Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Inżynieria chemiczna i procesowa (S1)

Sylabus przedmiotu Elementy maszyn i urządzeń:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria chemiczna i procesowa
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Elementy maszyn i urządzeń
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Henryk Łącki <Henryk.Lacki@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 15 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawy fizyki i naki o materialach

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z podstawowymi elementami apratów i urzadzeń przemysłu chemicznego oraz sposobami ich połączeń
C-2Ukształtowanie umiejętności doboru elementow konstrukcyjnych aparatów ich połączeń oraz podstawowych obliczeń

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Typowe aparaty do realizacji procesów jednostkowych. Projektowanie elementów części maszyn i dobór zgodnie z PN.2
T-W-2Podział elementów maszyn i aparatury.1
T-W-3Powłoki, dna, kołnierze, króćce podpory – konstrukcje i podstawy obliczeń.5
T-W-4Rodzaje połączeń stosowanych w budowie maszyn i aparatury chemicznej.2
T-W-5Osie, wały, czopy i łożyska - wytyczne obliczeń i doboru. Napędy i sprzęgła mechaniczne stosowane w budowie urządzeń i mechanizmów.4
T-W-6Uszczelnienia statyczne i ruchowe połączeń1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Studiowanie wskazanej literatury15
A-W-3Przygotowanie się do zaliczenia15
A-W-4Pokaz rzeczywistych rozwiązań aparaturowych i metod połączeń15
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wyklad informacyjny z użyciem środków audiowizualnych
M-2Pokaz

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Kolokwium zaliczeniowe pod koniec semestru

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_1A_C05_W01
Ma wiedzę z podstaw budowy elementów maszyn i urządzeń oraz sposobów ich połączeń
ICHP_1A_W11T1A_W02, T1A_W04C-2, C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-6, T-W-5, T-W-4M-2, M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_1A_C05_U01
potrafi zaprojektować lub dobrać właściwe elementy maszyn i urządzeń, zastosować wlaściwe ich połączenie oraz przeprowadzić podstawowe obliczenia.
ICHP_1A_U15T1A_U14InzA_U06C-2, C-1T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-1, T-W-6M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ICHP_1A_C05_W01
Ma wiedzę z podstaw budowy elementów maszyn i urządzeń oraz sposobów ich połączeń
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0Ma wiedzę z podstaw budowy elementów maszyn i urządzeń oraz sposobów ich połączeń
3,5student ma wiedzę pośrednią między oceną 3,0 i 4,0
4,0Ma wiedzę z podstaw budowy elementów maszyn i urządzeń oraz sposobów ich połączeń, zna przykłady zastosowań
4,5student ma wiedzę pośrednią między oceną 4,0 i 5,0
5,0Ma wiedzę z podstaw budowy elementów maszyn i urządzeń oraz sposobów ich połączeń, zna szczegułową budowę elementów aparatury ich zastosowania, sposoby połączeń oraz podastawy obliczeń

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ICHP_1A_C05_U01
potrafi zaprojektować lub dobrać właściwe elementy maszyn i urządzeń, zastosować wlaściwe ich połączenie oraz przeprowadzić podstawowe obliczenia.
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0potrafi zaprojektować i dobrać właściwe elementy maszyn i urządzeń, zastosować wlaściwe ich połączenie oraz przeprowadzić podstawowe obliczenia.
3,5student ma wiedzę pośrednią między oceną 3,0 i 4,0
4,0potrafi zaprojektować i dobrać właściwe elementy maszyn i urządzeń, uzasadnić ich wybór, zastosować właściwe ich połączenie oraz przeprowadzić podstawowe obliczenia i uzasadnić ich wybór
4,5student ma wiedzę pośrednią między oceną 4,0 i 5,0
5,0potrafi zaprojektować i dobrać właściwe elementy maszyn i urządzeń, uzasadnić ich wybór, zastosować właściwe ich połączenie oraz przeprowadzić podstawowe obliczenia i uzasadnić ich wybór, potrafi zaproponować rozwiązania alternatywne

Literatura podstawowa

  1. Heim A., podstawy mazsynoznawstwa chemicznego, Łódź, 2003
  2. Lewandowski W.M., Maszynoznawstwo chemiczne, gdańsk, 1998

Literatura dodatkowa

  1. Praca zbiorowa, Mały poradnik mechanika, WNT, Warszawa, 1999
  2. Karmaz L.W., Podstawy konstrukcji maszyn, PWN, Warszawa, 1999

