Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Mechanika i budowa maszyn (S1)

Sylabusy - pełny wykaz przedmiotów:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
BHP i ergonomia w przemyśleprzedmiot wspólny
Doradztwo gospodarczeprzedmiot wspólny1 / 1
Etykaprzedmiot wspólny3 / 1
Informatykaprzedmiot wspólny
Język obcy I (angielski)przedmiot wspólny50 / 1
Język obcy I (niemiecki)przedmiot wspólny50 / 2
Język obcy II (angielski)przedmiot wspólny51 / 1
Język obcy II (niemiecki)przedmiot wspólny51 / 2
Język obcy III (angielski)przedmiot wspólny52 / 1
Język obcy III (niemiecki)przedmiot wspólny52 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy zarządzaniaprzedmiot wspólny1 / 2
Socjologiaprzedmiot wspólny3 / 2
Wybrane zagadnienia kultury - Szczecin w sztuceprzedmiot wspólny2 / 1
Wybrane zagadnienia kultury - muzykaprzedmiot wspólny2 / 2
Wychowanie fizyczne Iprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne IIprzedmiot wspólny
Dynamika układów mechanicznychprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Informatyczne techniki obliczenioweprzedmiot wspólny
Matematyka Iprzedmiot wspólny
Matematyka IIprzedmiot wspólny
Mechanika Iprzedmiot wspólny
Mechanika IIprzedmiot wspólny
Mechanika płynówprzedmiot wspólny
Statystyka matematycznaprzedmiot wspólny
Teoria mechanizmówprzedmiot wspólny
Wytrzymałość materiałów Iprzedmiot wspólny
Wytrzymałość materiałów IIprzedmiot wspólny
Analiza cyklu życia pojazdówprzedmiot wspólny8 / 1
Badania doświadczalne maszyn technologicznychprzedmiot wspólny8 / 2
Budowa pojazdów samochodowychprzedmiot wspólny8 / 3
CAD/CAM w zintegrowanych systemach wytwarzaniaprzedmiot wspólny6 / 1
Certyfikacja energetycznaprzedmiot wspólny9 / 1
Eksploatacja pojazdów samochodowychprzedmiot wspólny4 / 1
Elektronika przemysłowaprzedmiot wspólny8 / 4
Grafika inżynierska Iprzedmiot wspólny
Grafika inżynierska IIprzedmiot wspólny
Komputerowe modelowanie systemów wytwarzaniaprzedmiot wspólny8 / 5
Komputerowe wspomaganie projektowaniaprzedmiot wspólny
Konstrukcyjne materiały kompozytoweprzedmiot wspólny10 / 1
Maszyny technologiczneprzedmiot wspólny
Metaloznawstwo i metalurgia spawalniczaprzedmiot wspólny7 / 1
Metrologia i systemy pomiaroweprzedmiot wspólny
Miernictwo warsztatoweprzedmiot wspólny
Napędy elektryczne, hydrauliczne i pneumatyczneprzedmiot wspólny
Niekonwencjonalne i odnawialne źródła energiiprzedmiot wspólny8 / 6
Niekonwencjonalne metody obróbki ubytkowejprzedmiot wspólny7 / 2
Niekonwencjonalne układy napędoweprzedmiot wspólny7 / 3
Obróbka ubytkowa części maszynprzedmiot wspólny
Obróbka wieloosiowa w systemach CAD/CAMprzedmiot wspólny8 / 7
Podstawy automatyki i robotykiprzedmiot wspólny
Podstawy eksploatacji maszynprzedmiot wspólny
Podstawy elektrotechniki i elektronikiprzedmiot wspólny
Podstawy konstrukcji maszyn Iprzedmiot wspólny
Podstawy konstrukcji maszyn IIprzedmiot wspólny
Podstawy mechatronikiprzedmiot wspólny5 / 1
Podstawy miernictwa cieplnegoprzedmiot wspólny
Podstawy modelowania układów mechatronicznychprzedmiot wspólny7 / 4
Podstawy nauki o materiałach Iprzedmiot wspólny
Podstawy nauki o materiałach IIprzedmiot wspólny
Podstawy projektowania systemów obróbkowychprzedmiot wspólny6 / 2
Podstawy sterowania układów mechatronicznychprzedmiot wspólny5 / 2
Podstawy technologii maszynprzedmiot wspólny
