Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Informatyki - Informatyka (S1)
specjalność: systemy komputerowe i oprogramowanie

Sylabus przedmiotu Podstawy projektowania sieci komputerowych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Informatyka
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Podstawy projektowania sieci komputerowych
Specjalność systemy komputerowe i oprogramowanie
Jednostka prowadząca Katedra Architektury Komputerów i Telekomunikacji
Nauczyciel odpowiedzialny Remigiusz Olejnik <Remigiusz.Olejnik@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Krzysztof Makles <Krzysztof.Makles@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny 5 Grupa obieralna 3

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL6 15 1,40,25zaliczenie
projektyP6 15 1,80,33zaliczenie
wykładyW6 15 0,80,42egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wymagane zaliczenie przedmiotu "Sieci komputerowe i telekomunikacyjne".
W-2Wymagane zaliczenie przedmiotu "Podstawy transmisji danych".

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Znajomość algorytmów i metod projektowania sieci komputerowych przewodowych oraz bezprzewodowych.
C-2Znajomość symulatorów sieci oraz umiejętność oceny wydajności poszczególnych rozwiązań sieciowych.
C-3Umiejętność projektowania sieci o małej i średniej złożoności z użyciem narzędzi komputerowego wspomagania projektowania.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Wprowadzenie do środowiska OPNET IT Guru.2
T-L-2Ocena wydajności: połączenia sieci LAN z Internetem, wielokondygnacyjnych sieci LAN, aplikacji w sieci WAN.4
T-L-3Badanie wpływu: parametrów sieci Frame Relay na wydajność środowiska WAN, wielkości okna TCP na wydajność aplikacji.4
T-L-4Zastosowanie firewalla do zarządzania ruchem sieciowym. Badanie wydajności aplikacji bazodanowych w środowisku sieciowym.4
T-L-5Porównanie wydajności poszczególnych technologii sieciowych (przewodowych i bezprzewodowych).1
15
projekty
T-P-1Wprowadzenie do komputerowego wspomagania projektowania sieci komputerowych: narzędzia i algorytmy.2
T-P-2Realizacja projektu sieci dla konkretnego zastosowania z przeprowadzeniem symulacji oraz analizą wydajności w środowisku OPNET IT Guru.12
T-P-3Omówienie zrealizowanych projektów.1
15
wykłady
T-W-1Proces projektowania sieci komputerowych.2
T-W-2Algorytmy projektowania sieci LAN oraz WAN.2
T-W-3Projektowanie sieci bezprzewodowych.2
T-W-4Metody oceny wydajności sieci komputerowych.2
T-W-5Optymalizacja projektów sieci.2
T-W-6Metody i narzędzia wspomagania projektowania.2
T-W-7Systemy okablowania strukturalnego.2
T-W-8Projektowanie parametryczne sieci komputerowych.1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach.15
A-L-2Przygotowanie do zajęć 7*2 h.14
A-L-3Przygotowanie sprawozdania po zajęciach 7*2 h.14
43
projekty
A-P-1Uczestnictwo w zajęciach.15
A-P-2Wykonanie projektu.38
A-P-3Udział w zaliczeniu formy zajęć i konsultacjach.2
55
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.15
A-W-2Przygotowanie do egzaminu.5
A-W-3Egzamin.2
A-W-4Udział w konsultacjach.2
24

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład z prezentacją.
M-2Ćwiczenia laboratoryjne - samodzielne rozwiązywanie zadanych problemów.
M-3Ćwiczenia projektowe - wykonanie projektu sieci dla wybranego zastosowania w zespołach dwuosobowych.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Wykład - egzamin pisemny.
S-2Ocena podsumowująca: Ćwiczenia laboratoryjne - zaliczenie na podstawie ocen cząstkowych z wykonanych w trakcie semestru zadań.
S-3Ocena podsumowująca: Ćwiczenia projektowe - ocena wykonanego projektu sieci.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
1AW_I_O3/8_W01
Student uzyska szczegółową wiedzę z zakresu podstawowych technik projektowania, modelowania i symulacji sieci komputerowych.
