzedmiot wspólny4 / 1
Podstawy ekologiiprzedmiot wspólny
Podstawy inżynierii procesowejprzedmiot wspólny
Podstawy produkcji roślinnejprzedmiot wspólny
Podstawy technologii przemysłowychprzedmiot wspólny
Prawo w ochronie środowiskaprzedmiot wspólny
Produkcja biomasy na cele energetyczneprzedmiot wspólny9 / 3
Przemysł spożywczy a ochrona środowiskaprzedmiot wspólny10 / 1
Przygotowanie pracy inżynierskiej i do egzaminu dyplomowegoprzedmiot wspólny18 / 1
Przyrodnicze skutki chemizacji rolnictwaprzedmiot wspólny14 / 2
Przyrodnicze skutki nawożeniaprzedmiot wspólny
Renaturyzacja wódprzedmiot wspólny
Retencja wód w małych zlewniach rolniczychprzedmiot wspólny13 / 3
Rolnicze i pozarolnicze obciążenia środowiskaprzedmiot wspólny
Seminarium inżynierskieprzedmiot wspólny16 / 1
Standardy jakości wódprzedmiot wspólny4 / 2
Systemy zarządzania środowiskiem i monitoringprzedmiot wspólny
Technologie bioenergetyczneprzedmiot wspólny
Technologie uzdatniania wód i ściekówprzedmiot wspólny
Teledetekcja i GISprzedmiot wspólny
Urządzenia ochrony atmosferyprzedmiot wspólny
Użytki zielone w kształtowaniu i ochronie środowiskaprzedmiot wspólny
Zadarnianie terenów rekultywowanychprzedmiot wspólny15 / 3
Zagrożenia cywilizacyjne dla środowiska i zrównoważony rozwójprzedmiot wspólny
Zagrożenia jakości wód obszarów wiejskichprzedmiot wspólny12 / 2
Jak wykorzystać czas studiów na wzmocnienie swojej pozycji na rynku pracyprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie - Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny17 / 1

