Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Informatyki - Informatyka (S2)

Sylabus przedmiotu Projektowanie sieci i systemów mobilnych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Informatyka
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk technicznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Projektowanie sieci i systemów mobilnych
Specjalność systemy komputerowe i technologie mobilne
Jednostka prowadząca Katedra Architektury Komputerów i Telekomunikacji
Nauczyciel odpowiedzialny Remigiusz Olejnik <Remigiusz.Olejnik@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Krzysztof Makles <Krzysztof.Makles@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
projektyP2 30 2,90,44zaliczenie
wykładyW2 15 1,10,56egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wymagana znajomość podstaw transmisji danych, technologii sieciowych oraz projektowania sieci teleinformatycznych o małej i średniej skali.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Znajomość algorytmów i metod projektowania bezprzewodowych sieci komputerowych oraz systemów mobilnych.
C-2Znajomość symulatorów sieci oraz umiejętność oceny wydajności poszczególnych rozwiązań sieciowych.
C-3Umiejętność projektowania sieci o średniej złożoności z użyciem narzędzi komputerowego wspomagania projektowania.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
projekty
T-P-1Wprowadzenie do komputerowego wspomagania projektowania sieci komputerowych: narzędzia i algorytmy.2
T-P-2Realizacja projektu sieci dla konkretnego zastosowania z przeprowadzeniem symulacji oraz analizą wydajności w środowisku ns2.26
T-P-3Omówienie zrealizowanych projektów.2
30
wykłady
T-W-1Proces projektowania sieci komputerowych.2
T-W-2Algorytmy projektowania sieci LAN oraz WAN.2
T-W-3Projektowanie sieci bezprzewodowych, w tym sieci ad-hoc oraz mesh.2
T-W-4Metody oceny wydajności sieci komputerowych. Elementy teorii grafów i jej zastosowanie do modelowania sieci komputerowych. Elementy teorii masowej obsługi i jej zastosowanie do oceny wydajności sieci komputerowych. Twierdzenie o maksymalnym przepływie i minimalnym przekroju, algorytm cechowania Forda-Fulkersona.4
T-W-5Metody i narzędzia wspomagania projektowania sieci bezprzewodowych i systemów mobilnych. Optymalizacja projektów sieci.3
T-W-6Metody i algorytmy projektowania systemów mobilnych (GSM, 3G).2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
projekty
A-P-1Uczestnictwo w zajęciach.30
A-P-2Wykonanie projektu.45
A-P-3Udzał w konsultacjach i zaliczeniu formy zajęć.2
77
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.15
A-W-2Przygotowanie do egzaminu.10
A-W-3Konsultacje2
A-W-4Egzamin.2
29

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład z prezentacją.
M-2Ćwiczenia projektowe - wykonanie projektu sieci bezprzewodowej lub systemu mobilnego dla wybranego zastosowania w zespołach dwuosobowych.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Wykład - egzamin pisemny.
S-2Ocena podsumowująca: Ćwiczenia projektowe - ocena wykonanego projektu sieci/systemu.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
I_2A_D18/5_W01
posiada wiedzę w zakresie projektowania, modelowania i symulacji sieci i systemów mobilnych
I_2A_W09, I_2A_W05T2A_W03, T2A_W04, T2A_W07C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
I_2A_D18/5_U01
posiada umiejętność modelowania, oceny wydajności i projektowania sieci komputerowych przewodowych, bezprzewodowych oraz systemów mobilnych
I_2A_U10T2A_U09, T2A_U18C-2, C-3, C-1T-W-3, T-W-2, T-W-6, T-P-2, T-P-3, T-W-5, T-W-1, T-P-1, T-W-4M-2S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
I_2A_D18/5_K01
posiada kompetencje w zakresie projektowania sieci i systemów mobilnych oraz opracowywania odnośnej dokumentacji projektowej w zespołach dwuosobowych
I_2A_K05T2A_K03, T2A_K04C-3T-P-1, T-P-2, T-P-3M-2S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
I_2A_D18/5_W01
posiada wiedzę w zakresie projektowania, modelowania i symulacji sieci i systemów mobilnych
2,0Brak podstawowej znajomości procesu, metod i algorytmów projektowania sieci komputerowych oraz systemów mobilnych.