Podstawy zarządzania przepływem materiałówprzedmiot wspólny7 / 5
Praca dyplomowaprzedmiot wspólny
Programowanie maszyn technologicznychprzedmiot wspólny
Projektowanie mechatroniczneprzedmiot wspólny7 / 6
Przestrzenne modelowanie konstrukcjiprzedmiot wspólny
Recykling pojazdówprzedmiot wspólny6 / 3
Seminarium dyplomowe Iprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomowe IIprzedmiot wspólny
Silniki pojazdów samochodowychprzedmiot wspólny4 / 2
Spajanie i cięcie termiczneprzedmiot wspólny
Techniki Wytwarzania we Współczesnym Przemyśleprzedmiot wspólny10 / 2
Techniki spajania w inżynierii powierzchniprzedmiot wspólny6 / 4
Techniki spawania w wytwarzaniu i naprawachprzedmiot wspólny6 / 5
Techniki symulacji w budowie maszynprzedmiot wspólny7 / 7
Techniki wytwarzania Iprzedmiot wspólny
Techniki wytwarzania IIprzedmiot wspólny
Teoria ruchu samochoduprzedmiot wspólny6 / 6
Termodynamika technicznaprzedmiot wspólny
Urządzenia energetyczneprzedmiot wspólny7 / 8
Urządzenia i sprzęt spawalniczyprzedmiot wspólny8 / 8
Wentylacja i klimatyzacjaprzedmiot wspólny9 / 2
Wymiana ciepłaprzedmiot wspólny6 / 7
Zarządzanie środowiskiem i ekologiaprzedmiot wspólny
Metodyka pracy umysłowejprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie BHP i p.poż.przedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Fizyka (zajęcia uzupełniające)przedmiot wspólny
Matematyka (zajęcia uzupełniające)przedmiot wspólny
Praktyka programowaprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów wspólnych dla specjalności:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
BHP i ergonomia w przemyśleprzedmiot wspólny
Doradztwo gospodarczeprzedmiot wspólny1 / 1
Etykaprzedmiot wspólny3 / 1
Informatykaprzedmiot wspólny
Język obcy I (angielski)przedmiot wspólny50 / 1
Język obcy I (niemiecki)przedmiot wspólny50 / 2
Język obcy II (angielski)przedmiot wspólny51 / 1
Język obcy II (niemiecki)przedmiot wspólny51 / 2
Język obcy III (angielski)przedmiot wspólny52 / 1
Język obcy III (niemiecki)przedmiot wspólny52 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy zarządzaniaprzedmiot wspólny1 / 2
Socjologiaprzedmiot wspólny3 / 2
Wybrane zagadnienia kultury - Szczecin w sztuceprzedmiot wspólny2 / 1
Wybrane zagadnienia kultury - muzykaprzedmiot wspólny2 / 2
Wychowanie fizyczne Iprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne IIprzedmiot wspólny
Dynamika układów mechanicznychprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Informatyczne techniki obliczenioweprzedmiot wspólny
Matematyka Iprzedmiot wspólny
Matematyka IIprzedmiot wspólny
Mechanika Iprzedmiot wspólny
Mechanika IIprzedmiot wspólny
Mechanika płynówprzedmiot wspólny
Statystyka matematycznaprzedmiot wspólny
Teoria mechanizmówprzedmiot wspólny
Wytrzymałość materiałów Iprzedmiot wspólny
Wytrzymałość materiałów IIprzedmiot wspólny
Analiza cyklu życia pojazdówprzedmiot wspólny8 / 1
Badania doświadczalne maszyn technologicznychprzedmiot wspólny8 / 2
Budowa pojazdów samochodowychprzedmiot wspólny8 / 3
CAD/CAM w zintegrowanych systemach wytwarzaniaprzedmiot wspólny6 / 1
Certyfikacja energetycznaprzedmiot wspólny9 / 1
Eksploatacja pojazdów samochodowychprzedmiot wspólny4 / 1
Elektronika przemysłowaprzedmiot wspólny8 / 4
Grafika inżynierska Iprzedmiot wspólny
Grafika inżynierska IIprzedmiot wspólny
