Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Inżynieria chemiczna i procesowa (S1)

Sylabus przedmiotu Technologia informacyjna:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria chemiczna i procesowa
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Technologia informacyjna
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Józef Nastaj <Jozef.Nastaj@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Konrad Witkiewicz <Konrad.Witkiewicz@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL1 30 2,50,38zaliczenie
wykładyW1 15 1,50,62zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość matematyki w zakresie podstawowym.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1zapoznanie studentów z metodami zastosowania komputera i sieci Internet do wspomagania obliczeń inżynierskich, analizy wyników i ich prezentacji.
C-2Ukształtowanie umiejętności posługiwania się pakietem MS Office oraz programem Mathcad w rozwiązywaniu problemów obliczeniowych oraz prezentacji wyników obliczeń z dziedziny inżynierii chemicznej i procesowej.
C-3Rozwinięcie kreatywności studenta przy rozwiązywaniu problemów inżynierskich i prezentacji wyników obliczeń, stosując pakiet MS Office oraz program Mathcad.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Podstawy obsługi komputera w systemie operacyjnym MS Windows. Podstawowe operacje na plikach i katalogach. Obsługa wybranego menadżera plików.2
T-L-2Obsługa edytora tekstu - środowisko MS Word. Formatowanie dokumentu: układu strony, tekstu, akapitów, numerowanie stron.2
T-L-3Edycja dokumentu MS Word. Wstawianie i formatowanie tabel oraz rysunków. Wstawianie i korekta elementów graficznych. Obsługa edytora równań.2
T-L-4Zaawansowana edycja dokumentu w środowisku MS Word: spisy treści, tabel i rysunków oraz wykaz symboli. Formatowanie nagłówka i stopki, obsługa sekcji.2
T-L-5Obsługa arkusza kalkulacyjnego w środowisku MS Excel. Praca z arkuszem i skoroszytem, wprowadzanie danych, generowanie serii danych, import i eksport danych. Operacje na danych z wykorzystaniem funkcji matematycznych, logicznych i statystycznych.2
T-L-6Zaawansowana obługa programu MS Excel: formatowanie warunkowe, formuły warunkowe, definiowanie i stosowanie makr, wykonywanie i formatowanie wykresów, definiowanie formularzy.2
T-L-7Obsługa programu MS Powerpoint. Definiowanie i formatowanie prezentacji multimedialnej z elementami tekstowymi i graficznymi: slajd tytułowy, wstawianie równań, rysunków i tabel, numerowanie slajdów, stosowanie animacji i efektów specjalnych.2
T-L-8Zaliczenie praktyczne na komputerze - sprawdzenie umiejętności samodzielnego rozwiązywania prostych problemów obliczeniowych i prezentacji wyników za pomocą programów MS Word, Excel oraz Powerpoint.2
T-L-9Podstawy obsługi programu Mathcad: proste operacje matematyczne, stosowanie i przeliczanie jednostek, sporządzanie wykresów, działania na wektorach i macierzach, definiowanie funkcji.2
T-L-10Rozwiązywanie w programie Mathcad równań liniowych i nieliniowych oraz ich układów.2
T-L-11Obliczenia symboliczne w programie Mathcad: całkowanie, różniczkowanie, granice, sumy oraz iloczyny, przekształcanie wyrażeń.2
T-L-12Mathcad - obliczenia statystyczne i analiza statystyczna.2
T-L-13Mathcad - aproksymacja danych.2
T-L-14Rozwiązywanie przykładowych zadań z dziedziny inżynierii chemicznej i procesowej w programie Mathcad.2
T-L-15Zaliczenie praktyczne na komputerze - sprawdzenie umiejętności samodzielnego rozwiązywania prostych problemów obliczeniowych i prezentacji wyników za pomocą programu Mathcad.2
30
wykłady
T-W-1Wprowadzenie: informacja, jednostka informacji, systemy liczbowe dziesiętny, binarny i heksadecymalny, kod ASCII, kodowanie liczb, kodowanie rysunkow, zastosowania komputerow.6
T-W-2Elementy budowy komputera: płyta główna, procesor, pamięć, szyna danych i adresów, interfejs, urządzenia peryferyjne: monitory, drukarki, dyski twarde i CD ROM. Podstawowe typy komputerów i urządzeń peryferyjnych spotykane na rynku.3
T-W-3Sieci komputerowe, sieciowy serwer aplikacji, stacje robocze; topologia internetu, usługi dostępne w sieci internet, metody wyszukiwania informacji w internecie, przyk.ady dostępu do baz danych.3
T-W-4Wprowadzenie do zastosowania programu Mathcad w podstawowych obliczeniach inżynierskich.3
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach26
A-L-2przygotowanie do zajęć laboratoryjnych20
A-L-3konsultacje2
A-L-4przygotowanie do zaliczenia23
A-L-5zaliczenie praktyczne przy komputerze4
75
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2przygotowanie do zaliczenia30
45

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1metoda podająca - wykład informacyjny
M-2metoda praktyczna - ćwiczenia laboratoryjne z użyciem komputera

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: przygotowanie sprawozdania pisemnego z rozwiązaniem przykładowych problemów inżynierskich
S-2Ocena podsumowująca: zaliczenie praktyczne z użyciem komputera

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_1A_A08_W01
posiada wiedzę w zakresie użycia komputera i sieci Internet do wspomagania obliczeń inżynierskich, analizy wyników i ich prezentacji.