Sylabusy - wykaz przedmiotów wspólnych dla specjalności:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Estetykaprzedmiot wspólny2 / 2
Filozofiaprzedmiot wspólny1 / 1
Historia sztukiprzedmiot wspólny2 / 1
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy prawaprzedmiot wspólny
Socjologiaprzedmiot wspólny1 / 2
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczneprzedmiot wspólny
język obcy - Angielskiprzedmiot wspólny3 / 1
język obcy - Niemieckiprzedmiot wspólny3 / 2
Biochemiaprzedmiot wspólny
Botanika 1przedmiot wspólny
Botanika 2przedmiot wspólny
Chemiaprzedmiot wspólny
Ekonomiaprzedmiot wspólny
Fizjologia roślinprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Genetykaprzedmiot wspólny
Grafika inżynierskaprzedmiot wspólny
Matematykaprzedmiot wspólny
Mikrobiologiaprzedmiot wspólny
Podstawy zarządzaniaprzedmiot wspólny
Statystyka matematycznaprzedmiot wspólny
Zoologiaprzedmiot wspólny
Biochemia glebprzedmiot wspólny6 / 2
Biomonitoring i bioindykacja środowiskaprzedmiot wspólny5 / 1
Biotechnologia środowiskowaprzedmiot wspólny
Ekologia lądowaprzedmiot wspólny
Ekologia mikroorganizmówprzedmiot wspólny8 / 2
Ekologia wódprzedmiot wspólny
Ekologiczne metody przechowywania i przetwarzania żywnościprzedmiot wspólny10 / 2
Ekonomia w ochronie środowiskaprzedmiot wspólny
Ekstremalne zjawiska pogodoweprzedmiot wspólny11 / 2
Elementy maszyn i urządzeń w technologiach ochrony środowiskaprzedmiot wspólny
Environmental pollutionprzedmiot wspólny14 / 1
Europejska Sieć Ekologiczna-Natura 2000przedmiot wspólny5 / 2
Finansowanie inwestycji związanych z ochroną środowiska /projekt/przedmiot wspólny14 / 3
Funkcje i geneza gleb hydrogenicznychprzedmiot wspólny15 / 1
Geodezja i kartografiaprzedmiot wspólny
Geologia i gleboznawstwoprzedmiot wspólny
Geomorfologiaprzedmiot wspólny
Gleboznawstwoprzedmiot wspólny
Gleby miejskieprzedmiot wspólny12 / 1
Gleby świataprzedmiot wspólny13 / 1
Gospodarka leśna, zagrożenia i ochrona lasuprzedmiot wspólny
Gospodarka odpadamiprzedmiot wspólny
Gospodarka osadami i ściekamiprzedmiot wspólny
Gospodarka wodna regionuprzedmiot wspólny15 / 2
Herbologiaprzedmiot wspólny9 / 2
Kształtowanie terenów zieleni i dendrologiaprzedmiot wspólny
Melioracje wodneprzedmiot wspólny
Metaboliczne strategie przetrwania roślinprzedmiot wspólny6 / 1
Meteorologia i klimatologiaprzedmiot wspólny
Meteorologia stosowanaprzedmiot wspólny
Metody badań środowiskowychprzedmiot wspólny11 / 1
Metody opracowań w klimatologii i ochronie atmosferyprzedmiot wspólny7 / 1
Metody statystyczne w opracowaniu wyników badań środowiskowychprzedmiot wspólny9 / 1
Mikrobiologiczne podstawy biotechnologiiprzedmiot wspólny8 / 1
Monitoring jakości powietrzaprzedmiot wspólny7 / 2
Nawozy niekonwencjonalneprzedmiot wspólny13 / 2
Oceny oddziaływania na środowiskoprzedmiot wspólny
Ochrona i rekultywacja glebprzedmiot wspólny
Ochrona przyrodyprzedmiot wspólny
Ochrona roślin I - Entomologiaprzedmiot wspólny
Ochrona roślin II - Fitopatologiaprzedmiot wspólny
Podstawy chemii fizycznejprzedmiot wspólny4 / 1
Podstawy ekologiiprzedmiot wspólny
Podstawy inżynierii procesowejprzedmiot wspólny
Podstawy produkcji roślinnejprzedmiot wspólny
Podstawy technologii przemysłowychprzedmiot wspólny
Prawo w ochronie środowiskaprzedmiot wspólny
Produkcja biomasy na cele energetyczneprzedmiot wspólny9 / 3
Przemysł spożywczy a ochrona środowiskaprzedmiot wspólny10 / 1
Przygotowanie pracy inżynierskiej i do egzaminu dyplomowegoprzedmiot wspólny18 / 1
Przyrodnicze skutki chemizacji rolnictwaprzedmiot wspólny14 / 2
Przyrodnicze skutki nawożeniaprzedmiot wspólny
Renaturyzacja wódprzedmiot wspólny
Retencja wód w małych zlewniach rolniczychprzedmiot wspólny13 / 3
Rolnicze i pozarolnicze obciążenia środowiskaprzedmiot wspólny
Seminarium inżynierskieprzedmiot wspólny16 / 1
Standardy jakości wódprzedmiot wspólny4 / 2
Systemy zarządzania środowiskiem i monitoringprzedmiot wspólny
Technologie bioenergetyczneprzedmiot wspólny
Technologie uzdatniania wód i ściekówprzedmiot wspólny
Teledetekcja i GISprzedmiot wspólny
Urządzenia ochrony atmosferyprzedmiot wspólny
Użytki zielone w kształtowaniu i ochronie środowiskaprzedmiot wspólny
Zadarnianie terenów rekultywowanychprzedmiot wspólny15 / 3
Zagrożenia cywilizacyjne dla środowiska i zrównoważony rozwójprzedmiot wspólny
Zagrożenia jakości wód obszarów wiejskichprzedmiot wspólny12 / 2
Jak wykorzystać czas studiów na wzmocnienie swojej pozycji na rynku pracyprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie - Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny17 / 1