Komputerowe modelowanie systemów wytwarzaniaprzedmiot wspólny8 / 5
Komputerowe wspomaganie projektowaniaprzedmiot wspólny
Konstrukcyjne materiały kompozytoweprzedmiot wspólny10 / 1
Maszyny technologiczneprzedmiot wspólny
Metaloznawstwo i metalurgia spawalniczaprzedmiot wspólny7 / 1
Metrologia i systemy pomiaroweprzedmiot wspólny
Miernictwo warsztatoweprzedmiot wspólny
Napędy elektryczne, hydrauliczne i pneumatyczneprzedmiot wspólny
Niekonwencjonalne i odnawialne źródła energiiprzedmiot wspólny8 / 6
Niekonwencjonalne metody obróbki ubytkowejprzedmiot wspólny7 / 2
Niekonwencjonalne układy napędoweprzedmiot wspólny7 / 3
Obróbka ubytkowa części maszynprzedmiot wspólny
Obróbka wieloosiowa w systemach CAD/CAMprzedmiot wspólny8 / 7
Podstawy automatyki i robotykiprzedmiot wspólny
Podstawy eksploatacji maszynprzedmiot wspólny
Podstawy elektrotechniki i elektronikiprzedmiot wspólny
Podstawy konstrukcji maszyn Iprzedmiot wspólny
Podstawy konstrukcji maszyn IIprzedmiot wspólny
Podstawy mechatronikiprzedmiot wspólny5 / 1
Podstawy miernictwa cieplnegoprzedmiot wspólny
Podstawy modelowania układów mechatronicznychprzedmiot wspólny7 / 4
Podstawy nauki o materiałach Iprzedmiot wspólny
Podstawy nauki o materiałach IIprzedmiot wspólny
Podstawy projektowania systemów obróbkowychprzedmiot wspólny6 / 2
Podstawy sterowania układów mechatronicznychprzedmiot wspólny5 / 2
Podstawy technologii maszynprzedmiot wspólny
Podstawy zarządzania przepływem materiałówprzedmiot wspólny7 / 5
Praca dyplomowaprzedmiot wspólny
Programowanie maszyn technologicznychprzedmiot wspólny
Projektowanie mechatroniczneprzedmiot wspólny7 / 6
Przestrzenne modelowanie konstrukcjiprzedmiot wspólny
Recykling pojazdówprzedmiot wspólny6 / 3
Seminarium dyplomowe Iprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomowe IIprzedmiot wspólny
Silniki pojazdów samochodowychprzedmiot wspólny4 / 2
Spajanie i cięcie termiczneprzedmiot wspólny
Techniki Wytwarzania we Współczesnym Przemyśleprzedmiot wspólny10 / 2
Techniki spajania w inżynierii powierzchniprzedmiot wspólny6 / 4
Techniki spawania w wytwarzaniu i naprawachprzedmiot wspólny6 / 5
Techniki symulacji w budowie maszynprzedmiot wspólny7 / 7
Techniki wytwarzania Iprzedmiot wspólny
Techniki wytwarzania IIprzedmiot wspólny
Teoria ruchu samochoduprzedmiot wspólny6 / 6
Termodynamika technicznaprzedmiot wspólny
Urządzenia energetyczneprzedmiot wspólny7 / 8
Urządzenia i sprzęt spawalniczyprzedmiot wspólny8 / 8
Wentylacja i klimatyzacjaprzedmiot wspólny9 / 2
Wymiana ciepłaprzedmiot wspólny6 / 7
Zarządzanie środowiskiem i ekologiaprzedmiot wspólny
Metodyka pracy umysłowejprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie BHP i p.poż.przedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Fizyka (zajęcia uzupełniające)przedmiot wspólny
Matematyka (zajęcia uzupełniające)przedmiot wspólny
Praktyka programowaprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego modułu:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
BHP i ergonomia w przemyśleprzedmiot wspólny
Doradztwo gospodarczeprzedmiot wspólny1 / 1
Etykaprzedmiot wspólny3 / 1
Informatykaprzedmiot wspólny
Język obcy I (angielski)przedmiot wspólny50 / 1
Język obcy I (niemiecki)przedmiot wspólny50 / 2
Język obcy II (angielski)przedmiot wspólny51 / 1
Język obcy II (niemiecki)przedmiot wspólny51 / 2
Język obcy III (angielski)przedmiot wspólny52 / 1