ICHP_1A_W04T1A_W02C-1T-W-4, T-W-3, T-W-1, T-W-2M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_1A_A08_U01
Student potrafi posłużyć się programami MS Word, Excell i Powerpoint oraz Mathcad do: sformułowania, analizowania i rozwiązania problemu inżynierskiego, wyciągania prawidłowych wniosków oraz sporządzania sprawozdań w postaci dokumentów tekstowych i prezentacji multimedialnych.
ICHP_1A_U01, ICHP_1A_U02, ICHP_1A_U03, ICHP_1A_U04, ICHP_1A_U05, ICHP_1A_U07, ICHP_1A_U08, ICHP_1A_U09, ICHP_1A_U16T1A_U01, T1A_U02, T1A_U03, T1A_U04, T1A_U05, T1A_U07, T1A_U08, T1A_U09, T1A_U15InzA_U01, InzA_U02, InzA_U07C-2T-L-5, T-L-2, T-L-4, T-L-3, T-L-7, T-L-6, T-L-1, T-L-9, T-L-10, T-L-11, T-L-14, T-L-13, T-L-12, T-L-15M-2S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_1A_A08_K01
Student staje się kreatywny stosując pakiet MS Office oraz program Mathcad przy rozwiązywaniu problemów inżynierskich.
ICHP_1A_K06T1A_K06C-3T-L-6, T-L-4, T-L-7, T-L-3, T-L-13, T-L-11, T-L-12, T-L-10, T-L-14, T-L-15M-2S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ICHP_1A_A08_W01
posiada wiedzę w zakresie użycia komputera i sieci Internet do wspomagania obliczeń inżynierskich, analizy wyników i ich prezentacji.
2,0nie spełnia kryteriów dla oceny 3,0
3,0Student potrafi wytłumaczyć podstawowe zasady zastosowania komputera i sieci Internet do wspomagania obliczeń inżynierskich, analizy wyników i ich prezentacji.
3,5Student potrafi, w stopniu elementarnym, dobierać metody zastosowania komputera i sieci Internet do wspomagania obliczeń inżynierskich, analizy wyników i ich prezentacji.
4,0Student potrafi poprawnie dobierać metody zastosowania komputera i sieci Internet do wspomagania obliczeń inżynierskich, analizy wyników i ich prezentacji.
4,5Student potrafi, w stopniu ponad przęciętnym, dobierać metody zastosowania komputera i sieci Internet do wspomagania obliczeń inżynierskich, analizy wyników i ich prezentacji.
5,0Student potrafi dobierać właściwe metody zastosowania komputera i sieci Internet do wspomagania obliczeń inżynierskich, analizy wyników i ich prezentacji.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ICHP_1A_A08_U01
Student potrafi posłużyć się programami MS Word, Excell i Powerpoint oraz Mathcad do: sformułowania, analizowania i rozwiązania problemu inżynierskiego, wyciągania prawidłowych wniosków oraz sporządzania sprawozdań w postaci dokumentów tekstowych i prezentacji multimedialnych.
2,0Student nie potrafi obsługiwać programy MS Word, Excel i Powerpoint oraz Mathcad.
3,0Student potrafi obsługiwać programy MS Word, Excel i Powerpoint oraz Mathcad i posiada umijętność ich wykorzystania w rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich.
3,5Student potrafi użyć wskazane funkcje pakietu Office oraz programu Mathcad w rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich.
