Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt - Kynologia (S1)

Sylabusy - pełny wykaz przedmiotów:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Etykaprzedmiot wspólny6 / 1
Filozofiaprzedmiot wspólny1 / 1
Język angielskiprzedmiot wspólny5 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny5 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy ekonomii i zarządzaniaprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Prawo pracyprzedmiot wspólny
Psychologiaprzedmiot wspólny6 / 2
Socjologiaprzedmiot wspólny1 / 2
Wychowanie fizyczneprzedmiot wspólny
Anatomia zwierzątprzedmiot wspólny
Badania molekularne w diagnostyce weterynaryjnej - aspekty praktyczneprzedmiot wspólny10 / 1
Biochemiaprzedmiot wspólny
Biofizykaprzedmiot wspólny
Biologia komórkiprzedmiot wspólny11 / 1
Biologia ogólnaprzedmiot wspólny
Chemiaprzedmiot wspólny
Chronobiologiaprzedmiot wspólny11 / 2
Computer Graphics and Multimediaprzedmiot wspólny2 / 1
Cytogenetyka psówprzedmiot wspólny10 / 2
Diagnostyka laboratoryjnaprzedmiot wspólny
Diagnostyka ultrasonograficzna psówprzedmiot wspólny
Dobrostan zwierzątprzedmiot wspólny
Dogoterapiaprzedmiot wspólny
Ekologiaprzedmiot wspólny
Embriologia i zaburzenia rozwojowe psówprzedmiot wspólny16 / 1
Endokrynologiaprzedmiot wspólny
Etologia i behawiorprzedmiot wspólny
Etyczne i prawne aspekty chowu i hodowli psówprzedmiot wspólny15 / 1
Fizjologia zwierzątprzedmiot wspólny
Genetyka ogólnaprzedmiot wspólny
Hodowla zachowawcza zwierzątprzedmiot wspólny20 / 1
Immunologia i immunoprofilaktyka weterynaryjnaprzedmiot wspólny
Informatykaprzedmiot wspólny
Inżynieria embrionalna psówprzedmiot wspólny16 / 2
Markery genetyczne w hodowli zwierzątprzedmiot wspólny10 / 3
Medycyna alternatywna psówprzedmiot wspólny13 / 1
Mikrobiologiaprzedmiot wspólny
Neonatologiaprzedmiot wspólny11 / 3
Odchów szczeniąt w aspekcie prawidłowego i zaburzonego rozwojuprzedmiot wspólny16 / 3
Office Softwareprzedmiot wspólny2 / 2
Opieka nad zwierzętami w ośrodkach ratujących dzikie zwierzętaprzedmiot wspólny15 / 2
Pakiety oprogramowania biurowegoprzedmiot wspólny2 / 3
Parazytologia weterynaryjnaprzedmiot wspólny
Pet sitting i hotele dla zwierzątprzedmiot wspólny15 / 3
Pierwsza pomoc w nagłych zachorowaniach i wypadkachprzedmiot wspólny16 / 4
Podstawy biologii rozrodu i rozwoju zwierzątprzedmiot wspólny
Podstawy gospodarowania populacjami zwierząt wolno żyjącychprzedmiot wspólny20 / 2
Podstawy grafiki komputerowej i multimediówprzedmiot wspólny2 / 4
Profilaktyka chorób środowiskowych i odzwierzęcychprzedmiot wspólny
Projektowanie schronisk i przytulisk dla zwierzątprzedmiot wspólny15 / 4
Proteomikaprzedmiot wspólny10 / 4
Psychologia zwierzątprzedmiot wspólny
Statystyka matematycznaprzedmiot wspólny
Tworzenie grafiki prezentacyjnej i stron WWWprzedmiot wspólny
Tworzenie i zarządzanie serwisem internetowymprzedmiot wspólny2 / 5
Website Managementprzedmiot wspólny2 / 6
Wymagania oraz uwarunkowania prawne dotyczące schronisk dla zwierzątprzedmiot wspólny15 / 5
Zapobieganie bezdomnościprzedmiot wspólny15 / 6
Zioła w działaniu przeciwpasożytniczymprzedmiot wspólny13 / 2
Ziołolecznictwo w weterynariiprzedmiot wspólny13 / 3
Zoologiaprzedmiot wspólny
Łowiectwo w Polsce i na świecieprzedmiot wspólny20 / 3
Agresja u psówprzedmiot wspólny
Alternatywne metody żywienia psówprzedmiot wspólny12 / 1