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego modułu:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Estetykaprzedmiot wspólny2 / 2
Filozofiaprzedmiot wspólny1 / 1
Historia sztukiprzedmiot wspólny2 / 1
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy prawaprzedmiot wspólny
Socjologiaprzedmiot wspólny1 / 2
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczneprzedmiot wspólny
język obcy - Angielskiprzedmiot wspólny3 / 1
język obcy - Niemieckiprzedmiot wspólny3 / 2
Biochemiaprzedmiot wspólny
Botanika 1przedmiot wspólny
Botanika 2przedmiot wspólny
Chemiaprzedmiot wspólny
Ekonomiaprzedmiot wspólny
Fizjologia roślinprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Genetykaprzedmiot wspólny
Grafika inżynierskaprzedmiot wspólny
Matematykaprzedmiot wspólny
Mikrobiologiaprzedmiot wspólny
Podstawy zarządzaniaprzedmiot wspólny
Statystyka matematycznaprzedmiot wspólny
Zoologiaprzedmiot wspólny
Biochemia glebprzedmiot wspólny6 / 2
Biomonitoring i bioindykacja środowiskaprzedmiot wspólny5 / 1
Biotechnologia środowiskowaprzedmiot wspólny
Ekologia lądowaprzedmiot wspólny
Ekologia mikroorganizmówprzedmiot wspólny8 / 2
Ekologia wódprzedmiot wspólny
Ekologiczne metody przechowywania i przetwarzania żywnościprzedmiot wspólny10 / 2
Ekonomia w ochronie środowiskaprzedmiot wspólny
Ekstremalne zjawiska pogodoweprzedmiot wspólny11 / 2
Elementy maszyn i urządzeń w technologiach ochrony środowiskaprzedmiot wspólny
Environmental pollutionprzedmiot wspólny14 / 1
Europejska Sieć Ekologiczna-Natura 2000przedmiot wspólny5 / 2
Finansowanie inwestycji związanych z ochroną środowiska /projekt/przedmiot wspólny14 / 3
Funkcje i geneza gleb hydrogenicznychprzedmiot wspólny15 / 1
Geodezja i kartografiaprzedmiot wspólny
Geologia i gleboznawstwoprzedmiot wspólny
Geomorfologiaprzedmiot wspólny
Gleboznawstwoprzedmiot wspólny
Gleby miejskieprzedmiot wspólny12 / 1
Gleby świataprzedmiot wspólny13 / 1
Gospodarka leśna, zagrożenia i ochrona lasuprzedmiot wspólny
Gospodarka odpadamiprzedmiot wspólny
Gospodarka osadami i ściekamiprzedmiot wspólny
Gospodarka wodna regionuprzedmiot wspólny15 / 2
Herbologiaprzedmiot wspólny9 / 2
Kształtowanie terenów zieleni i dendrologiaprzedmiot wspólny
Melioracje wodneprzedmiot wspólny
Metaboliczne strategie przetrwania roślinprzedmiot wspólny6 / 1
Meteorologia i klimatologiaprzedmiot wspólny
Meteorologia stosowanaprzedmiot wspólny
Metody badań środowiskowychprzedmiot wspólny11 / 1
Metody opracowań w klimatologii i ochronie atmosferyprzedmiot wspólny7 / 1
Metody statystyczne w opracowaniu wyników badań środowiskowychprzedmiot wspólny9 / 1
Mikrobiologiczne podstawy biotechnologiiprzedmiot wspólny8 / 1
Monitoring jakości powietrzaprzedmiot wspólny7 / 2
Nawozy niekonwencjonalneprzedmiot wspólny13 / 2
Oceny oddziaływania na środowiskoprzedmiot wspólny
Ochrona i rekultywacja glebprzedmiot wspólny
Ochrona przyrodyprzedmiot wspólny
Ochrona roślin I - Entomologiaprzedmiot wspólny
Ochrona roślin II - Fitopatologiaprzedmiot wspólny
Podstawy chemii fizycznejprzedmiot wspólny4 / 1
Podstawy ekologiiprzedmiot wspólny
Podstawy inżynierii procesowejprzedmiot wspólny
Podstawy produkcji roślinnejprzedmiot wspólny
Podstawy technologii przemysłowychprzedmiot wspólny
Prawo w ochronie środowiskaprzedmiot wspólny
Produkcja biomasy na cele energetyczneprzedmiot wspólny9 / 3
Przemysł spożywczy a ochrona środowiskaprzedmiot wspólny10 / 1
Przygotowanie pracy inżynierskiej i do egzaminu dyplomowegoprzedmiot wspólny18 / 1
Przyrodnicze skutki chemizacji rolnictwaprzedmiot wspólny14 / 2
Przyrodnicze skutki nawożeniaprzedmiot wspólny
Renaturyzacja wódprzedmiot wspólny
Retencja wód w małych zlewniach rolniczychprzedmiot wspólny13 / 3
Rolnicze i pozarolnicze obciążenia środowiskaprzedmiot wspólny
Seminarium inżynierskieprzedmiot wspólny16 / 1
Standardy jakości wódprzedmiot wspólny4 / 2
Systemy zarządzania środowiskiem i monitoringprzedmiot wspólny
Technologie bioenergetyczneprzedmiot wspólny
Technologie uzdatniania wód i ściekówprzedmiot wspólny
Teledetekcja i GISprzedmiot wspólny
Urządzenia ochrony atmosferyprzedmiot wspólny
Użytki zielone w kształtowaniu i ochronie środowiskaprzedmiot wspólny
Zadarnianie terenów rekultywowanychprzedmiot wspólny15 / 3
Zagrożenia cywilizacyjne dla środowiska i zrównoważony rozwójprzedmiot wspólny
Zagrożenia jakości wód obszarów wiejskichprzedmiot wspólny12 / 2
Jak wykorzystać czas studiów na wzmocnienie swojej pozycji na rynku pracyprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie - Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny17 / 1