4,0Student potrafi użyć wskazane funkcje pakietu Office oraz programu Mathcad w rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich.
4,5Student potrafi użyć wskazane funkcje pakietu Office oraz programu Mathcad w rozwiązywaniu zadań inżynierskich oraz wyciągnąć prawidłowe wnioski z analizy wyników obliczeń.
5,0Student potrafi wybrać i użyć funkcje pakietu Office oraz programu Mathcad w rozwiązywaniu zadań inżynierskich oraz wyciągnąć prawidłowe wnioski z analizy wyników obliczeń.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ICHP_1A_A08_K01
Student staje się kreatywny stosując pakiet MS Office oraz program Mathcad przy rozwiązywaniu problemów inżynierskich.
2,0Student nie potrafi samodzielnie rozwiązać prostego problemu inżynierskiego.
3,0Student wykazuje ograniczoną samodzieność i kreatywność w rozwiązywaniu prostych problemów inżynierskich.
3,5Student wymaga wskazówek w celu opracowania rozwiązania problemu inżynierskiego.
4,0Student samodzielnie opracowuje rozwiązanie problemu inżynierskiego.
4,5Student pracuje samodzielnie i wykazuje kreatywność przy opracowywaniu rozwiązania problemu inżynierskiego.
5,0Student wykazuje pełną samodzielność, kreatywność i innowacyjność przy opracowywaniu rozwiązania problemu inżynierskiego.

Literatura podstawowa

  1. K. Mądry, W. Ufnalski, Wprowadzenie do informatyki dla chemików, Oficyna Wyd. Polit. Warszawskiej, Warszawa, 1997
  2. M. Langer, Word 2003 PL, Helion, Gliwice, 2004
  3. J. Walkenbach, Excel 2003 PL, Helion, Gliwice, 2004
  4. aaa, Microsoft PowerPoint 2003 PL, Wydawnictwo RM, Warszawa, 2004
  5. W. Regel, Mathcad – przykłady zastosowań, MIKOM, Warszawa, 2004

Literatura dodatkowa

  1. W. Paleczek, Mathcad 12, 11, 2001i, 2001, 2000 w algorytmach, EXIT, Warszawa, 2005
  2. M. Sokół, Mathcad – Leksykon kieszonkowy, Helion, Gliwice, 2005

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Podstawy obsługi komputera w systemie operacyjnym MS Windows. Podstawowe operacje na plikach i katalogach. Obsługa wybranego menadżera plików.2
T-L-2Obsługa edytora tekstu - środowisko MS Word. Formatowanie dokumentu: układu strony, tekstu, akapitów, numerowanie stron.2
T-L-3Edycja dokumentu MS Word. Wstawianie i formatowanie tabel oraz rysunków. Wstawianie i korekta elementów graficznych. Obsługa edytora równań.2
T-L-4Zaawansowana edycja dokumentu w środowisku MS Word: spisy treści, tabel i rysunków oraz wykaz symboli. Formatowanie nagłówka i stopki, obsługa sekcji.2
T-L-5Obsługa arkusza kalkulacyjnego w środowisku MS Excel. Praca z arkuszem i skoroszytem, wprowadzanie danych, generowanie serii danych, import i eksport danych. Operacje na danych z wykorzystaniem funkcji matematycznych, logicznych i statystycznych.2
T-L-6Zaawansowana obługa programu MS Excel: formatowanie warunkowe, formuły warunkowe, definiowanie i stosowanie makr, wykonywanie i formatowanie wykresów, definiowanie formularzy.2
T-L-7Obsługa programu MS Powerpoint. Definiowanie i formatowanie prezentacji multimedialnej z elementami tekstowymi i graficznymi: slajd tytułowy, wstawianie równań, rysunków i tabel, numerowanie slajdów, stosowanie animacji i efektów specjalnych.2
T-L-8Zaliczenie praktyczne na komputerze - sprawdzenie umiejętności samodzielnego rozwiązywania prostych problemów obliczeniowych i prezentacji wyników za pomocą programów MS Word, Excel oraz Powerpoint.2
T-L-9Podstawy obsługi programu Mathcad: proste operacje matematyczne, stosowanie i przeliczanie jednostek, sporządzanie wykresów, działania na wektorach i macierzach, definiowanie funkcji.2
T-L-10Rozwiązywanie w programie Mathcad równań liniowych i nieliniowych oraz ich układów.2
T-L-11Obliczenia symboliczne w programie Mathcad: całkowanie, różniczkowanie, granice, sumy oraz iloczyny, przekształcanie wyrażeń.2