Amatorski chów zwierząt egzotycznychprzedmiot wspólny7 / 1
Bezpieczeństwo i higiena produkcji karmprzedmiot wspólny17 / 1
Chów alpak, lam, bawołów i wielbłądówprzedmiot wspólny9 / 1
Chów bydłaprzedmiot wspólny9 / 2
Chów i hodowla kotówprzedmiot wspólny7 / 2
Chów i hodowla zwierząt amatorskichprzedmiot wspólny7 / 3
Chów owiec i kózprzedmiot wspólny9 / 3
Chów ptaków użytkowych i ozdobnychprzedmiot wspólny8 / 1
Diagnostyka substancji antyodżywczych w karmach dla psówprzedmiot wspólny12 / 2
Dodatki w żywieniu zwierząt domowychprzedmiot wspólny17 / 2
Epigenetyka i nutrigenomika psów i innych zwierząt udomowionychprzedmiot wspólny19 / 1
Fermowy chów jeleniowatychprzedmiot wspólny9 / 4
Filogenetyka i ewolucja psaprzedmiot wspólny19 / 2
Fizjologia wysiłku fizycznego i bezczynności ruchowejprzedmiot wspólny14 / 1
Genetyka psówprzedmiot wspólny
Genomika psowatychprzedmiot wspólny19 / 3
Grzybice psówprzedmiot wspólny
Handlingprzedmiot wspólny4 / 1
Higiena i profilaktyka w chowie i hodowli psówprzedmiot wspólny
Hipoterapiaprzedmiot wspólny3 / 1
Hodowla owadów użytkowychprzedmiot wspólny8 / 2
Kierowanie rozrodem, diagnostyka andrologiczna i ginekologiczna psówprzedmiot wspólny
Kierunki użytkowania psówprzedmiot wspólny
Konkursy i próby pracy psów użytkowychprzedmiot wspólny4 / 2
Ksenobiotyki w karmach dla psówprzedmiot wspólny12 / 3
Mikrobiologia karmprzedmiot wspólny17 / 3
Mutacje genetyczne u psówprzedmiot wspólny
Najczęstsze zatrucia u psówprzedmiot wspólny
Nowotwory u psówprzedmiot wspólny
Organizacja socjalna psówprzedmiot wspólny18 / 1
Organizacja wystaw i pokazówprzedmiot wspólny4 / 3
Organizacje i związki kynologiczneprzedmiot wspólny
Pies w sporcie i rekreacjiprzedmiot wspólny
Pies w środowisku wiejskim i miejskimprzedmiot wspólny18 / 2
Podstawy biochemii klinicznej psówprzedmiot wspólny
Podstawy chowu i hodowli świńprzedmiot wspólny8 / 3
Podstawy szkolenia psówprzedmiot wspólny
Podstawy toksykologii weterynaryjnejprzedmiot wspólny12 / 4
Położnictwo psówprzedmiot wspólny
Praca dyplomowaprzedmiot wspólny
Profilaktyka aparatu ruchu u psówprzedmiot wspólny14 / 2
Profilaktyka i patologia w rozrodzie psówprzedmiot wspólny
Profilaktyka żywieniowa i dietetykaprzedmiot wspólny12 / 5
Psy rasoweprzedmiot wspólny
Rehabilitacja psówprzedmiot wspólny
Seminarium inżynierskieprzedmiot wspólny
Socjalizacja zwierzątprzedmiot wspólny18 / 3
Surowce do produkcji karmprzedmiot wspólny17 / 4
Szkolenie psów przewodników osób niewidomychprzedmiot wspólny
Szkolenie psów ratowniczychprzedmiot wspólny
Szkolenie psów stróżujących i obronnychprzedmiot wspólny
Szkolenie szczeniąt i psów młodychprzedmiot wspólny
Technologia produkcji karm przemysłowych dla psówprzedmiot wspólny17 / 5
Terapie z udziałem zwierzątprzedmiot wspólny3 / 2
Układanie psów myśliwskichprzedmiot wspólny
Układanie psów pasterskichprzedmiot wspólny
Użytkowanie koni i kucówprzedmiot wspólny8 / 4
Warsztaty dyplomoweprzedmiot wspólny
Wybrane choroby psówprzedmiot wspólny14 / 3
Wybrane choroby wirusowe i bakteryjne psówprzedmiot wspólny14 / 4
Wybrane zaburzenia zachowania psówprzedmiot wspólny18 / 4
Wykorzystanie diagnostyki molekularnej w chowie i hodowli psówprzedmiot wspólny
Wykorzystanie zwierząt w służbach mundurowych i ratunkowychprzedmiot wspólny3 / 3
Środowiskowe przyczyny chorób psówprzedmiot wspólny14 / 5