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego bloku obieralnego:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy prawaprzedmiot wspólny
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczneprzedmiot wspólny
Biochemiaprzedmiot wspólny
Botanika 1przedmiot wspólny
Botanika 2przedmiot wspólny
Chemiaprzedmiot wspólny
Ekonomiaprzedmiot wspólny
Fizjologia roślinprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Genetykaprzedmiot wspólny
Grafika inżynierskaprzedmiot wspólny
Matematykaprzedmiot wspólny
Mikrobiologiaprzedmiot wspólny
Podstawy zarządzaniaprzedmiot wspólny
Statystyka matematycznaprzedmiot wspólny
Zoologiaprzedmiot wspólny
Biotechnologia środowiskowaprzedmiot wspólny
Ekologia lądowaprzedmiot wspólny
Ekologia wódprzedmiot wspólny
Ekonomia w ochronie środowiskaprzedmiot wspólny
Elementy maszyn i urządzeń w technologiach ochrony środowiskaprzedmiot wspólny
Geodezja i kartografiaprzedmiot wspólny
Geologia i gleboznawstwoprzedmiot wspólny
Geomorfologiaprzedmiot wspólny
Gleboznawstwoprzedmiot wspólny
Gospodarka leśna, zagrożenia i ochrona lasuprzedmiot wspólny
Gospodarka odpadamiprzedmiot wspólny
Gospodarka osadami i ściekamiprzedmiot wspólny
Kształtowanie terenów zieleni i dendrologiaprzedmiot wspólny
Melioracje wodneprzedmiot wspólny
Meteorologia i klimatologiaprzedmiot wspólny
Meteorologia stosowanaprzedmiot wspólny
Oceny oddziaływania na środowiskoprzedmiot wspólny
Ochrona i rekultywacja glebprzedmiot wspólny
Ochrona przyrodyprzedmiot wspólny
Ochrona roślin I - Entomologiaprzedmiot wspólny
Ochrona roślin II - Fitopatologiaprzedmiot wspólny
Podstawy ekologiiprzedmiot wspólny
Podstawy inżynierii procesowejprzedmiot wspólny
Podstawy produkcji roślinnejprzedmiot wspólny
Podstawy technologii przemysłowychprzedmiot wspólny
Prawo w ochronie środowiskaprzedmiot wspólny
Przyrodnicze skutki nawożeniaprzedmiot wspólny
Renaturyzacja wódprzedmiot wspólny
Rolnicze i pozarolnicze obciążenia środowiskaprzedmiot wspólny
Systemy zarządzania środowiskiem i monitoringprzedmiot wspólny
Technologie bioenergetyczneprzedmiot wspólny
Technologie uzdatniania wód i ściekówprzedmiot wspólny
Teledetekcja i GISprzedmiot wspólny
Urządzenia ochrony atmosferyprzedmiot wspólny
Użytki zielone w kształtowaniu i ochronie środowiskaprzedmiot wspólny
Zagrożenia cywilizacyjne dla środowiska i zrównoważony rozwójprzedmiot wspólny
Jak wykorzystać czas studiów na wzmocnienie swojej pozycji na rynku pracyprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie - Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 2

