Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Ochrona środowiska (S1)

Plany studiów w roku akademickim 2021/2022 - zestawienie zbiorcze planów semestralnych:

Moduły/Przedmioty kształcenia ogólnego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Blok obieralny 1wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 2wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 3wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Bezpieczeństwo i higiena pracyzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,01,0151
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,051
Ochrona własności intelektualnejzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,0152
Podstawy prawazaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,0101
Technologia informacyjnazaliczenie3,0laboratoriapraktyczne3,01,0301
Wychowanie fizycznezaliczenie0,0ćwiczenia audytoryjnepraktyczne0,00,0303
ćwiczenia audytoryjnepraktyczne0,00,0304

Moduły/Przedmioty kształcenia podstawowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Biochemiaegzamin5,0wykładyaudytoryjne2,02,0302
laboratoriapraktyczne2,01,0202
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0102
Botanika 1zaliczenie3,0laboratoriapraktyczne2,00,5151
wykładyaudytoryjne1,01,0151
Botanika 2egzamin3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,3102
zajęcia terenowepraktyczne1,00,252
wykładyaudytoryjne1,01,0152
Chemiazaliczenie4,0laboratoriapraktyczne2,00,8251
wykładyaudytoryjne2,02,0201
Ekonomiazaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,0101
Fizjologia roślinegzamin5,0laboratoriapraktyczne2,00,5152
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,5152
wykładyaudytoryjne2,01,0302
Fizykazaliczenie4,0laboratoriapraktyczne2,00,8251
wykładyaudytoryjne2,02,0201
Genetykaegzamin5,0wykładyaudytoryjne2,01,0303
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0103
laboratoriaaudytoryjne2,01,0203
Grafika inżynierskazaliczenie4,0laboratoriapraktyczne3,01,0302
wykładyaudytoryjne1,01,0152
Matematykazaliczenie3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,01,0151
wykładyaudytoryjne1,01,0151
Mikrobiologiaegzamin5,0laboratoriapraktyczne2,01,0153
wykładyaudytoryjne2,02,0303
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0153
Podstawy zarządzaniazaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,0102
Statystyka matematycznazaliczenie3,0laboratoriaaudytoryjne1,00,372
wykładyaudytoryjne1,01,0152
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,082
Zoologiazaliczenie2,0zajęcia terenowepraktyczne0,50,552
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,50,5102
wykładyaudytoryjne1,01,0152