Żywienie psówprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Praktyka ekonomicznaprzedmiot wspólny
Praktyka hodowlanaprzedmiot wspólny
Praktyka opiekuńczo-pielęgnacyjnaprzedmiot wspólny
Praktyka szkoleniowaprzedmiot wspólny
Praktyka żywieniowaprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów wspólnych dla specjalności:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Etykaprzedmiot wspólny6 / 1
Filozofiaprzedmiot wspólny1 / 1
Język angielskiprzedmiot wspólny5 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny5 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy ekonomii i zarządzaniaprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Prawo pracyprzedmiot wspólny
Psychologiaprzedmiot wspólny6 / 2
Socjologiaprzedmiot wspólny1 / 2
Wychowanie fizyczneprzedmiot wspólny
Anatomia zwierzątprzedmiot wspólny
Badania molekularne w diagnostyce weterynaryjnej - aspekty praktyczneprzedmiot wspólny10 / 1
Biochemiaprzedmiot wspólny
Biofizykaprzedmiot wspólny
Biologia komórkiprzedmiot wspólny11 / 1
Biologia ogólnaprzedmiot wspólny
Chemiaprzedmiot wspólny
Chronobiologiaprzedmiot wspólny11 / 2
Computer Graphics and Multimediaprzedmiot wspólny2 / 1
Cytogenetyka psówprzedmiot wspólny10 / 2
Diagnostyka laboratoryjnaprzedmiot wspólny
Diagnostyka ultrasonograficzna psówprzedmiot wspólny
Dobrostan zwierzątprzedmiot wspólny
Dogoterapiaprzedmiot wspólny
Ekologiaprzedmiot wspólny
Embriologia i zaburzenia rozwojowe psówprzedmiot wspólny16 / 1
Endokrynologiaprzedmiot wspólny
Etologia i behawiorprzedmiot wspólny
Etyczne i prawne aspekty chowu i hodowli psówprzedmiot wspólny15 / 1
Fizjologia zwierzątprzedmiot wspólny
Genetyka ogólnaprzedmiot wspólny
Hodowla zachowawcza zwierzątprzedmiot wspólny20 / 1
Immunologia i immunoprofilaktyka weterynaryjnaprzedmiot wspólny
Informatykaprzedmiot wspólny
Inżynieria embrionalna psówprzedmiot wspólny16 / 2
Markery genetyczne w hodowli zwierzątprzedmiot wspólny10 / 3
Medycyna alternatywna psówprzedmiot wspólny13 / 1
Mikrobiologiaprzedmiot wspólny
Neonatologiaprzedmiot wspólny11 / 3
Odchów szczeniąt w aspekcie prawidłowego i zaburzonego rozwojuprzedmiot wspólny16 / 3
Office Softwareprzedmiot wspólny2 / 2
Opieka nad zwierzętami w ośrodkach ratujących dzikie zwierzętaprzedmiot wspólny15 / 2
Pakiety oprogramowania biurowegoprzedmiot wspólny2 / 3
Parazytologia weterynaryjnaprzedmiot wspólny
Pet sitting i hotele dla zwierzątprzedmiot wspólny15 / 3
Pierwsza pomoc w nagłych zachorowaniach i wypadkachprzedmiot wspólny16 / 4
Podstawy biologii rozrodu i rozwoju zwierzątprzedmiot wspólny
Podstawy gospodarowania populacjami zwierząt wolno żyjącychprzedmiot wspólny20 / 2
Podstawy grafiki komputerowej i multimediówprzedmiot wspólny2 / 4
Profilaktyka chorób środowiskowych i odzwierzęcychprzedmiot wspólny
Projektowanie schronisk i przytulisk dla zwierzątprzedmiot wspólny15 / 4
Proteomikaprzedmiot wspólny10 / 4
Psychologia zwierzątprzedmiot wspólny
Statystyka matematycznaprzedmiot wspólny
Tworzenie grafiki prezentacyjnej i stron WWWprzedmiot wspólny
Tworzenie i zarządzanie serwisem internetowymprzedmiot wspólny2 / 5
Website Managementprzedmiot wspólny2 / 6
Wymagania oraz uwarunkowania prawne dotyczące schronisk dla zwierzątprzedmiot wspólny15 / 5
Zapobieganie bezdomnościprzedmiot wspólny15 / 6
Zioła w działaniu przeciwpasożytniczymprzedmiot wspólny13 / 2
Ziołolecznictwo w weterynariiprzedmiot wspólny13 / 3