Język obcy III (niemiecki)przedmiot wspólny52 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy zarządzaniaprzedmiot wspólny1 / 2
Socjologiaprzedmiot wspólny3 / 2
Wybrane zagadnienia kultury - Szczecin w sztuceprzedmiot wspólny2 / 1
Wybrane zagadnienia kultury - muzykaprzedmiot wspólny2 / 2
Wychowanie fizyczne Iprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne IIprzedmiot wspólny
Dynamika układów mechanicznychprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Informatyczne techniki obliczenioweprzedmiot wspólny
Matematyka Iprzedmiot wspólny
Matematyka IIprzedmiot wspólny
Mechanika Iprzedmiot wspólny
Mechanika IIprzedmiot wspólny
Mechanika płynówprzedmiot wspólny
Statystyka matematycznaprzedmiot wspólny
Teoria mechanizmówprzedmiot wspólny
Wytrzymałość materiałów Iprzedmiot wspólny
Wytrzymałość materiałów IIprzedmiot wspólny
Analiza cyklu życia pojazdówprzedmiot wspólny8 / 1
Badania doświadczalne maszyn technologicznychprzedmiot wspólny8 / 2
Budowa pojazdów samochodowychprzedmiot wspólny8 / 3
CAD/CAM w zintegrowanych systemach wytwarzaniaprzedmiot wspólny6 / 1
Certyfikacja energetycznaprzedmiot wspólny9 / 1
Eksploatacja pojazdów samochodowychprzedmiot wspólny4 / 1
Elektronika przemysłowaprzedmiot wspólny8 / 4
Grafika inżynierska Iprzedmiot wspólny
Grafika inżynierska IIprzedmiot wspólny
Komputerowe modelowanie systemów wytwarzaniaprzedmiot wspólny8 / 5
Komputerowe wspomaganie projektowaniaprzedmiot wspólny
Konstrukcyjne materiały kompozytoweprzedmiot wspólny10 / 1
Maszyny technologiczneprzedmiot wspólny
Metaloznawstwo i metalurgia spawalniczaprzedmiot wspólny7 / 1
Metrologia i systemy pomiaroweprzedmiot wspólny
Miernictwo warsztatoweprzedmiot wspólny
Napędy elektryczne, hydrauliczne i pneumatyczneprzedmiot wspólny
Niekonwencjonalne i odnawialne źródła energiiprzedmiot wspólny8 / 6
Niekonwencjonalne metody obróbki ubytkowejprzedmiot wspólny7 / 2
Niekonwencjonalne układy napędoweprzedmiot wspólny7 / 3
Obróbka ubytkowa części maszynprzedmiot wspólny
Obróbka wieloosiowa w systemach CAD/CAMprzedmiot wspólny8 / 7
Podstawy automatyki i robotykiprzedmiot wspólny
Podstawy eksploatacji maszynprzedmiot wspólny
Podstawy elektrotechniki i elektronikiprzedmiot wspólny
Podstawy konstrukcji maszyn Iprzedmiot wspólny
Podstawy konstrukcji maszyn IIprzedmiot wspólny
Podstawy mechatronikiprzedmiot wspólny5 / 1
Podstawy miernictwa cieplnegoprzedmiot wspólny
Podstawy modelowania układów mechatronicznychprzedmiot wspólny7 / 4
Podstawy nauki o materiałach Iprzedmiot wspólny
Podstawy nauki o materiałach IIprzedmiot wspólny
Podstawy projektowania systemów obróbkowychprzedmiot wspólny6 / 2
Podstawy sterowania układów mechatronicznychprzedmiot wspólny5 / 2
Podstawy technologii maszynprzedmiot wspólny
Podstawy zarządzania przepływem materiałówprzedmiot wspólny7 / 5
Praca dyplomowaprzedmiot wspólny
Programowanie maszyn technologicznychprzedmiot wspólny
Projektowanie mechatroniczneprzedmiot wspólny7 / 6
Przestrzenne modelowanie konstrukcjiprzedmiot wspólny
Recykling pojazdówprzedmiot wspólny6 / 3
Seminarium dyplomowe Iprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomowe IIprzedmiot wspólny
Silniki pojazdów samochodowychprzedmiot wspólny4 / 2
Spajanie i cięcie termiczneprzedmiot wspólny
Techniki Wytwarzania we Współczesnym Przemyśleprzedmiot wspólny10 / 2