I_1A_W07T1A_W03, T1A_W05, T1A_W06, T1A_W07InzA_W01, InzA_W02, InzA_W05C-1T-W-1, T-W-8, T-W-4, T-W-2, T-W-7, T-W-3, T-W-5, T-W-6M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
1AU_I_O3/8_U01
Student uzyska umiejętność projektowania, modelowania i symulacji sieci komputerowych o małej i średniej złożoności.
I_1A_U07T1A_U01, T1A_U08, T1A_U14, T1A_U15, T1A_U16InzA_U01, InzA_U06, InzA_U07, InzA_U08C-2T-L-2, T-L-1, T-L-5, T-L-4, T-L-3M-2S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
1AK_I_O3/8_K01
Student uzyska kompetencje w zakresie projektowania sieci komputerowych oraz opracowywania odnośnej dokumentacji projektowej w zespołach dwuosobowych.
I_1A_K03T1A_K02, T1A_K03, T1A_K04InzA_K01C-3T-P-2, T-P-3, T-P-1M-3S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
1AW_I_O3/8_W01
Student uzyska szczegółową wiedzę z zakresu podstawowych technik projektowania, modelowania i symulacji sieci komputerowych.
2,0Brak podstawowej znajomości procesu, metod i algorytmów projektowania sieci komputerowych.
3,0Podstawowa znajomość procesu, metod i algorytmów projektowania sieci komputerowych. Podstawowa znajomość narzędzi wspomagania projektowania.
3,5Dobra znajomość procesu, metod i algorytmów projektowania sieci komputerowych, w tym projektowania sieci LAN oraz WAN. Dobra znajomość narzędzi wspomagania projektowania.
4,0Bardzo dobra znajomość procesu, metod i algorytmów projektowania sieci komputerowych, w tym projektowania sieci LAN, WAN oraz sieci bezprzewodowych. Bardzo dobra znajomość narzędzi wspomagania projektowania. Podstawowa znajomość metod oceny wydajności sieci komputerowych.
4,5Bardzo dobra znajomość procesu, metod i algorytmów projektowania sieci komputerowych, w tym projektowania sieci LAN, WAN oraz sieci bezprzewodowych. Bardzo dobra znajomość narzędzi wspomagania projektowania. Bardzo dobra znajomość metod oceny wydajności sieci komputerowych. Podstawowa znajomość problematyki optymalizacji projektów sieci.
5,0Bardzo dobra znajomość procesu, metod i algorytmów projektowania sieci komputerowych, w tym projektowania sieci LAN, WAN oraz sieci bezprzewodowych. Bardzo dobra znajomość narzędzi wspomagania projektowania. Bardzo dobra znajomość metod oceny wydajności sieci komputerowych. Bardzo dobra znajomość problematyki optymalizacji projektów sieci. Znajomość metody parametrycznego projektowania sieci komputerowych.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
1AU_I_O3/8_U01
Student uzyska umiejętność projektowania, modelowania i symulacji sieci komputerowych o małej i średniej złożoności.
2,0Brak podstawowej umiejętności tworzenia projektów sieci komputerowych o wielkości do kilku węzłów z wykorzystaniem pakietu symulacyjnego OPNET IT Guru.
3,0Podstawowa umiejętność tworzenia projektów sieci komputerowych o wielkości do kilku węzłów z wykorzystaniem pakietu symulacyjnego OPNET IT Guru. Wykonanie trzech zadań laboratoryjnych.
3,5Umiejętność tworzenia projektów sieci komputerowych o wielkości do kilkudziesięciu węzłów z wykorzystaniem pakietu symulacyjnego OPNET IT Guru. Wykonanie sześciu zadań laboratoryjnych.
4,0Umiejętność tworzenia projektów sieci komputerowych o wielkości do kilkudziesięciu węzłów z wykorzystaniem pakietu symulacyjnego OPNET IT Guru oraz podstawowa ocena wydajności zaproponowanego rozwiązania. Wykonanie sześciu zadań laboratoryjnych.