Zoologiaprzedmiot wspólny
Łowiectwo w Polsce i na świecieprzedmiot wspólny20 / 3
Agresja u psówprzedmiot wspólny
Alternatywne metody żywienia psówprzedmiot wspólny12 / 1
Amatorski chów zwierząt egzotycznychprzedmiot wspólny7 / 1
Bezpieczeństwo i higiena produkcji karmprzedmiot wspólny17 / 1
Chów alpak, lam, bawołów i wielbłądówprzedmiot wspólny9 / 1
Chów bydłaprzedmiot wspólny9 / 2
Chów i hodowla kotówprzedmiot wspólny7 / 2
Chów i hodowla zwierząt amatorskichprzedmiot wspólny7 / 3
Chów owiec i kózprzedmiot wspólny9 / 3
Chów ptaków użytkowych i ozdobnychprzedmiot wspólny8 / 1
Diagnostyka substancji antyodżywczych w karmach dla psówprzedmiot wspólny12 / 2
Dodatki w żywieniu zwierząt domowychprzedmiot wspólny17 / 2
Epigenetyka i nutrigenomika psów i innych zwierząt udomowionychprzedmiot wspólny19 / 1
Fermowy chów jeleniowatychprzedmiot wspólny9 / 4
Filogenetyka i ewolucja psaprzedmiot wspólny19 / 2
Fizjologia wysiłku fizycznego i bezczynności ruchowejprzedmiot wspólny14 / 1
Genetyka psówprzedmiot wspólny
Genomika psowatychprzedmiot wspólny19 / 3
Grzybice psówprzedmiot wspólny
Handlingprzedmiot wspólny4 / 1
Higiena i profilaktyka w chowie i hodowli psówprzedmiot wspólny
Hipoterapiaprzedmiot wspólny3 / 1
Hodowla owadów użytkowychprzedmiot wspólny8 / 2
Kierowanie rozrodem, diagnostyka andrologiczna i ginekologiczna psówprzedmiot wspólny
Kierunki użytkowania psówprzedmiot wspólny
Konkursy i próby pracy psów użytkowychprzedmiot wspólny4 / 2
Ksenobiotyki w karmach dla psówprzedmiot wspólny12 / 3
Mikrobiologia karmprzedmiot wspólny17 / 3
Mutacje genetyczne u psówprzedmiot wspólny
Najczęstsze zatrucia u psówprzedmiot wspólny
Nowotwory u psówprzedmiot wspólny
Organizacja socjalna psówprzedmiot wspólny18 / 1
Organizacja wystaw i pokazówprzedmiot wspólny4 / 3
Organizacje i związki kynologiczneprzedmiot wspólny
Pies w sporcie i rekreacjiprzedmiot wspólny
Pies w środowisku wiejskim i miejskimprzedmiot wspólny18 / 2
Podstawy biochemii klinicznej psówprzedmiot wspólny
Podstawy chowu i hodowli świńprzedmiot wspólny8 / 3
Podstawy szkolenia psówprzedmiot wspólny
Podstawy toksykologii weterynaryjnejprzedmiot wspólny12 / 4
Położnictwo psówprzedmiot wspólny
Praca dyplomowaprzedmiot wspólny
Profilaktyka aparatu ruchu u psówprzedmiot wspólny14 / 2
Profilaktyka i patologia w rozrodzie psówprzedmiot wspólny
Profilaktyka żywieniowa i dietetykaprzedmiot wspólny12 / 5
Psy rasoweprzedmiot wspólny
Rehabilitacja psówprzedmiot wspólny
Seminarium inżynierskieprzedmiot wspólny
Socjalizacja zwierzątprzedmiot wspólny18 / 3
Surowce do produkcji karmprzedmiot wspólny17 / 4
Szkolenie psów przewodników osób niewidomychprzedmiot wspólny
Szkolenie psów ratowniczychprzedmiot wspólny
Szkolenie psów stróżujących i obronnychprzedmiot wspólny
Szkolenie szczeniąt i psów młodychprzedmiot wspólny
Technologia produkcji karm przemysłowych dla psówprzedmiot wspólny17 / 5
Terapie z udziałem zwierzątprzedmiot wspólny3 / 2
Układanie psów myśliwskichprzedmiot wspólny
Układanie psów pasterskichprzedmiot wspólny
Użytkowanie koni i kucówprzedmiot wspólny8 / 4
Warsztaty dyplomoweprzedmiot wspólny
Wybrane choroby psówprzedmiot wspólny14 / 3
Wybrane choroby wirusowe i bakteryjne psówprzedmiot wspólny14 / 4
Wybrane zaburzenia zachowania psówprzedmiot wspólny18 / 4
Wykorzystanie diagnostyki molekularnej w chowie i hodowli psówprzedmiot wspólny