Moduły/Przedmioty kształcenia kierunkowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Blok obieralny 4wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 5wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 6wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 7wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 8wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 9wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 10wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 11wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 12wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 13wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 14wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 15wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 16wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 18wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Biotechnologia środowiskowazaliczenie3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,5155
wykładyaudytoryjne1,00,6205
laboratoriapraktyczne1,00,5155
Ekologia lądowazaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,00,6205
laboratoriapraktyczne1,00,3105
Ekologia wódzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne2,00,6204
laboratoriaaudytoryjne1,00,3104
Ekonomia w ochronie środowiskazaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,00,5157
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,3107
Elementy maszyn i urządzeń w technologiach ochrony środowiskazaliczenie1,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,40,3103
wykładyaudytoryjne0,60,5153
Geodezja i kartografiaegzamin3,0wykładyaudytoryjne2,00,6205
laboratoriapraktyczne1,00,6205
Geologia i gleboznawstwozaliczenie4,0wykładyaudytoryjne2,02,0302
laboratoriapraktyczne2,01,0152
Geomorfologiazaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,5154
Gleboznawstwoegzamin5,0zajęcia terenowepraktyczne1,00,153
wykładyaudytoryjne1,01,0303
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,3103
laboratoriapraktyczne2,00,5153
Gospodarka leśna, zagrożenia i ochrona lasuzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,00,3104
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,3104
Gospodarka odpadamizaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,00,6205
laboratoriapraktyczne2,01,0305
Gospodarka osadami i ściekamizaliczenie3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,3105
wykładyaudytoryjne2,01,0305
Kształtowanie terenów zieleni i dendrologiazaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,00,6204
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,3104
Melioracje wodnezaliczenie4,0laboratoriapraktyczne1,00,5153
wykładyaudytoryjne2,02,0203
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0103
Meteorologia i klimatologiazaliczenie3,0wykładyaudytoryjne2,02,0151
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0151
Meteorologia stosowanazaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,00,3103
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,3103
laboratoriaaudytoryjne1,00,3103
Oceny oddziaływania na środowiskozaliczenie3,0wykładyaudytoryjne2,00,6207
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,5157
Ochrona i rekultywacja glebegzamin4,0laboratoriapraktyczne1,00,8256
wykładyaudytoryjne2,00,6206
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,3106
Ochrona przyrodyzaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,5104
wykładyaudytoryjne1,01,0204
Ochrona roślin I - Entomologiazaliczenie2,0laboratoriaaudytoryjne1,01,0204
wykładyaudytoryjne1,01,0204
Ochrona roślin II - Fitopatologiazaliczenie2,0laboratoriapraktyczne1,00,6204
wykładyaudytoryjne1,01,0204
Podstawy ekologiizaliczenie4,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,01,0151
wykładyaudytoryjne2,02,0301
Podstawy inżynierii procesowejzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne0,50,5155
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,50,3105
Podstawy produkcji roślinnejzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,00,5151
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,5151
Podstawy technologii przemysłowychzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,5155
Prawo w ochronie środowiskazaliczenie1,0wykładyaudytoryjne0,50,3105
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,50,3105
Przyrodnicze skutki nawożeniazaliczenie1,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,30,3105
wykładyaudytoryjne0,70,7205
Renaturyzacja wódzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,00,5156
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,5156
Rolnicze i pozarolnicze obciążenia środowiskazaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,00,6204
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,3104
Systemy zarządzania środowiskiem i monitoringegzamin3,0wykładyaudytoryjne2,00,6204
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,5154
Technologie bioenergetycznezaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,00,6206
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,3106
Technologie uzdatniania wód i ściekówzaliczenie3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,6205
wykładyaudytoryjne2,00,6205
Teledetekcja i GISegzamin4,0wykładyaudytoryjne2,00,6206
laboratoriapraktyczne2,01,0306
Urządzenia ochrony atmosferyzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne0,50,5156
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,50,3106
Użytki zielone w kształtowaniu i ochronie środowiskazaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,3106
wykładyaudytoryjne1,00,6206
Zagrożenia cywilizacyjne dla środowiska i zrównoważony rozwójzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,00,6206
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,3106

Przedmioty jednorazowe

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Jak wykorzystać czas studiów na wzmocnienie swojej pozycji na rynku pracyzaliczenie0,0wykładyaudytoryjne0,00,021
Podstawy informacji naukowejzaliczenie0,0wykładyaudytoryjne0,00,026
Szkolenie - Bezpieczeństwo i higiena pracyzaliczenie0,0wykładyaudytoryjne0,00,051
Szkolenie bibliotecznezaliczenie0,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,00,001

Praktyki zawodowe

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Blok obieralny 17wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów

Blok obieralny 1 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Filozofiazaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,01,0302
2 Socjologiazaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,01,0302

Blok obieralny 2 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
2 Estetykazaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,5153
1 Historia sztukizaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,5153

Blok obieralny 3 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 język obcy - Angielskiegzamin7,0lektoratpraktyczne2,02,0303
lektoratpraktyczne2,02,0604
lektoratpraktyczne3,02,0605
2 język obcy - Niemieckiegzamin7,0lektoratpraktyczne2,01,5303
lektoratpraktyczne2,01,5604
lektoratpraktyczne3,02,0605

Blok obieralny 4 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Podstawy chemii fizycznejzaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,5153
wykładyaudytoryjne1,00,5153
2 Standardy jakości wódzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,00,5153
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,5153