3,0Podstawowa znajomość procesu, metod i algorytmów projektowania sieci komputerowych oraz systemów mobilnych. Podstawowa znajomość narzędzi wspomagania projektowania.
3,5Dobra znajomość procesu, metod i algorytmów projektowania sieci komputerowych oraz systemów mobilnych, w tym projektowania sieci LAN, WAN, ad-hoc oraz mesh. Dobra znajomość narzędzi wspomagania projektowania.
4,0Bardzo dobra znajomość procesu, metod i algorytmów projektowania sieci komputerowych oraz systemów mobilnych, w tym projektowania sieci LAN, WAN, ad-hoc oraz mesh. Bardzo dobra znajomość narzędzi wspomagania projektowania. Podstawowa znajomość metod oceny wydajności sieci komputerowych.
4,5Bardzo dobra znajomość procesu, metod i algorytmów projektowania sieci komputerowych oraz systemów mobilnych, w tym projektowania sieci LAN, WAN, ad-hoc oraz mesh. Bardzo dobra znajomość narzędzi wspomagania projektowania. Bardzo dobra znajomość metod oceny wydajności sieci komputerowych. Podstawowa znajomość problematyki optymalizacji projektów sieci.
5,0Bardzo dobra znajomość procesu, metod i algorytmów projektowania sieci komputerowych oraz systemów mobilnych, w tym projektowania sieci LAN, WAN, ad-hoc oraz mesh. Bardzo dobra znajomość narzędzi wspomagania projektowania. Bardzo dobra znajomość metod oceny wydajności sieci komputerowych. Bardzo dobra znajomość problematyki optymalizacji projektów sieci. Znajomość metody parametrycznego projektowania sieci komputerowych.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
I_2A_D18/5_U01
posiada umiejętność modelowania, oceny wydajności i projektowania sieci komputerowych przewodowych, bezprzewodowych oraz systemów mobilnych
2,0Brak podstawowej umiejętności tworzenia projektów sieci komputerowych oraz systemów mobilnych o wielkości do kilkunastu węzłów z wykorzystaniem pakietu symulacyjnego ns2.
3,0Podstawowa umiejętność tworzenia projektów sieci komputerowych oraz systemów mobilnych o wielkości do kilku węzłów z wykorzystaniem pakietu symulacyjnego ns2.
3,5Umiejętność tworzenia projektów sieci komputerowych oraz systemów mobilnych o wielkości do kilkudziesięciu węzłów z wykorzystaniem pakietu symulacyjnego ns2.
4,0Umiejętność tworzenia projektów sieci komputerowych oraz systemów mobilnych o wielkości do kilkudziesięciu węzłów z wykorzystaniem pakietu symulacyjnego ns2 oraz podstawowa ocena wydajności zaproponowanego rozwiązania.
4,5Umiejętność tworzenia projektów sieci komputerowych oraz systemów mobilnych o wielkości do kilkudziesięciu węzłów z wykorzystaniem pakietu symulacyjnego ns2 oraz poszerzona ocena wydajności zaproponowanego rozwiązania.
5,0Umiejętność tworzenia projektów sieci komputerowych oraz systemów mobilnych o dużej liczbie węzłów z wykorzystaniem pakietu symulacyjnego ns2 oraz pełna ocena wydajności zaproponowanego rozwiązania.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
I_2A_D18/5_K01
posiada kompetencje w zakresie projektowania sieci i systemów mobilnych oraz opracowywania odnośnej dokumentacji projektowej w zespołach dwuosobowych
2,0Brak współpracy w zespole dwuosobowym. Brak dokumentacji projektowej.
3,0Podstawowy zakres współpracy w zespole dwuosobowym. Ograniczona ilościowo i jakościowo dokumentacja projektowa na poziomie podstawowym.
3,5Ograniczony zakres współpracy w zespole dwuosobowym. Ograniczona ilościowo i jakościowo dokumentacja projektowa z licznymi błędami.