Wykorzystanie zwierząt w służbach mundurowych i ratunkowychprzedmiot wspólny3 / 3
Środowiskowe przyczyny chorób psówprzedmiot wspólny14 / 5
Żywienie psówprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Praktyka ekonomicznaprzedmiot wspólny
Praktyka hodowlanaprzedmiot wspólny
Praktyka opiekuńczo-pielęgnacyjnaprzedmiot wspólny
Praktyka szkoleniowaprzedmiot wspólny
Praktyka żywieniowaprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego modułu:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Etykaprzedmiot wspólny6 / 1
Filozofiaprzedmiot wspólny1 / 1
Język angielskiprzedmiot wspólny5 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny5 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy ekonomii i zarządzaniaprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Prawo pracyprzedmiot wspólny
Psychologiaprzedmiot wspólny6 / 2
Socjologiaprzedmiot wspólny1 / 2
Wychowanie fizyczneprzedmiot wspólny
Anatomia zwierzątprzedmiot wspólny
Badania molekularne w diagnostyce weterynaryjnej - aspekty praktyczneprzedmiot wspólny10 / 1
Biochemiaprzedmiot wspólny
Biofizykaprzedmiot wspólny
Biologia komórkiprzedmiot wspólny11 / 1
Biologia ogólnaprzedmiot wspólny
Chemiaprzedmiot wspólny
Chronobiologiaprzedmiot wspólny11 / 2
Computer Graphics and Multimediaprzedmiot wspólny2 / 1
Cytogenetyka psówprzedmiot wspólny10 / 2
Diagnostyka laboratoryjnaprzedmiot wspólny
Diagnostyka ultrasonograficzna psówprzedmiot wspólny
Dobrostan zwierzątprzedmiot wspólny
Dogoterapiaprzedmiot wspólny
Ekologiaprzedmiot wspólny
Embriologia i zaburzenia rozwojowe psówprzedmiot wspólny16 / 1
Endokrynologiaprzedmiot wspólny
Etologia i behawiorprzedmiot wspólny
Etyczne i prawne aspekty chowu i hodowli psówprzedmiot wspólny15 / 1
Fizjologia zwierzątprzedmiot wspólny
Genetyka ogólnaprzedmiot wspólny
Hodowla zachowawcza zwierzątprzedmiot wspólny20 / 1
Immunologia i immunoprofilaktyka weterynaryjnaprzedmiot wspólny
Informatykaprzedmiot wspólny
Inżynieria embrionalna psówprzedmiot wspólny16 / 2
Markery genetyczne w hodowli zwierzątprzedmiot wspólny10 / 3
Medycyna alternatywna psówprzedmiot wspólny13 / 1
Mikrobiologiaprzedmiot wspólny
Neonatologiaprzedmiot wspólny11 / 3
Odchów szczeniąt w aspekcie prawidłowego i zaburzonego rozwojuprzedmiot wspólny16 / 3
Office Softwareprzedmiot wspólny2 / 2
Opieka nad zwierzętami w ośrodkach ratujących dzikie zwierzętaprzedmiot wspólny15 / 2
Pakiety oprogramowania biurowegoprzedmiot wspólny2 / 3
Parazytologia weterynaryjnaprzedmiot wspólny
Pet sitting i hotele dla zwierzątprzedmiot wspólny15 / 3
Pierwsza pomoc w nagłych zachorowaniach i wypadkachprzedmiot wspólny16 / 4
Podstawy biologii rozrodu i rozwoju zwierzątprzedmiot wspólny
Podstawy gospodarowania populacjami zwierząt wolno żyjącychprzedmiot wspólny20 / 2
Podstawy grafiki komputerowej i multimediówprzedmiot wspólny2 / 4
Profilaktyka chorób środowiskowych i odzwierzęcychprzedmiot wspólny
Projektowanie schronisk i przytulisk dla zwierzątprzedmiot wspólny15 / 4
Proteomikaprzedmiot wspólny10 / 4
Psychologia zwierzątprzedmiot wspólny
Statystyka matematycznaprzedmiot wspólny
Tworzenie grafiki prezentacyjnej i stron WWWprzedmiot wspólny
Tworzenie i zarządzanie serwisem internetowymprzedmiot wspólny2 / 5
Website Managementprzedmiot wspólny2 / 6
Wymagania oraz uwarunkowania prawne dotyczące schronisk dla zwierzątprzedmiot wspólny15 / 5