Techniki spajania w inżynierii powierzchniprzedmiot wspólny6 / 4
Techniki spawania w wytwarzaniu i naprawachprzedmiot wspólny6 / 5
Techniki symulacji w budowie maszynprzedmiot wspólny7 / 7
Techniki wytwarzania Iprzedmiot wspólny
Techniki wytwarzania IIprzedmiot wspólny
Teoria ruchu samochoduprzedmiot wspólny6 / 6
Termodynamika technicznaprzedmiot wspólny
Urządzenia energetyczneprzedmiot wspólny7 / 8
Urządzenia i sprzęt spawalniczyprzedmiot wspólny8 / 8
Wentylacja i klimatyzacjaprzedmiot wspólny9 / 2
Wymiana ciepłaprzedmiot wspólny6 / 7
Zarządzanie środowiskiem i ekologiaprzedmiot wspólny
Metodyka pracy umysłowejprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie BHP i p.poż.przedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Fizyka (zajęcia uzupełniające)przedmiot wspólny
Matematyka (zajęcia uzupełniające)przedmiot wspólny
Praktyka programowaprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego bloku obieralnego:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
BHP i ergonomia w przemyśleprzedmiot wspólny
Informatykaprzedmiot wspólny
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne Iprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne IIprzedmiot wspólny
Dynamika układów mechanicznychprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Informatyczne techniki obliczenioweprzedmiot wspólny
Matematyka Iprzedmiot wspólny
Matematyka IIprzedmiot wspólny
Mechanika Iprzedmiot wspólny
Mechanika IIprzedmiot wspólny
Mechanika płynówprzedmiot wspólny
Statystyka matematycznaprzedmiot wspólny
Teoria mechanizmówprzedmiot wspólny
Wytrzymałość materiałów Iprzedmiot wspólny
Wytrzymałość materiałów IIprzedmiot wspólny
Grafika inżynierska Iprzedmiot wspólny
Grafika inżynierska IIprzedmiot wspólny
Komputerowe wspomaganie projektowaniaprzedmiot wspólny
Maszyny technologiczneprzedmiot wspólny
Metrologia i systemy pomiaroweprzedmiot wspólny
Miernictwo warsztatoweprzedmiot wspólny
Napędy elektryczne, hydrauliczne i pneumatyczneprzedmiot wspólny
Obróbka ubytkowa części maszynprzedmiot wspólny
Podstawy automatyki i robotykiprzedmiot wspólny
Podstawy eksploatacji maszynprzedmiot wspólny
Podstawy elektrotechniki i elektronikiprzedmiot wspólny
Podstawy konstrukcji maszyn Iprzedmiot wspólny
Podstawy konstrukcji maszyn IIprzedmiot wspólny
Podstawy miernictwa cieplnegoprzedmiot wspólny
Podstawy nauki o materiałach Iprzedmiot wspólny
Podstawy nauki o materiałach IIprzedmiot wspólny
Podstawy technologii maszynprzedmiot wspólny
Praca dyplomowaprzedmiot wspólny
Programowanie maszyn technologicznychprzedmiot wspólny
Przestrzenne modelowanie konstrukcjiprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomowe Iprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomowe IIprzedmiot wspólny
Spajanie i cięcie termiczneprzedmiot wspólny
Techniki wytwarzania Iprzedmiot wspólny
Techniki wytwarzania IIprzedmiot wspólny
Termodynamika technicznaprzedmiot wspólny
Zarządzanie środowiskiem i ekologiaprzedmiot wspólny
Metodyka pracy umysłowejprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie BHP i p.poż.przedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Fizyka (zajęcia uzupełniające)przedmiot wspólny
Matematyka (zajęcia uzupełniające)przedmiot wspólny
Praktyka programowaprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 1