4,0Pełna współpraca w zespole dwuosobowym z licznymi zastrzeżeniami. Pełna dokumentacja projektowa z licznymi niedociągnięciami.
4,5Pełna współpraca w zespole dwuosobowym z drobnymi zastrzeżeniami. Pełna dokumentacja projektowa z drobnymi błędami.
5,0Pełna współpraca w zespole dwuosobowym bez żadnych zastrzeżeń. Pełna dokumentacja projektowa bez żadnych zastrzeżeń.

Literatura podstawowa

  1. T. Issariyakul, E. Hossain, Introduction to Network Simulator NS2, Springer Science+Business Media, LLC, New York, 2009
  2. A. Graham, N. C. Kirkman, P. M. Paul, Mobile Radio Network Design in the VHF and UHF Bands: A Practical Approach, John Wiley & Sons, Chichester, 2007
  3. K. Nowicki, J. Woźniak, Przewodowe i bezprzewodowe sieci LAN, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2002
  4. A. Kasprzak, Projektowanie struktur rozległych sieci komputerowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2001
  5. M. Hassan, R. Jain, Wysoko wydajne sieci TCP/IP, Helion, Gliwice, 2004
  6. T. G. Robertazzi, Planning Telecommunication Networks, IEEE Press, Piscataway, 1999
  7. A. Kershenbaum, Telecommunications Network Design Algorithms, McGraw-Hill, New York, 1993

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Wprowadzenie do komputerowego wspomagania projektowania sieci komputerowych: narzędzia i algorytmy.2
T-P-2Realizacja projektu sieci dla konkretnego zastosowania z przeprowadzeniem symulacji oraz analizą wydajności w środowisku ns2.26
T-P-3Omówienie zrealizowanych projektów.2
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Proces projektowania sieci komputerowych.2
T-W-2Algorytmy projektowania sieci LAN oraz WAN.2
T-W-3Projektowanie sieci bezprzewodowych, w tym sieci ad-hoc oraz mesh.2
T-W-4Metody oceny wydajności sieci komputerowych. Elementy teorii grafów i jej zastosowanie do modelowania sieci komputerowych. Elementy teorii masowej obsługi i jej zastosowanie do oceny wydajności sieci komputerowych. Twierdzenie o maksymalnym przepływie i minimalnym przekroju, algorytm cechowania Forda-Fulkersona.4
T-W-5Metody i narzędzia wspomagania projektowania sieci bezprzewodowych i systemów mobilnych. Optymalizacja projektów sieci.3
T-W-6Metody i algorytmy projektowania systemów mobilnych (GSM, 3G).2
15

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1Uczestnictwo w zajęciach.30
A-P-2Wykonanie projektu.45
A-P-3Udzał w konsultacjach i zaliczeniu formy zajęć.2
77
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.15
A-W-2Przygotowanie do egzaminu.10
A-W-3Konsultacje2
A-W-4Egzamin.2
29
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaI_2A_D18/5_W01posiada wiedzę w zakresie projektowania, modelowania i symulacji sieci i systemów mobilnych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówI_2A_W09Ma uporządkowaną, podbudowaną metodycznie i teoretycznie wiedzę w zakresie metod i technik projektowania systemów informatycznych
I_2A_W05Ma rozszerzoną i podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu metod informatyki wykorzystywanych do rozwiązywania problemów w wybranych obszarach nauki i techniki
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_W03ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku studiów
T2A_W04ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów
T2A_W07zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Znajomość algorytmów i metod projektowania bezprzewodowych sieci komputerowych oraz systemów mobilnych.
Treści programoweT-W-1Proces projektowania sieci komputerowych.
T-W-2Algorytmy projektowania sieci LAN oraz WAN.
T-W-3Projektowanie sieci bezprzewodowych, w tym sieci ad-hoc oraz mesh.
T-W-4Metody oceny wydajności sieci komputerowych. Elementy teorii grafów i jej zastosowanie do modelowania sieci komputerowych. Elementy teorii masowej obsługi i jej zastosowanie do oceny wydajności sieci komputerowych. Twierdzenie o maksymalnym przepływie i minimalnym przekroju, algorytm cechowania Forda-Fulkersona.