4,5Umiejętność tworzenia projektów sieci komputerowych o wielkości do kilkudziesięciu węzłów z wykorzystaniem pakietu symulacyjnego OPNET IT Guru oraz poszerzona ocena wydajności zaproponowanego rozwiązania. Wykonanie sześciu zadań laboratoryjnych.
5,0Umiejętność tworzenia projektów sieci LAN oraz WAN o dużej liczbie węzłów z wykorzystaniem pakietu symulacyjnego OPNET IT Guru oraz pełna ocena wydajności zaproponowanego rozwiązania. Wykonanie sześciu zadań laboratoryjnych.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
1AK_I_O3/8_K01
Student uzyska kompetencje w zakresie projektowania sieci komputerowych oraz opracowywania odnośnej dokumentacji projektowej w zespołach dwuosobowych.
2,0Brak współpracy w zespole dwuosobowym. Brak dokumentacji projektowej.
3,0Podstawowy zakres współpracy w zespole dwuosobowym. Ograniczona ilościowo i jakościowo dokumentacja projektowa na poziomie podstawowym.
3,5Ograniczony zakres współpracy w zespole dwuosobowym. Ograniczona ilościowo i jakościowo dokumentacja projektowa z licznymi błędami.
4,0Pełna współpraca w zespole dwuosobowym z licznymi zastrzeżeniami. Pełna dokumentacja projektowa z licznymi niedociągnięciami.
4,5Pełna współpraca w zespole dwuosobowym z drobnymi zastrzeżeniami. Pełna dokumentacja projektowa z drobnymi błędami.
5,0Pełna współpraca w zespole dwuosobowym bez żadnych zastrzeżeń. Pełna dokumentacja projektowa bez żadnych zastrzeżeń.

Literatura podstawowa

  1. K. Nowicki, J. Woźniak, Przewodowe i bezprzewodowe sieci LAN, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2002
  2. A. Kasprzak, Projektowanie struktur rozległych sieci komputerowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2001
  3. M. Hassan, R. Jain, Wysoko wydajne sieci TCP/IP, Helion, Gliwice, 2004
  4. T. G. Robertazzi, Planning Telecommunication Networks, IEEE Press, Piscataway, 1999
  5. A. Kershenbaum, Telecommunications Network Design Algorithms, McGraw-Hill, New York, 1993

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Wprowadzenie do środowiska OPNET IT Guru.2
T-L-2Ocena wydajności: połączenia sieci LAN z Internetem, wielokondygnacyjnych sieci LAN, aplikacji w sieci WAN.4
T-L-3Badanie wpływu: parametrów sieci Frame Relay na wydajność środowiska WAN, wielkości okna TCP na wydajność aplikacji.4
T-L-4Zastosowanie firewalla do zarządzania ruchem sieciowym. Badanie wydajności aplikacji bazodanowych w środowisku sieciowym.4
T-L-5Porównanie wydajności poszczególnych technologii sieciowych (przewodowych i bezprzewodowych).1
15

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Wprowadzenie do komputerowego wspomagania projektowania sieci komputerowych: narzędzia i algorytmy.2
T-P-2Realizacja projektu sieci dla konkretnego zastosowania z przeprowadzeniem symulacji oraz analizą wydajności w środowisku OPNET IT Guru.12
T-P-3Omówienie zrealizowanych projektów.1
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Proces projektowania sieci komputerowych.2
T-W-2Algorytmy projektowania sieci LAN oraz WAN.2
T-W-3Projektowanie sieci bezprzewodowych.2
T-W-4Metody oceny wydajności sieci komputerowych.2
T-W-5Optymalizacja projektów sieci.2
T-W-6Metody i narzędzia wspomagania projektowania.2
T-W-7Systemy okablowania strukturalnego.2
T-W-8Projektowanie parametryczne sieci komputerowych.1
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach.15
A-L-2Przygotowanie do zajęć 7*2 h.14
A-L-3Przygotowanie sprawozdania po zajęciach 7*2 h.14
43
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1Uczestnictwo w zajęciach.15
A-P-2Wykonanie projektu.38
A-P-3Udział w zaliczeniu formy zajęć i konsultacjach.2
55
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.15
A-W-2Przygotowanie do egzaminu.5
A-W-3Egzamin.2
A-W-4Udział w konsultacjach.2
24
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształcenia1AW_I_O3/8_W01Student uzyska szczegółową wiedzę z zakresu podstawowych technik projektowania, modelowania i symulacji sieci komputerowych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówI_1A_W07ma wiedzę w zakresie technologii sieciowych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_W03ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku studiów
T1A_W05ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
T1A_W06ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
T1A_W07zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W01ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
InzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
InzA_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Znajomość algorytmów i metod projektowania sieci komputerowych przewodowych oraz bezprzewodowych.
