Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Inżynieria chemiczna i procesowa (S1)

Sylabus przedmiotu Podstawy materiałoznawstwa:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria chemiczna i procesowa
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Podstawy materiałoznawstwa
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Magdalena Cudak <Magdalena.Cudak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW1 15 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość podstaw chemii

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z rodzajami i własnościami materiałów konstrukcyjnych

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Materiały inżynierskie - podział1
T-W-2Podstawowe wiadomości o budowie materiałów konstrukcyjnych1
T-W-3Struktura krystaliczna, defekty struktury krystalicznej1
T-W-4Własności fizyczne i mechaniczne1
T-W-5Metale i ich stopy, żeliwa, stal2
T-W-6Stopy metali nieżelaznych1
T-W-7Tworzywa sztuczne1
T-W-8Materiały ceramiczne i szkła1
T-W-9Spieki i kompozyty1
T-W-10Materiały malarskie (farby, lakiery, emalie i kleje)1
T-W-11Biomateriały1
T-W-12Formowanie materiałów1
T-W-13Korozja1
T-W-14Kolokwium1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2przygotowanie do kolokwium15
A-W-3czytanie wskazanej literatury30
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: kolokwium na koniec semestru, forma pisemna, czas 45 minut

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_1A_C02_W08
Student zna podział i własności poszczególnych materiałów Student zna sposoby wytwarzania różnych materiałów
ICHP_1A_W08T1A_W03C-1T-W-7, T-W-11, T-W-1, T-W-6, T-W-13, T-W-12, T-W-9, T-W-5, T-W-4, T-W-3, T-W-10, T-W-2, T-W-8M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_1A_C02_U01
Student potrafi określić skład i własności stali na podstawie jej oznakowania Student potrafi dobrać odpowiedni materiał do konkretnych zastosowań
ICHP_1A_U01T1A_U01C-1T-W-7, T-W-12, T-W-11, T-W-10, T-W-5, T-W-8, T-W-13, T-W-9, T-W-1, T-W-6, T-W-3, T-W-4, T-W-2M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_1A_C02_K01
Student rozumie potrzebę dokształcania się
ICHP_1A_K01T1A_K01C-1T-W-9, T-W-5, T-W-13, T-W-4, T-W-8, T-W-6, T-W-7, T-W-10, T-W-11, T-W-12, T-W-3M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ICHP_1A_C02_W08
Student zna podział i własności poszczególnych materiałów Student zna sposoby wytwarzania różnych materiałów
2,0Student nie zna podstawowych pojęć z materiałoznawstwa
3,0Student zna podstawowe informacje dotyczące materiałów konstrukcyjnych (podstawowe definicje oraz podziały, sposoby wytwarzania)
3,5Student zna podstawowe informacje dotyczące materiałów konstrukcyjnych (podstawowe definicje, podziały oraz własności fizyczne i mechaniczne)
4,0Student zna szczegółowe informacje dotyczące materiałów konstrukcyjnych (definicje, podziały, własności fizyczne i mechaniczne)
4,5Student zna szczegółowe informacje dotyczące materiałów konstrukcyjnych (podstawowe definicje, podziały, własności fizyczne i mechaniczne, zastosowanie)
5,0Student zna informacje dotyczące tradycyjnych i nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych (definicje, podziały, własności fizyczne i mechaniczne, zastosowanie), zna sposoby wytwarzania przykładowych materiałów

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ICHP_1A_C02_U01
Student potrafi określić skład i własności stali na podstawie jej oznakowania Student potrafi dobrać odpowiedni materiał do konkretnych zastosowań
2,0Student nie potrafi wskazać podstawowych właściwości materiałów inżynierskich
3,0Student potrafi wskazać podstawowe właściwości materiałów inżynierskich
3,5Student potrafi sklasyfikowac i omówić właściwości materiałów inżynierskich
4,0Student potrafi sklasyfikowac i omówić właściwości materiałów inżynierskich oraz potrafi określać skład i własności stali na podstawie jej oznakowania
4,5Student potrafi sklasyfikowac i omówić właściwości materiałów inżynierskich, określać skład i właśnosci stali na podstawie jej oznakowania oraz dobrać odpowiedni materiał do konkretnych zastosowań
5,0Student potrafi sklasyfikowac i omówić właściwości materiałów inżynierskich, określać skład i właśnosci stali na podstawie jej oznakowania, dobrać odpowiedni materiał do konkretnych zastosowań oraz omówić metody wytwarzania wybranych materiałów