T-W-5Metody i narzędzia wspomagania projektowania sieci bezprzewodowych i systemów mobilnych. Optymalizacja projektów sieci.
T-W-6Metody i algorytmy projektowania systemów mobilnych (GSM, 3G).
Metody nauczaniaM-1Wykład z prezentacją.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Wykład - egzamin pisemny.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Brak podstawowej znajomości procesu, metod i algorytmów projektowania sieci komputerowych oraz systemów mobilnych.
3,0Podstawowa znajomość procesu, metod i algorytmów projektowania sieci komputerowych oraz systemów mobilnych. Podstawowa znajomość narzędzi wspomagania projektowania.
3,5Dobra znajomość procesu, metod i algorytmów projektowania sieci komputerowych oraz systemów mobilnych, w tym projektowania sieci LAN, WAN, ad-hoc oraz mesh. Dobra znajomość narzędzi wspomagania projektowania.
4,0Bardzo dobra znajomość procesu, metod i algorytmów projektowania sieci komputerowych oraz systemów mobilnych, w tym projektowania sieci LAN, WAN, ad-hoc oraz mesh. Bardzo dobra znajomość narzędzi wspomagania projektowania. Podstawowa znajomość metod oceny wydajności sieci komputerowych.
4,5Bardzo dobra znajomość procesu, metod i algorytmów projektowania sieci komputerowych oraz systemów mobilnych, w tym projektowania sieci LAN, WAN, ad-hoc oraz mesh. Bardzo dobra znajomość narzędzi wspomagania projektowania. Bardzo dobra znajomość metod oceny wydajności sieci komputerowych. Podstawowa znajomość problematyki optymalizacji projektów sieci.
5,0Bardzo dobra znajomość procesu, metod i algorytmów projektowania sieci komputerowych oraz systemów mobilnych, w tym projektowania sieci LAN, WAN, ad-hoc oraz mesh. Bardzo dobra znajomość narzędzi wspomagania projektowania. Bardzo dobra znajomość metod oceny wydajności sieci komputerowych. Bardzo dobra znajomość problematyki optymalizacji projektów sieci. Znajomość metody parametrycznego projektowania sieci komputerowych.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaI_2A_D18/5_U01posiada umiejętność modelowania, oceny wydajności i projektowania sieci komputerowych przewodowych, bezprzewodowych oraz systemów mobilnych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówI_2A_U10Potrafi wykorzystywać oprogramowanie wspomagające rozwiązywanie wybranych problemów
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U09potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne
T2A_U18potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązania zadania inżynierskiego, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów, w tym dostrzec ograniczenia tych metod i narzędzi; potrafi - stosując także koncepcyjnie nowe metody - rozwiązywać złożone zadania inżynierskie, charakterystyczne dla studiowanego kierunku studiów, w tym zadania nietypowe oraz zadania zawierające komponent badawczy
Cel przedmiotuC-2Znajomość symulatorów sieci oraz umiejętność oceny wydajności poszczególnych rozwiązań sieciowych.
C-3Umiejętność projektowania sieci o średniej złożoności z użyciem narzędzi komputerowego wspomagania projektowania.
C-1Znajomość algorytmów i metod projektowania bezprzewodowych sieci komputerowych oraz systemów mobilnych.
Treści programoweT-W-3Projektowanie sieci bezprzewodowych, w tym sieci ad-hoc oraz mesh.
T-W-2Algorytmy projektowania sieci LAN oraz WAN.
T-W-6Metody i algorytmy projektowania systemów mobilnych (GSM, 3G).
T-P-2Realizacja projektu sieci dla konkretnego zastosowania z przeprowadzeniem symulacji oraz analizą wydajności w środowisku ns2.
T-P-3Omówienie zrealizowanych projektów.
T-W-5Metody i narzędzia wspomagania projektowania sieci bezprzewodowych i systemów mobilnych. Optymalizacja projektów sieci.
T-W-1Proces projektowania sieci komputerowych.
T-P-1Wprowadzenie do komputerowego wspomagania projektowania sieci komputerowych: narzędzia i algorytmy.