Treści programoweT-W-1Proces projektowania sieci komputerowych.
T-W-8Projektowanie parametryczne sieci komputerowych.
T-W-4Metody oceny wydajności sieci komputerowych.
T-W-2Algorytmy projektowania sieci LAN oraz WAN.
T-W-7Systemy okablowania strukturalnego.
T-W-3Projektowanie sieci bezprzewodowych.
T-W-5Optymalizacja projektów sieci.
T-W-6Metody i narzędzia wspomagania projektowania.
Metody nauczaniaM-1Wykład z prezentacją.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Wykład - egzamin pisemny.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Brak podstawowej znajomości procesu, metod i algorytmów projektowania sieci komputerowych.
3,0Podstawowa znajomość procesu, metod i algorytmów projektowania sieci komputerowych. Podstawowa znajomość narzędzi wspomagania projektowania.
3,5Dobra znajomość procesu, metod i algorytmów projektowania sieci komputerowych, w tym projektowania sieci LAN oraz WAN. Dobra znajomość narzędzi wspomagania projektowania.
4,0Bardzo dobra znajomość procesu, metod i algorytmów projektowania sieci komputerowych, w tym projektowania sieci LAN, WAN oraz sieci bezprzewodowych. Bardzo dobra znajomość narzędzi wspomagania projektowania. Podstawowa znajomość metod oceny wydajności sieci komputerowych.
4,5Bardzo dobra znajomość procesu, metod i algorytmów projektowania sieci komputerowych, w tym projektowania sieci LAN, WAN oraz sieci bezprzewodowych. Bardzo dobra znajomość narzędzi wspomagania projektowania. Bardzo dobra znajomość metod oceny wydajności sieci komputerowych. Podstawowa znajomość problematyki optymalizacji projektów sieci.
5,0Bardzo dobra znajomość procesu, metod i algorytmów projektowania sieci komputerowych, w tym projektowania sieci LAN, WAN oraz sieci bezprzewodowych. Bardzo dobra znajomość narzędzi wspomagania projektowania. Bardzo dobra znajomość metod oceny wydajności sieci komputerowych. Bardzo dobra znajomość problematyki optymalizacji projektów sieci. Znajomość metody parametrycznego projektowania sieci komputerowych.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształcenia1AU_I_O3/8_U01Student uzyska umiejętność projektowania, modelowania i symulacji sieci komputerowych o małej i średniej złożoności.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówI_1A_U07potrafi na poziomie podstawowym projektować, konfigurować i zarządzać sieciami komputerowymi
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie
T1A_U08potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
T1A_U14potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
T1A_U15potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
T1A_U16potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować oraz zrealizować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
InzA_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
InzA_U08potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi
Cel przedmiotuC-2Znajomość symulatorów sieci oraz umiejętność oceny wydajności poszczególnych rozwiązań sieciowych.
Treści programoweT-L-2Ocena wydajności: połączenia sieci LAN z Internetem, wielokondygnacyjnych sieci LAN, aplikacji w sieci WAN.
T-L-1Wprowadzenie do środowiska OPNET IT Guru.
T-L-5Porównanie wydajności poszczególnych technologii sieciowych (przewodowych i bezprzewodowych).