Blok obieralny 5 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Biomonitoring i bioindykacja środowiskazaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,00,5153
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,5153
2 Europejska Sieć Ekologiczna-Natura 2000zaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,00,5153
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,5153

Blok obieralny 6 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
2 Biochemia glebzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne2,00,6204
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,5154
1 Metaboliczne strategie przetrwania roślinzaliczenie3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,5154
wykładyaudytoryjne2,00,6204

Blok obieralny 7 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Metody opracowań w klimatologii i ochronie atmosferyzaliczenie3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,5154
wykładyaudytoryjne2,00,6204
2 Monitoring jakości powietrzazaliczenie3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,5154
wykładyaudytoryjne2,00,6204

Blok obieralny 8 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
2 Ekologia mikroorganizmówzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne2,00,6204
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,5154
1 Mikrobiologiczne podstawy biotechnologiizaliczenie3,0wykładyaudytoryjne2,00,6204
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,5154

Blok obieralny 9 - do wybrania 1 z 3 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
2 Herbologiazaliczenie3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,5155
wykładyaudytoryjne2,00,6205
1 Metody statystyczne w opracowaniu wyników badań środowiskowychzaliczenie3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,5155
wykładyaudytoryjne2,00,6205
3 Produkcja biomasy na cele energetycznezaliczenie3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,5155
wykładyaudytoryjne2,00,6205

Blok obieralny 10 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
2 Ekologiczne metody przechowywania i przetwarzania żywnościzaliczenie3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,5155
wykładyaudytoryjne2,00,6205
1 Przemysł spożywczy a ochrona środowiskazaliczenie3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,5155
wykładyaudytoryjne2,00,6205

Blok obieralny 11 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
2 Ekstremalne zjawiska pogodowezaliczenie3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,5156
wykładyaudytoryjne2,00,6206
1 Metody badań środowiskowychzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne2,00,6206
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,5156

Blok obieralny 12 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Gleby miejskiezaliczenie3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,5156
wykładyaudytoryjne2,00,6206
2 Zagrożenia jakości wód obszarów wiejskichzaliczenie3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,5156
wykładyaudytoryjne2,02,0206

Blok obieralny 13 - do wybrania 1 z 3 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Gleby światazaliczenie3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,5157
wykładyaudytoryjne2,00,6207
2 Nawozy niekonwencjonalnezaliczenie3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,5157
wykładyaudytoryjne2,00,6207
3 Retencja wód w małych zlewniach rolniczychzaliczenie3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,5157
wykładyaudytoryjne2,00,6207

Blok obieralny 14 - do wybrania 1 z 3 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Environmental pollutionzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne2,00,6207
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,5157
3 Finansowanie inwestycji związanych z ochroną środowiska /projekt/zaliczenie3,0wykładyaudytoryjne2,00,6207
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,5157
2 Przyrodnicze skutki chemizacji rolnictwazaliczenie3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,5157
wykładyaudytoryjne2,00,6207

Blok obieralny 15 - do wybrania 1 z 3 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Funkcje i geneza gleb hydrogenicznychzaliczenie3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,5157
wykładyaudytoryjne2,00,6207
2 Gospodarka wodna regionuzaliczenie3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,5157
wykładyaudytoryjne2,00,6207
3 Zadarnianie terenów rekultywowanychzaliczenie3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,5157
wykładyaudytoryjne2,00,6207

Blok obieralny 16 - do wybrania 1 z 1 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Seminarium inżynierskiezaliczenie2,0seminariaaudytoryjne1,00,3106
seminariaaudytoryjne1,00,3107

Blok obieralny 17 - do wybrania 1 z 1 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Praktyka zawodowaegzamin6,0praktykipraktyczne6,00,01806

Blok obieralny 18 - do wybrania 1 z 1 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Przygotowanie pracy inżynierskiej i do egzaminu dyplomowegozaliczenie15,0praca dyplomowaaudytoryjne15,00,007