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ICHP_1A_C02_K01
Student rozumie potrzebę dokształcania się
2,0Student nie rozumie potrzeby dokształcania się w zakresie podstaw materiałoznawstwa
3,0Student rozumie w stopniu podstawowym potrzebę dokształcania się w zakresie podstaw materiałoznawstwa
3,5Student rozumie w stopniu więcej niż podstawowym potrzebę dokształcania się w zakresie podstaw materiałoznawstwa
4,0Student rozumie w szerokim stopniu potrzebę dokształcania się w zakresie podstaw materiałoznawstwa
4,5Student rozumie w szerokim stopniu potrzebę dokształcania sie w zakresie podstaw materiałoznawstwa
5,0Student rozumie w szerokim stopniu potrzebę dokształcania sie w zakresie podstaw materiałoznawstwa

Literatura podstawowa

  1. M. Blicharski, Wstęp do inżynierii materiałowej, WNT, Warszawa, 2003
  2. L.A. Dobrzański, Materiały inżynierskie i projektowanie materiałowe. Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo., WNT, Warszawa, 2006
  3. A. Barbacki, T. Kachlicki, Materiały Inżynierskie. Podręcznik do zajęć z materiałoznawstwa., Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie, Gniezno, 2010

Literatura dodatkowa

  1. M. Jurczyk, J. Jakubowicz, Bionanomateriały, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2008
  2. M. Blicharski, Inżynieria materiałowa. Stal, WNT, Warszawa, 2004
  3. K. Przybyłowicz, J. Przybyłowicz, Materiałoznawstwo w pytaniach i odpowiedziach, WNT, Warszawa, 2004

