Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Ochrona środowiska (S1)

Plany studiów w roku akademickim 2021/2022 - semestr 7:

Moduły/Przedmioty kształcenia kierunkowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Blok obieralny 13wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 14wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 15wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 16wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 18wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Ekonomia w ochronie środowiskazaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,00,515
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,310
Oceny oddziaływania na środowiskozaliczenie3,0wykładyaudytoryjne2,00,620
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,515

Blok obieralny 13 - do wybrania 1 z 3 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Gleby światazaliczenie3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,5157
wykładyaudytoryjne2,00,6207
2 Nawozy niekonwencjonalnezaliczenie3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,5157
wykładyaudytoryjne2,00,6207
3 Retencja wód w małych zlewniach rolniczychzaliczenie3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,5157
wykładyaudytoryjne2,00,6207

Blok obieralny 14 - do wybrania 1 z 3 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Environmental pollutionzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne2,00,6207
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,5157
2 Przyrodnicze skutki chemizacji rolnictwazaliczenie3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,5157
wykładyaudytoryjne2,00,6207
3 Finansowanie inwestycji związanych z ochroną środowiska /projekt/zaliczenie3,0wykładyaudytoryjne2,00,6207
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,5157

Blok obieralny 15 - do wybrania 1 z 3 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Funkcje i geneza gleb hydrogenicznychzaliczenie3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,5157
wykładyaudytoryjne2,00,6207
2 Gospodarka wodna regionuzaliczenie3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,5157
wykładyaudytoryjne2,00,6207
3 Zadarnianie terenów rekultywowanychzaliczenie3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,5157
wykładyaudytoryjne2,00,6207

Blok obieralny 16 - do wybrania 1 z 1 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Seminarium inżynierskiezaliczenie1,0seminariaaudytoryjne1,00,3106
seminariaaudytoryjne1,00,3107

Blok obieralny 18 - do wybrania 1 z 1 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Przygotowanie pracy inżynierskiej i do egzaminu dyplomowegozaliczenie15,0praca dyplomowaaudytoryjne15,00,007