T-L-12Mathcad - obliczenia statystyczne i analiza statystyczna.2
T-L-13Mathcad - aproksymacja danych.2
T-L-14Rozwiązywanie przykładowych zadań z dziedziny inżynierii chemicznej i procesowej w programie Mathcad.2
T-L-15Zaliczenie praktyczne na komputerze - sprawdzenie umiejętności samodzielnego rozwiązywania prostych problemów obliczeniowych i prezentacji wyników za pomocą programu Mathcad.2
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wprowadzenie: informacja, jednostka informacji, systemy liczbowe dziesiętny, binarny i heksadecymalny, kod ASCII, kodowanie liczb, kodowanie rysunkow, zastosowania komputerow.6
T-W-2Elementy budowy komputera: płyta główna, procesor, pamięć, szyna danych i adresów, interfejs, urządzenia peryferyjne: monitory, drukarki, dyski twarde i CD ROM. Podstawowe typy komputerów i urządzeń peryferyjnych spotykane na rynku.3
T-W-3Sieci komputerowe, sieciowy serwer aplikacji, stacje robocze; topologia internetu, usługi dostępne w sieci internet, metody wyszukiwania informacji w internecie, przyk.ady dostępu do baz danych.3
T-W-4Wprowadzenie do zastosowania programu Mathcad w podstawowych obliczeniach inżynierskich.3
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach26
A-L-2przygotowanie do zajęć laboratoryjnych20
A-L-3konsultacje2
A-L-4przygotowanie do zaliczenia23
A-L-5zaliczenie praktyczne przy komputerze4
75
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2przygotowanie do zaliczenia30
45
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_1A_A08_W01posiada wiedzę w zakresie użycia komputera i sieci Internet do wspomagania obliczeń inżynierskich, analizy wyników i ich prezentacji.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_1A_W04posiada wiedzę w zakresie elektroniki i elektrotechniki, automatyki i miernictwa przemysłowego, informatyki i grafiki komputerowej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_W02ma podstawową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem studiów
Cel przedmiotuC-1zapoznanie studentów z metodami zastosowania komputera i sieci Internet do wspomagania obliczeń inżynierskich, analizy wyników i ich prezentacji.
Treści programoweT-W-4Wprowadzenie do zastosowania programu Mathcad w podstawowych obliczeniach inżynierskich.
T-W-3Sieci komputerowe, sieciowy serwer aplikacji, stacje robocze; topologia internetu, usługi dostępne w sieci internet, metody wyszukiwania informacji w internecie, przyk.ady dostępu do baz danych.
T-W-1Wprowadzenie: informacja, jednostka informacji, systemy liczbowe dziesiętny, binarny i heksadecymalny, kod ASCII, kodowanie liczb, kodowanie rysunkow, zastosowania komputerow.
T-W-2Elementy budowy komputera: płyta główna, procesor, pamięć, szyna danych i adresów, interfejs, urządzenia peryferyjne: monitory, drukarki, dyski twarde i CD ROM. Podstawowe typy komputerów i urządzeń peryferyjnych spotykane na rynku.
Metody nauczaniaM-1metoda podająca - wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: przygotowanie sprawozdania pisemnego z rozwiązaniem przykładowych problemów inżynierskich
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie spełnia kryteriów dla oceny 3,0
3,0Student potrafi wytłumaczyć podstawowe zasady zastosowania komputera i sieci Internet do wspomagania obliczeń inżynierskich, analizy wyników i ich prezentacji.
3,5Student potrafi, w stopniu elementarnym, dobierać metody zastosowania komputera i sieci Internet do wspomagania obliczeń inżynierskich, analizy wyników i ich prezentacji.
4,0Student potrafi poprawnie dobierać metody zastosowania komputera i sieci Internet do wspomagania obliczeń inżynierskich, analizy wyników i ich prezentacji.
4,5Student potrafi, w stopniu ponad przęciętnym, dobierać metody zastosowania komputera i sieci Internet do wspomagania obliczeń inżynierskich, analizy wyników i ich prezentacji.