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Estetykaprzedmiot wspólny2 / 2
Historia sztukiprzedmiot wspólny2 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 1

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Filozofiaprzedmiot wspólny1 / 1
Socjologiaprzedmiot wspólny1 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 3

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
język obcy - Angielskiprzedmiot wspólny3 / 1
język obcy - Niemieckiprzedmiot wspólny3 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 6

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Biochemia glebprzedmiot wspólny6 / 2
Metaboliczne strategie przetrwania roślinprzedmiot wspólny6 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 5

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Biomonitoring i bioindykacja środowiskaprzedmiot wspólny5 / 1
Europejska Sieć Ekologiczna-Natura 2000przedmiot wspólny5 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 8

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Ekologia mikroorganizmówprzedmiot wspólny8 / 2
Mikrobiologiczne podstawy biotechnologiiprzedmiot wspólny8 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 10

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Ekologiczne metody przechowywania i przetwarzania żywnościprzedmiot wspólny10 / 2
Przemysł spożywczy a ochrona środowiskaprzedmiot wspólny10 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 11

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Ekstremalne zjawiska pogodoweprzedmiot wspólny11 / 2
Metody badań środowiskowychprzedmiot wspólny11 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 14

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Environmental pollutionprzedmiot wspólny14 / 1
Finansowanie inwestycji związanych z ochroną środowiska /projekt/przedmiot wspólny14 / 3
Przyrodnicze skutki chemizacji rolnictwaprzedmiot wspólny14 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 15

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Funkcje i geneza gleb hydrogenicznychprzedmiot wspólny15 / 1
Gospodarka wodna regionuprzedmiot wspólny15 / 2
Zadarnianie terenów rekultywowanychprzedmiot wspólny15 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 12

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Gleby miejskieprzedmiot wspólny12 / 1
Zagrożenia jakości wód obszarów wiejskichprzedmiot wspólny12 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 13

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Gleby świataprzedmiot wspólny13 / 1
Nawozy niekonwencjonalneprzedmiot wspólny13 / 2
Retencja wód w małych zlewniach rolniczychprzedmiot wspólny13 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 9

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Herbologiaprzedmiot wspólny9 / 2
Metody statystyczne w opracowaniu wyników badań środowiskowychprzedmiot wspólny9 / 1
Produkcja biomasy na cele energetyczneprzedmiot wspólny9 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 7

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Metody opracowań w klimatologii i ochronie atmosferyprzedmiot wspólny7 / 1
Monitoring jakości powietrzaprzedmiot wspólny7 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 4

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Podstawy chemii fizycznejprzedmiot wspólny4 / 1
Standardy jakości wódprzedmiot wspólny4 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 18

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Przygotowanie pracy inżynierskiej i do egzaminu dyplomowegoprzedmiot wspólny18 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 16

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Seminarium inżynierskieprzedmiot wspólny16 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 17

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny17 / 1