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Doradztwo gospodarczeprzedmiot wspólny1 / 1
Podstawy zarządzaniaprzedmiot wspólny1 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 3

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Etykaprzedmiot wspólny3 / 1
Socjologiaprzedmiot wspólny3 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 50

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język obcy I (angielski)przedmiot wspólny50 / 1
Język obcy I (niemiecki)przedmiot wspólny50 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 51

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język obcy II (angielski)przedmiot wspólny51 / 1
Język obcy II (niemiecki)przedmiot wspólny51 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 52

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język obcy III (angielski)przedmiot wspólny52 / 1
Język obcy III (niemiecki)przedmiot wspólny52 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 2

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Wybrane zagadnienia kultury - Szczecin w sztuceprzedmiot wspólny2 / 1
Wybrane zagadnienia kultury - muzykaprzedmiot wspólny2 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 8

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Analiza cyklu życia pojazdówprzedmiot wspólny8 / 1
Badania doświadczalne maszyn technologicznychprzedmiot wspólny8 / 2
Budowa pojazdów samochodowychprzedmiot wspólny8 / 3
Elektronika przemysłowaprzedmiot wspólny8 / 4
Komputerowe modelowanie systemów wytwarzaniaprzedmiot wspólny8 / 5
Niekonwencjonalne i odnawialne źródła energiiprzedmiot wspólny8 / 6
Obróbka wieloosiowa w systemach CAD/CAMprzedmiot wspólny8 / 7
Urządzenia i sprzęt spawalniczyprzedmiot wspólny8 / 8

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 6

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
CAD/CAM w zintegrowanych systemach wytwarzaniaprzedmiot wspólny6 / 1
Podstawy projektowania systemów obróbkowychprzedmiot wspólny6 / 2
Recykling pojazdówprzedmiot wspólny6 / 3
Techniki spajania w inżynierii powierzchniprzedmiot wspólny6 / 4
Techniki spawania w wytwarzaniu i naprawachprzedmiot wspólny6 / 5
Teoria ruchu samochoduprzedmiot wspólny6 / 6
Wymiana ciepłaprzedmiot wspólny6 / 7

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 9

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Certyfikacja energetycznaprzedmiot wspólny9 / 1
Wentylacja i klimatyzacjaprzedmiot wspólny9 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 4

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Eksploatacja pojazdów samochodowychprzedmiot wspólny4 / 1
Silniki pojazdów samochodowychprzedmiot wspólny4 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 10

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Konstrukcyjne materiały kompozytoweprzedmiot wspólny10 / 1
Techniki Wytwarzania we Współczesnym Przemyśleprzedmiot wspólny10 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 7

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Metaloznawstwo i metalurgia spawalniczaprzedmiot wspólny7 / 1
Niekonwencjonalne metody obróbki ubytkowejprzedmiot wspólny7 / 2
Niekonwencjonalne układy napędoweprzedmiot wspólny7 / 3
Podstawy modelowania układów mechatronicznychprzedmiot wspólny7 / 4
Podstawy zarządzania przepływem materiałówprzedmiot wspólny7 / 5
Projektowanie mechatroniczneprzedmiot wspólny7 / 6
Techniki symulacji w budowie maszynprzedmiot wspólny7 / 7
Urządzenia energetyczneprzedmiot wspólny7 / 8

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 5

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Podstawy mechatronikiprzedmiot wspólny5 / 1
Podstawy sterowania układów mechatronicznychprzedmiot wspólny5 / 2