Zapobieganie bezdomnościprzedmiot wspólny15 / 6
Zioła w działaniu przeciwpasożytniczymprzedmiot wspólny13 / 2
Ziołolecznictwo w weterynariiprzedmiot wspólny13 / 3
Zoologiaprzedmiot wspólny
Łowiectwo w Polsce i na świecieprzedmiot wspólny20 / 3
Agresja u psówprzedmiot wspólny
Alternatywne metody żywienia psówprzedmiot wspólny12 / 1
Amatorski chów zwierząt egzotycznychprzedmiot wspólny7 / 1
Bezpieczeństwo i higiena produkcji karmprzedmiot wspólny17 / 1
Chów alpak, lam, bawołów i wielbłądówprzedmiot wspólny9 / 1
Chów bydłaprzedmiot wspólny9 / 2
Chów i hodowla kotówprzedmiot wspólny7 / 2
Chów i hodowla zwierząt amatorskichprzedmiot wspólny7 / 3
Chów owiec i kózprzedmiot wspólny9 / 3
Chów ptaków użytkowych i ozdobnychprzedmiot wspólny8 / 1
Diagnostyka substancji antyodżywczych w karmach dla psówprzedmiot wspólny12 / 2
Dodatki w żywieniu zwierząt domowychprzedmiot wspólny17 / 2
Epigenetyka i nutrigenomika psów i innych zwierząt udomowionychprzedmiot wspólny19 / 1
Fermowy chów jeleniowatychprzedmiot wspólny9 / 4
Filogenetyka i ewolucja psaprzedmiot wspólny19 / 2
Fizjologia wysiłku fizycznego i bezczynności ruchowejprzedmiot wspólny14 / 1
Genetyka psówprzedmiot wspólny
Genomika psowatychprzedmiot wspólny19 / 3
Grzybice psówprzedmiot wspólny
Handlingprzedmiot wspólny4 / 1
Higiena i profilaktyka w chowie i hodowli psówprzedmiot wspólny
Hipoterapiaprzedmiot wspólny3 / 1
Hodowla owadów użytkowychprzedmiot wspólny8 / 2
Kierowanie rozrodem, diagnostyka andrologiczna i ginekologiczna psówprzedmiot wspólny
Kierunki użytkowania psówprzedmiot wspólny
Konkursy i próby pracy psów użytkowychprzedmiot wspólny4 / 2
Ksenobiotyki w karmach dla psówprzedmiot wspólny12 / 3
Mikrobiologia karmprzedmiot wspólny17 / 3
Mutacje genetyczne u psówprzedmiot wspólny
Najczęstsze zatrucia u psówprzedmiot wspólny
Nowotwory u psówprzedmiot wspólny
Organizacja socjalna psówprzedmiot wspólny18 / 1
Organizacja wystaw i pokazówprzedmiot wspólny4 / 3
Organizacje i związki kynologiczneprzedmiot wspólny
Pies w sporcie i rekreacjiprzedmiot wspólny
Pies w środowisku wiejskim i miejskimprzedmiot wspólny18 / 2
Podstawy biochemii klinicznej psówprzedmiot wspólny
Podstawy chowu i hodowli świńprzedmiot wspólny8 / 3
Podstawy szkolenia psówprzedmiot wspólny
Podstawy toksykologii weterynaryjnejprzedmiot wspólny12 / 4
Położnictwo psówprzedmiot wspólny
Praca dyplomowaprzedmiot wspólny
Profilaktyka aparatu ruchu u psówprzedmiot wspólny14 / 2
Profilaktyka i patologia w rozrodzie psówprzedmiot wspólny
Profilaktyka żywieniowa i dietetykaprzedmiot wspólny12 / 5
Psy rasoweprzedmiot wspólny
Rehabilitacja psówprzedmiot wspólny
Seminarium inżynierskieprzedmiot wspólny
Socjalizacja zwierzątprzedmiot wspólny18 / 3
Surowce do produkcji karmprzedmiot wspólny17 / 4
Szkolenie psów przewodników osób niewidomychprzedmiot wspólny
Szkolenie psów ratowniczychprzedmiot wspólny
Szkolenie psów stróżujących i obronnychprzedmiot wspólny
Szkolenie szczeniąt i psów młodychprzedmiot wspólny
Technologia produkcji karm przemysłowych dla psówprzedmiot wspólny17 / 5
Terapie z udziałem zwierzątprzedmiot wspólny3 / 2
Układanie psów myśliwskichprzedmiot wspólny
Układanie psów pasterskichprzedmiot wspólny
Użytkowanie koni i kucówprzedmiot wspólny8 / 4
Warsztaty dyplomoweprzedmiot wspólny
Wybrane choroby psówprzedmiot wspólny14 / 3
Wybrane choroby wirusowe i bakteryjne psówprzedmiot wspólny14 / 4