T-L-4Zastosowanie firewalla do zarządzania ruchem sieciowym. Badanie wydajności aplikacji bazodanowych w środowisku sieciowym.
T-L-3Badanie wpływu: parametrów sieci Frame Relay na wydajność środowiska WAN, wielkości okna TCP na wydajność aplikacji.
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne - samodzielne rozwiązywanie zadanych problemów.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Ćwiczenia laboratoryjne - zaliczenie na podstawie ocen cząstkowych z wykonanych w trakcie semestru zadań.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Brak podstawowej umiejętności tworzenia projektów sieci komputerowych o wielkości do kilku węzłów z wykorzystaniem pakietu symulacyjnego OPNET IT Guru.
3,0Podstawowa umiejętność tworzenia projektów sieci komputerowych o wielkości do kilku węzłów z wykorzystaniem pakietu symulacyjnego OPNET IT Guru. Wykonanie trzech zadań laboratoryjnych.
3,5Umiejętność tworzenia projektów sieci komputerowych o wielkości do kilkudziesięciu węzłów z wykorzystaniem pakietu symulacyjnego OPNET IT Guru. Wykonanie sześciu zadań laboratoryjnych.
4,0Umiejętność tworzenia projektów sieci komputerowych o wielkości do kilkudziesięciu węzłów z wykorzystaniem pakietu symulacyjnego OPNET IT Guru oraz podstawowa ocena wydajności zaproponowanego rozwiązania. Wykonanie sześciu zadań laboratoryjnych.
4,5Umiejętność tworzenia projektów sieci komputerowych o wielkości do kilkudziesięciu węzłów z wykorzystaniem pakietu symulacyjnego OPNET IT Guru oraz poszerzona ocena wydajności zaproponowanego rozwiązania. Wykonanie sześciu zadań laboratoryjnych.
5,0Umiejętność tworzenia projektów sieci LAN oraz WAN o dużej liczbie węzłów z wykorzystaniem pakietu symulacyjnego OPNET IT Guru oraz pełna ocena wydajności zaproponowanego rozwiązania. Wykonanie sześciu zadań laboratoryjnych.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształcenia1AK_I_O3/8_K01Student uzyska kompetencje w zakresie projektowania sieci komputerowych oraz opracowywania odnośnej dokumentacji projektowej w zespołach dwuosobowych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówI_1A_K03ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_K02ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
T1A_K03potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
T1A_K04potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-3Umiejętność projektowania sieci o małej i średniej złożoności z użyciem narzędzi komputerowego wspomagania projektowania.
Treści programoweT-P-2Realizacja projektu sieci dla konkretnego zastosowania z przeprowadzeniem symulacji oraz analizą wydajności w środowisku OPNET IT Guru.
T-P-3Omówienie zrealizowanych projektów.
T-P-1Wprowadzenie do komputerowego wspomagania projektowania sieci komputerowych: narzędzia i algorytmy.
Metody nauczaniaM-3Ćwiczenia projektowe - wykonanie projektu sieci dla wybranego zastosowania w zespołach dwuosobowych.
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Ćwiczenia projektowe - ocena wykonanego projektu sieci.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Brak współpracy w zespole dwuosobowym. Brak dokumentacji projektowej.
3,0Podstawowy zakres współpracy w zespole dwuosobowym. Ograniczona ilościowo i jakościowo dokumentacja projektowa na poziomie podstawowym.
3,5Ograniczony zakres współpracy w zespole dwuosobowym. Ograniczona ilościowo i jakościowo dokumentacja projektowa z licznymi błędami.
4,0Pełna współpraca w zespole dwuosobowym z licznymi zastrzeżeniami. Pełna dokumentacja projektowa z licznymi niedociągnięciami.
4,5Pełna współpraca w zespole dwuosobowym z drobnymi zastrzeżeniami. Pełna dokumentacja projektowa z drobnymi błędami.
5,0Pełna współpraca w zespole dwuosobowym bez żadnych zastrzeżeń. Pełna dokumentacja projektowa bez żadnych zastrzeżeń.