5,0Student potrafi dobierać właściwe metody zastosowania komputera i sieci Internet do wspomagania obliczeń inżynierskich, analizy wyników i ich prezentacji.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_1A_A08_U01Student potrafi posłużyć się programami MS Word, Excell i Powerpoint oraz Mathcad do: sformułowania, analizowania i rozwiązania problemu inżynierskiego, wyciągania prawidłowych wniosków oraz sporządzania sprawozdań w postaci dokumentów tekstowych i prezentacji multimedialnych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_1A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł związanych z inżynierią chemiczną i procesową i dziedzinami pokrewnymi, potrafi integrować uzyskane informacje, interpretować oraz wyciągać prawidłowe wnioski i formułować opinie wraz z ich uzasadnieniem
ICHP_1A_U02potrafi porozumiewać się w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach używając różnych technik przekazu informacji, w tym w języku obcym
ICHP_1A_U03potrafi przygotować w języku polskim oraz języku obcym, dobrze udokumentowane opracowanie problemów z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej, potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego
ICHP_1A_U04potrafi przygotować w języku polskim lub obcym prezentację ustną z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej oraz dziedzin pokrewnych posługując się słownictwem technicznym
ICHP_1A_U05ma umiejętność samokształcenia się m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych
ICHP_1A_U07potrafi posługiwać się programami komputerowymi (edytory tekstu i prezentacji, arkusze kalkulacyjne, bazy danych), wspomagającymi realizację podstawowych zadań inżynierskich
ICHP_1A_U08potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty procesowe, w tym pomiary, symulacje komputerowe oraz interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
ICHP_1A_U09potrafi wykorzystać metody analityczne, numeryczne oraz eksperymentalne do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich
ICHP_1A_U16potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla inżynierii chemicznej i procesowej, wybrać i zastosować właściwą metodę wykonania oraz wybrać narzędzia
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie
T1A_U02potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach
T1A_U03potrafi przygotować w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dobrze udokumentowane opracowanie problemów z zakresu studiowanego kierunku studiów
T1A_U04potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i języku obcym prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu studiowanego kierunku studiów
T1A_U05ma umiejętność samokształcenia się
T1A_U07potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej
T1A_U08potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
T1A_U09potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
T1A_U15potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie umiejętności posługiwania się pakietem MS Office oraz programem Mathcad w rozwiązywaniu problemów obliczeniowych oraz prezentacji wyników obliczeń z dziedziny inżynierii chemicznej i procesowej.
Treści programoweT-L-5Obsługa arkusza kalkulacyjnego w środowisku MS Excel. Praca z arkuszem i skoroszytem, wprowadzanie danych, generowanie serii danych, import i eksport danych. Operacje na danych z wykorzystaniem funkcji matematycznych, logicznych i statystycznych.
T-L-2Obsługa edytora tekstu - środowisko MS Word. Formatowanie dokumentu: układu strony, tekstu, akapitów, numerowanie stron.
T-L-4Zaawansowana edycja dokumentu w środowisku MS Word: spisy treści, tabel i rysunków oraz wykaz symboli. Formatowanie nagłówka i stopki, obsługa sekcji.
T-L-3Edycja dokumentu MS Word. Wstawianie i formatowanie tabel oraz rysunków. Wstawianie i korekta elementów graficznych. Obsługa edytora równań.
T-L-7Obsługa programu MS Powerpoint. Definiowanie i formatowanie prezentacji multimedialnej z elementami tekstowymi i graficznymi: slajd tytułowy, wstawianie równań, rysunków i tabel, numerowanie slajdów, stosowanie animacji i efektów specjalnych.
T-L-6Zaawansowana obługa programu MS Excel: formatowanie warunkowe, formuły warunkowe, definiowanie i stosowanie makr, wykonywanie i formatowanie wykresów, definiowanie formularzy.
T-L-1Podstawy obsługi komputera w systemie operacyjnym MS Windows. Podstawowe operacje na plikach i katalogach. Obsługa wybranego menadżera plików.
T-L-9Podstawy obsługi programu Mathcad: proste operacje matematyczne, stosowanie i przeliczanie jednostek, sporządzanie wykresów, działania na wektorach i macierzach, definiowanie funkcji.
T-L-10Rozwiązywanie w programie Mathcad równań liniowych i nieliniowych oraz ich układów.
T-L-11Obliczenia symboliczne w programie Mathcad: całkowanie, różniczkowanie, granice, sumy oraz iloczyny, przekształcanie wyrażeń.