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Materiały inżynierskie - podział1
T-W-2Podstawowe wiadomości o budowie materiałów konstrukcyjnych1
T-W-3Struktura krystaliczna, defekty struktury krystalicznej1
T-W-4Własności fizyczne i mechaniczne1
T-W-5Metale i ich stopy, żeliwa, stal2
T-W-6Stopy metali nieżelaznych1
T-W-7Tworzywa sztuczne1
T-W-8Materiały ceramiczne i szkła1
T-W-9Spieki i kompozyty1
T-W-10Materiały malarskie (farby, lakiery, emalie i kleje)1
T-W-11Biomateriały1
T-W-12Formowanie materiałów1
T-W-13Korozja1
T-W-14Kolokwium1
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2przygotowanie do kolokwium15
A-W-3czytanie wskazanej literatury30
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_1A_C02_W08Student zna podział i własności poszczególnych materiałów Student zna sposoby wytwarzania różnych materiałów
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_1A_W08ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną w zakresie inżynierii chemicznej i procesowej i chemii
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_W03ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z rodzajami i własnościami materiałów konstrukcyjnych
Treści programoweT-W-7Tworzywa sztuczne
T-W-11Biomateriały
T-W-1Materiały inżynierskie - podział
T-W-6Stopy metali nieżelaznych
T-W-13Korozja
T-W-12Formowanie materiałów
T-W-9Spieki i kompozyty
T-W-5Metale i ich stopy, żeliwa, stal
T-W-4Własności fizyczne i mechaniczne
T-W-3Struktura krystaliczna, defekty struktury krystalicznej
T-W-10Materiały malarskie (farby, lakiery, emalie i kleje)
T-W-2Podstawowe wiadomości o budowie materiałów konstrukcyjnych
T-W-8Materiały ceramiczne i szkła
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: kolokwium na koniec semestru, forma pisemna, czas 45 minut
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna podstawowych pojęć z materiałoznawstwa
3,0Student zna podstawowe informacje dotyczące materiałów konstrukcyjnych (podstawowe definicje oraz podziały, sposoby wytwarzania)
3,5Student zna podstawowe informacje dotyczące materiałów konstrukcyjnych (podstawowe definicje, podziały oraz własności fizyczne i mechaniczne)
4,0Student zna szczegółowe informacje dotyczące materiałów konstrukcyjnych (definicje, podziały, własności fizyczne i mechaniczne)
4,5Student zna szczegółowe informacje dotyczące materiałów konstrukcyjnych (podstawowe definicje, podziały, własności fizyczne i mechaniczne, zastosowanie)
5,0Student zna informacje dotyczące tradycyjnych i nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych (definicje, podziały, własności fizyczne i mechaniczne, zastosowanie), zna sposoby wytwarzania przykładowych materiałów
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_1A_C02_U01Student potrafi określić skład i własności stali na podstawie jej oznakowania Student potrafi dobrać odpowiedni materiał do konkretnych zastosowań
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_1A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł związanych z inżynierią chemiczną i procesową i dziedzinami pokrewnymi, potrafi integrować uzyskane informacje, interpretować oraz wyciągać prawidłowe wnioski i formułować opinie wraz z ich uzasadnieniem
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z rodzajami i własnościami materiałów konstrukcyjnych
Treści programoweT-W-7Tworzywa sztuczne
T-W-12Formowanie materiałów
T-W-11Biomateriały
T-W-10Materiały malarskie (farby, lakiery, emalie i kleje)
T-W-5Metale i ich stopy, żeliwa, stal
T-W-8Materiały ceramiczne i szkła
T-W-13Korozja
T-W-9Spieki i kompozyty
T-W-1Materiały inżynierskie - podział
T-W-6Stopy metali nieżelaznych
T-W-3Struktura krystaliczna, defekty struktury krystalicznej
T-W-4Własności fizyczne i mechaniczne
T-W-2Podstawowe wiadomości o budowie materiałów konstrukcyjnych
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: kolokwium na koniec semestru, forma pisemna, czas 45 minut
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi wskazać podstawowych właściwości materiałów inżynierskich
3,0Student potrafi wskazać podstawowe właściwości materiałów inżynierskich
3,5Student potrafi sklasyfikowac i omówić właściwości materiałów inżynierskich
4,0Student potrafi sklasyfikowac i omówić właściwości materiałów inżynierskich oraz potrafi określać skład i własności stali na podstawie jej oznakowania
4,5Student potrafi sklasyfikowac i omówić właściwości materiałów inżynierskich, określać skład i właśnosci stali na podstawie jej oznakowania oraz dobrać odpowiedni materiał do konkretnych zastosowań
5,0Student potrafi sklasyfikowac i omówić właściwości materiałów inżynierskich, określać skład i właśnosci stali na podstawie jej oznakowania, dobrać odpowiedni materiał do konkretnych zastosowań oraz omówić metody wytwarzania wybranych materiałów
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_1A_C02_K01Student rozumie potrzebę dokształcania się
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_1A_K01rozumie potrzebę dokształcania się i podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych, motywuje do tego współpracowników
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z rodzajami i własnościami materiałów konstrukcyjnych
Treści programoweT-W-9Spieki i kompozyty
T-W-5Metale i ich stopy, żeliwa, stal
T-W-13Korozja
T-W-4Własności fizyczne i mechaniczne
T-W-8Materiały ceramiczne i szkła
T-W-6Stopy metali nieżelaznych
T-W-7Tworzywa sztuczne
T-W-10Materiały malarskie (farby, lakiery, emalie i kleje)
T-W-11Biomateriały
T-W-12Formowanie materiałów
T-W-3Struktura krystaliczna, defekty struktury krystalicznej
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: kolokwium na koniec semestru, forma pisemna, czas 45 minut
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie rozumie potrzeby dokształcania się w zakresie podstaw materiałoznawstwa
3,0Student rozumie w stopniu podstawowym potrzebę dokształcania się w zakresie podstaw materiałoznawstwa
3,5Student rozumie w stopniu więcej niż podstawowym potrzebę dokształcania się w zakresie podstaw materiałoznawstwa
4,0Student rozumie w szerokim stopniu potrzebę dokształcania się w zakresie podstaw materiałoznawstwa
4,5Student rozumie w szerokim stopniu potrzebę dokształcania sie w zakresie podstaw materiałoznawstwa
5,0Student rozumie w szerokim stopniu potrzebę dokształcania sie w zakresie podstaw materiałoznawstwa