Wybrane zaburzenia zachowania psówprzedmiot wspólny18 / 4
Wykorzystanie diagnostyki molekularnej w chowie i hodowli psówprzedmiot wspólny
Wykorzystanie zwierząt w służbach mundurowych i ratunkowychprzedmiot wspólny3 / 3
Środowiskowe przyczyny chorób psówprzedmiot wspólny14 / 5
Żywienie psówprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Praktyka ekonomicznaprzedmiot wspólny
Praktyka hodowlanaprzedmiot wspólny
Praktyka opiekuńczo-pielęgnacyjnaprzedmiot wspólny
Praktyka szkoleniowaprzedmiot wspólny
Praktyka żywieniowaprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego bloku obieralnego:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy ekonomii i zarządzaniaprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Prawo pracyprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczneprzedmiot wspólny
Anatomia zwierzątprzedmiot wspólny
Biochemiaprzedmiot wspólny
Biofizykaprzedmiot wspólny
Biologia ogólnaprzedmiot wspólny
Chemiaprzedmiot wspólny
Diagnostyka laboratoryjnaprzedmiot wspólny
Diagnostyka ultrasonograficzna psówprzedmiot wspólny
Dobrostan zwierzątprzedmiot wspólny
Dogoterapiaprzedmiot wspólny
Ekologiaprzedmiot wspólny
Endokrynologiaprzedmiot wspólny
Etologia i behawiorprzedmiot wspólny
Fizjologia zwierzątprzedmiot wspólny
Genetyka ogólnaprzedmiot wspólny
Immunologia i immunoprofilaktyka weterynaryjnaprzedmiot wspólny
Informatykaprzedmiot wspólny
Mikrobiologiaprzedmiot wspólny
Parazytologia weterynaryjnaprzedmiot wspólny
Podstawy biologii rozrodu i rozwoju zwierzątprzedmiot wspólny
Profilaktyka chorób środowiskowych i odzwierzęcychprzedmiot wspólny
Psychologia zwierzątprzedmiot wspólny
Statystyka matematycznaprzedmiot wspólny
Tworzenie grafiki prezentacyjnej i stron WWWprzedmiot wspólny
Zoologiaprzedmiot wspólny
Agresja u psówprzedmiot wspólny
Genetyka psówprzedmiot wspólny
Grzybice psówprzedmiot wspólny
Higiena i profilaktyka w chowie i hodowli psówprzedmiot wspólny
Kierowanie rozrodem, diagnostyka andrologiczna i ginekologiczna psówprzedmiot wspólny
Kierunki użytkowania psówprzedmiot wspólny
Mutacje genetyczne u psówprzedmiot wspólny
Najczęstsze zatrucia u psówprzedmiot wspólny
Nowotwory u psówprzedmiot wspólny
Organizacje i związki kynologiczneprzedmiot wspólny
Pies w sporcie i rekreacjiprzedmiot wspólny
Podstawy biochemii klinicznej psówprzedmiot wspólny
Podstawy szkolenia psówprzedmiot wspólny
Położnictwo psówprzedmiot wspólny
Praca dyplomowaprzedmiot wspólny
Profilaktyka i patologia w rozrodzie psówprzedmiot wspólny
Psy rasoweprzedmiot wspólny
Rehabilitacja psówprzedmiot wspólny
Seminarium inżynierskieprzedmiot wspólny
Szkolenie psów przewodników osób niewidomychprzedmiot wspólny
Szkolenie psów ratowniczychprzedmiot wspólny
Szkolenie psów stróżujących i obronnychprzedmiot wspólny
Szkolenie szczeniąt i psów młodychprzedmiot wspólny
Układanie psów myśliwskichprzedmiot wspólny
Układanie psów pasterskichprzedmiot wspólny
Warsztaty dyplomoweprzedmiot wspólny
Wykorzystanie diagnostyki molekularnej w chowie i hodowli psówprzedmiot wspólny
Żywienie psówprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Praktyka ekonomicznaprzedmiot wspólny
Praktyka hodowlanaprzedmiot wspólny
Praktyka opiekuńczo-pielęgnacyjnaprzedmiot wspólny
Praktyka szkoleniowaprzedmiot wspólny
Praktyka żywieniowaprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 6