T-L-14Rozwiązywanie przykładowych zadań z dziedziny inżynierii chemicznej i procesowej w programie Mathcad.
T-L-13Mathcad - aproksymacja danych.
T-L-12Mathcad - obliczenia statystyczne i analiza statystyczna.
T-L-15Zaliczenie praktyczne na komputerze - sprawdzenie umiejętności samodzielnego rozwiązywania prostych problemów obliczeniowych i prezentacji wyników za pomocą programu Mathcad.
Metody nauczaniaM-2metoda praktyczna - ćwiczenia laboratoryjne z użyciem komputera
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: zaliczenie praktyczne z użyciem komputera
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi obsługiwać programy MS Word, Excel i Powerpoint oraz Mathcad.
3,0Student potrafi obsługiwać programy MS Word, Excel i Powerpoint oraz Mathcad i posiada umijętność ich wykorzystania w rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich.
3,5Student potrafi użyć wskazane funkcje pakietu Office oraz programu Mathcad w rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich.
4,0Student potrafi użyć wskazane funkcje pakietu Office oraz programu Mathcad w rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich.
4,5Student potrafi użyć wskazane funkcje pakietu Office oraz programu Mathcad w rozwiązywaniu zadań inżynierskich oraz wyciągnąć prawidłowe wnioski z analizy wyników obliczeń.
5,0Student potrafi wybrać i użyć funkcje pakietu Office oraz programu Mathcad w rozwiązywaniu zadań inżynierskich oraz wyciągnąć prawidłowe wnioski z analizy wyników obliczeń.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_1A_A08_K01Student staje się kreatywny stosując pakiet MS Office oraz program Mathcad przy rozwiązywaniu problemów inżynierskich.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_1A_K06potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny, innowacyjny i przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_K06potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-3Rozwinięcie kreatywności studenta przy rozwiązywaniu problemów inżynierskich i prezentacji wyników obliczeń, stosując pakiet MS Office oraz program Mathcad.
Treści programoweT-L-6Zaawansowana obługa programu MS Excel: formatowanie warunkowe, formuły warunkowe, definiowanie i stosowanie makr, wykonywanie i formatowanie wykresów, definiowanie formularzy.
T-L-4Zaawansowana edycja dokumentu w środowisku MS Word: spisy treści, tabel i rysunków oraz wykaz symboli. Formatowanie nagłówka i stopki, obsługa sekcji.
T-L-7Obsługa programu MS Powerpoint. Definiowanie i formatowanie prezentacji multimedialnej z elementami tekstowymi i graficznymi: slajd tytułowy, wstawianie równań, rysunków i tabel, numerowanie slajdów, stosowanie animacji i efektów specjalnych.
T-L-3Edycja dokumentu MS Word. Wstawianie i formatowanie tabel oraz rysunków. Wstawianie i korekta elementów graficznych. Obsługa edytora równań.
T-L-13Mathcad - aproksymacja danych.
T-L-11Obliczenia symboliczne w programie Mathcad: całkowanie, różniczkowanie, granice, sumy oraz iloczyny, przekształcanie wyrażeń.
T-L-12Mathcad - obliczenia statystyczne i analiza statystyczna.
T-L-10Rozwiązywanie w programie Mathcad równań liniowych i nieliniowych oraz ich układów.
T-L-14Rozwiązywanie przykładowych zadań z dziedziny inżynierii chemicznej i procesowej w programie Mathcad.
T-L-15Zaliczenie praktyczne na komputerze - sprawdzenie umiejętności samodzielnego rozwiązywania prostych problemów obliczeniowych i prezentacji wyników za pomocą programu Mathcad.
Metody nauczaniaM-2metoda praktyczna - ćwiczenia laboratoryjne z użyciem komputera
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: zaliczenie praktyczne z użyciem komputera
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi samodzielnie rozwiązać prostego problemu inżynierskiego.
3,0Student wykazuje ograniczoną samodzieność i kreatywność w rozwiązywaniu prostych problemów inżynierskich.
3,5Student wymaga wskazówek w celu opracowania rozwiązania problemu inżynierskiego.
4,0Student samodzielnie opracowuje rozwiązanie problemu inżynierskiego.
4,5Student pracuje samodzielnie i wykazuje kreatywność przy opracowywaniu rozwiązania problemu inżynierskiego.
5,0Student wykazuje pełną samodzielność, kreatywność i innowacyjność przy opracowywaniu rozwiązania problemu inżynierskiego.