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Typowe aparaty do realizacji procesów jednostkowych. Projektowanie elementów części maszyn i dobór zgodnie z PN.2
T-W-2Podział elementów maszyn i aparatury.1
T-W-3Powłoki, dna, kołnierze, króćce podpory – konstrukcje i podstawy obliczeń.5
T-W-4Rodzaje połączeń stosowanych w budowie maszyn i aparatury chemicznej.2
T-W-5Osie, wały, czopy i łożyska - wytyczne obliczeń i doboru. Napędy i sprzęgła mechaniczne stosowane w budowie urządzeń i mechanizmów.4
T-W-6Uszczelnienia statyczne i ruchowe połączeń1
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Studiowanie wskazanej literatury15
A-W-3Przygotowanie się do zaliczenia15
A-W-4Pokaz rzeczywistych rozwiązań aparaturowych i metod połączeń15
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_1A_C05_W01Ma wiedzę z podstaw budowy elementów maszyn i urządzeń oraz sposobów ich połączeń
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_1A_W11ma szczegółową wiedzę z zakresu maszynoznawstwa i aparatury przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych oraz podstaw projektowania aparatów i procesów
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_W02ma podstawową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem studiów
T1A_W04ma szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie umiejętności doboru elementow konstrukcyjnych aparatów ich połączeń oraz podstawowych obliczeń
C-1Zapoznanie studentów z podstawowymi elementami apratów i urzadzeń przemysłu chemicznego oraz sposobami ich połączeń
Treści programoweT-W-1Typowe aparaty do realizacji procesów jednostkowych. Projektowanie elementów części maszyn i dobór zgodnie z PN.
T-W-2Podział elementów maszyn i aparatury.
T-W-3Powłoki, dna, kołnierze, króćce podpory – konstrukcje i podstawy obliczeń.
T-W-6Uszczelnienia statyczne i ruchowe połączeń
T-W-5Osie, wały, czopy i łożyska - wytyczne obliczeń i doboru. Napędy i sprzęgła mechaniczne stosowane w budowie urządzeń i mechanizmów.
T-W-4Rodzaje połączeń stosowanych w budowie maszyn i aparatury chemicznej.
Metody nauczaniaM-2Pokaz
M-1Wyklad informacyjny z użyciem środków audiowizualnych
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Kolokwium zaliczeniowe pod koniec semestru
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0Ma wiedzę z podstaw budowy elementów maszyn i urządzeń oraz sposobów ich połączeń
3,5student ma wiedzę pośrednią między oceną 3,0 i 4,0
4,0Ma wiedzę z podstaw budowy elementów maszyn i urządzeń oraz sposobów ich połączeń, zna przykłady zastosowań
4,5student ma wiedzę pośrednią między oceną 4,0 i 5,0
5,0Ma wiedzę z podstaw budowy elementów maszyn i urządzeń oraz sposobów ich połączeń, zna szczegułową budowę elementów aparatury ich zastosowania, sposoby połączeń oraz podastawy obliczeń
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_1A_C05_U01potrafi zaprojektować lub dobrać właściwe elementy maszyn i urządzeń, zastosować wlaściwe ich połączenie oraz przeprowadzić podstawowe obliczenia.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_1A_U15potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla obszaru inżynierii chemicznej i procesowej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_U14potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie umiejętności doboru elementow konstrukcyjnych aparatów ich połączeń oraz podstawowych obliczeń
C-1Zapoznanie studentów z podstawowymi elementami apratów i urzadzeń przemysłu chemicznego oraz sposobami ich połączeń
Treści programoweT-W-2Podział elementów maszyn i aparatury.
T-W-3Powłoki, dna, kołnierze, króćce podpory – konstrukcje i podstawy obliczeń.
T-W-4Rodzaje połączeń stosowanych w budowie maszyn i aparatury chemicznej.
T-W-5Osie, wały, czopy i łożyska - wytyczne obliczeń i doboru. Napędy i sprzęgła mechaniczne stosowane w budowie urządzeń i mechanizmów.
T-W-1Typowe aparaty do realizacji procesów jednostkowych. Projektowanie elementów części maszyn i dobór zgodnie z PN.
T-W-6Uszczelnienia statyczne i ruchowe połączeń
Metody nauczaniaM-1Wyklad informacyjny z użyciem środków audiowizualnych
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Kolokwium zaliczeniowe pod koniec semestru
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0potrafi zaprojektować i dobrać właściwe elementy maszyn i urządzeń, zastosować wlaściwe ich połączenie oraz przeprowadzić podstawowe obliczenia.
3,5student ma wiedzę pośrednią między oceną 3,0 i 4,0
4,0potrafi zaprojektować i dobrać właściwe elementy maszyn i urządzeń, uzasadnić ich wybór, zastosować właściwe ich połączenie oraz przeprowadzić podstawowe obliczenia i uzasadnić ich wybór
4,5student ma wiedzę pośrednią między oceną 4,0 i 5,0
5,0potrafi zaprojektować i dobrać właściwe elementy maszyn i urządzeń, uzasadnić ich wybór, zastosować właściwe ich połączenie oraz przeprowadzić podstawowe obliczenia i uzasadnić ich wybór, potrafi zaproponować rozwiązania alternatywne