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Etykaprzedmiot wspólny6 / 1
Psychologiaprzedmiot wspólny6 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 1

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Filozofiaprzedmiot wspólny1 / 1
Socjologiaprzedmiot wspólny1 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 5

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język angielskiprzedmiot wspólny5 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny5 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 10

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Badania molekularne w diagnostyce weterynaryjnej - aspekty praktyczneprzedmiot wspólny10 / 1
Cytogenetyka psówprzedmiot wspólny10 / 2
Markery genetyczne w hodowli zwierzątprzedmiot wspólny10 / 3
Proteomikaprzedmiot wspólny10 / 4

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 11

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Biologia komórkiprzedmiot wspólny11 / 1
Chronobiologiaprzedmiot wspólny11 / 2
Neonatologiaprzedmiot wspólny11 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 2

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Computer Graphics and Multimediaprzedmiot wspólny2 / 1
Office Softwareprzedmiot wspólny2 / 2
Pakiety oprogramowania biurowegoprzedmiot wspólny2 / 3
Podstawy grafiki komputerowej i multimediówprzedmiot wspólny2 / 4
Tworzenie i zarządzanie serwisem internetowymprzedmiot wspólny2 / 5
Website Managementprzedmiot wspólny2 / 6

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 16

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Embriologia i zaburzenia rozwojowe psówprzedmiot wspólny16 / 1
Inżynieria embrionalna psówprzedmiot wspólny16 / 2
Odchów szczeniąt w aspekcie prawidłowego i zaburzonego rozwojuprzedmiot wspólny16 / 3
Pierwsza pomoc w nagłych zachorowaniach i wypadkachprzedmiot wspólny16 / 4

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 15

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 20

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Hodowla zachowawcza zwierzątprzedmiot wspólny20 / 1
Podstawy gospodarowania populacjami zwierząt wolno żyjącychprzedmiot wspólny20 / 2
Łowiectwo w Polsce i na świecieprzedmiot wspólny20 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 13

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Medycyna alternatywna psówprzedmiot wspólny13 / 1
Zioła w działaniu przeciwpasożytniczymprzedmiot wspólny13 / 2
Ziołolecznictwo w weterynariiprzedmiot wspólny13 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 12

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Alternatywne metody żywienia psówprzedmiot wspólny12 / 1
Diagnostyka substancji antyodżywczych w karmach dla psówprzedmiot wspólny12 / 2
Ksenobiotyki w karmach dla psówprzedmiot wspólny12 / 3
Podstawy toksykologii weterynaryjnejprzedmiot wspólny12 / 4
Profilaktyka żywieniowa i dietetykaprzedmiot wspólny12 / 5

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 7

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Amatorski chów zwierząt egzotycznychprzedmiot wspólny7 / 1
Chów i hodowla kotówprzedmiot wspólny7 / 2
Chów i hodowla zwierząt amatorskichprzedmiot wspólny7 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 17

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo i higiena produkcji karmprzedmiot wspólny17 / 1
Dodatki w żywieniu zwierząt domowychprzedmiot wspólny17 / 2
Mikrobiologia karmprzedmiot wspólny17 / 3
Surowce do produkcji karmprzedmiot wspólny17 / 4
Technologia produkcji karm przemysłowych dla psówprzedmiot wspólny17 / 5

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 9

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Chów alpak, lam, bawołów i wielbłądówprzedmiot wspólny9 / 1
Chów bydłaprzedmiot wspólny9 / 2
Chów owiec i kózprzedmiot wspólny9 / 3
Fermowy chów jeleniowatychprzedmiot wspólny9 / 4

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 8

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Chów ptaków użytkowych i ozdobnychprzedmiot wspólny8 / 1
Hodowla owadów użytkowychprzedmiot wspólny8 / 2
Podstawy chowu i hodowli świńprzedmiot wspólny8 / 3
Użytkowanie koni i kucówprzedmiot wspólny8 / 4

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 19

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Epigenetyka i nutrigenomika psów i innych zwierząt udomowionychprzedmiot wspólny19 / 1
Filogenetyka i ewolucja psaprzedmiot wspólny19 / 2
Genomika psowatychprzedmiot wspólny19 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 14

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Fizjologia wysiłku fizycznego i bezczynności ruchowejprzedmiot wspólny14 / 1
Profilaktyka aparatu ruchu u psówprzedmiot wspólny14 / 2
Wybrane choroby psówprzedmiot wspólny14 / 3
Wybrane choroby wirusowe i bakteryjne psówprzedmiot wspólny14 / 4
Środowiskowe przyczyny chorób psówprzedmiot wspólny14 / 5

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 4

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Handlingprzedmiot wspólny4 / 1
Konkursy i próby pracy psów użytkowychprzedmiot wspólny4 / 2
Organizacja wystaw i pokazówprzedmiot wspólny4 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 3

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Hipoterapiaprzedmiot wspólny3 / 1
Terapie z udziałem zwierzątprzedmiot wspólny3 / 2
Wykorzystanie zwierząt w służbach mundurowych i ratunkowychprzedmiot wspólny3 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 18

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Organizacja socjalna psówprzedmiot wspólny18 / 1
Pies w środowisku wiejskim i miejskimprzedmiot wspólny18 / 2
Socjalizacja zwierzątprzedmiot wspólny18 / 3
Wybrane zaburzenia zachowania psówprzedmiot wspólny18 / 4