T-W-4Metody oceny wydajności sieci komputerowych. Elementy teorii grafów i jej zastosowanie do modelowania sieci komputerowych. Elementy teorii masowej obsługi i jej zastosowanie do oceny wydajności sieci komputerowych. Twierdzenie o maksymalnym przepływie i minimalnym przekroju, algorytm cechowania Forda-Fulkersona.
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia projektowe - wykonanie projektu sieci bezprzewodowej lub systemu mobilnego dla wybranego zastosowania w zespołach dwuosobowych.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Ćwiczenia projektowe - ocena wykonanego projektu sieci/systemu.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Brak podstawowej umiejętności tworzenia projektów sieci komputerowych oraz systemów mobilnych o wielkości do kilkunastu węzłów z wykorzystaniem pakietu symulacyjnego ns2.
3,0Podstawowa umiejętność tworzenia projektów sieci komputerowych oraz systemów mobilnych o wielkości do kilku węzłów z wykorzystaniem pakietu symulacyjnego ns2.
3,5Umiejętność tworzenia projektów sieci komputerowych oraz systemów mobilnych o wielkości do kilkudziesięciu węzłów z wykorzystaniem pakietu symulacyjnego ns2.
4,0Umiejętność tworzenia projektów sieci komputerowych oraz systemów mobilnych o wielkości do kilkudziesięciu węzłów z wykorzystaniem pakietu symulacyjnego ns2 oraz podstawowa ocena wydajności zaproponowanego rozwiązania.
4,5Umiejętność tworzenia projektów sieci komputerowych oraz systemów mobilnych o wielkości do kilkudziesięciu węzłów z wykorzystaniem pakietu symulacyjnego ns2 oraz poszerzona ocena wydajności zaproponowanego rozwiązania.
5,0Umiejętność tworzenia projektów sieci komputerowych oraz systemów mobilnych o dużej liczbie węzłów z wykorzystaniem pakietu symulacyjnego ns2 oraz pełna ocena wydajności zaproponowanego rozwiązania.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaI_2A_D18/5_K01posiada kompetencje w zakresie projektowania sieci i systemów mobilnych oraz opracowywania odnośnej dokumentacji projektowej w zespołach dwuosobowych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówI_2A_K05Ma świadomość odpowiedzialności za kierowany zespół ludzi i za zadania realizowane wspólnie z tym zespołem
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_K03potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
T2A_K04potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Cel przedmiotuC-3Umiejętność projektowania sieci o średniej złożoności z użyciem narzędzi komputerowego wspomagania projektowania.
Treści programoweT-P-1Wprowadzenie do komputerowego wspomagania projektowania sieci komputerowych: narzędzia i algorytmy.
T-P-2Realizacja projektu sieci dla konkretnego zastosowania z przeprowadzeniem symulacji oraz analizą wydajności w środowisku ns2.
T-P-3Omówienie zrealizowanych projektów.
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia projektowe - wykonanie projektu sieci bezprzewodowej lub systemu mobilnego dla wybranego zastosowania w zespołach dwuosobowych.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Ćwiczenia projektowe - ocena wykonanego projektu sieci/systemu.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Brak współpracy w zespole dwuosobowym. Brak dokumentacji projektowej.
3,0Podstawowy zakres współpracy w zespole dwuosobowym. Ograniczona ilościowo i jakościowo dokumentacja projektowa na poziomie podstawowym.
3,5Ograniczony zakres współpracy w zespole dwuosobowym. Ograniczona ilościowo i jakościowo dokumentacja projektowa z licznymi błędami.
4,0Pełna współpraca w zespole dwuosobowym z licznymi zastrzeżeniami. Pełna dokumentacja projektowa z licznymi niedociągnięciami.
4,5Pełna współpraca w zespole dwuosobowym z drobnymi zastrzeżeniami. Pełna dokumentacja projektowa z drobnymi błędami.
5,0Pełna współpraca w zespole dwuosobowym bez żadnych zastrzeżeń. Pełna dokumentacja projektowa bez żadnych zastrzeżeń.