Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Informatyki - Informatyka (S1)
specjalność: systemy komputerowe i oprogramowanie

Sylabus przedmiotu LaTeX - system składu tekstów inżynierskich - Przedmiot obieralny II:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Informatyka
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot LaTeX - system składu tekstów inżynierskich - Przedmiot obieralny II
Specjalność systemy komputerowe i oprogramowanie
Jednostka prowadząca Katedra Architektury Komputerów i Telekomunikacji
Nauczyciel odpowiedzialny Remigiusz Olejnik <Remigiusz.Olejnik@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Tomasz Mąka <Tomasz.Maka@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 4 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW5 15 0,90,62zaliczenie
laboratoriaL5 15 1,10,38zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Umięjętność posługiwania się komputerem z systemem operacyjnym Linux lub MS Windows.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Praktyczna umiejętność składania tekstów inżynierskich z użyciem systemu LaTeX.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Składanie tekstów o rosnącym stopniu skomplikowania; dobór kroju i stopnia czcionki; projektowanie układu tekstu; skład tabel, złożonych wzorów matematycznych i tekstów matematycznych; tworzenie i wstawianie rysunków; analiza plików stylu i projektowanie własnych stylów dla czasopism, książek, raportu i pracy dyplomowej; scalenie wyniku wszystkich ćwiczeń w jednolity dokument mający formę książki, ze spisem treści, bibliografią, załącznikami i indeksem.15
15
wykłady
T-W-1Wprowadzenie - instalacja i konfigurowanie LaTeX-a, pliki wejściowe, określanie układu dokumentu.2
T-W-2Struktura logiczna, otoczenia i tabele.2
T-W-3Przetwarzanie ilustracji w dokumencie.2
T-W-4Skład formuł matematycznych.2
T-W-5Tworzenie bibliografii, załączników, indeksów.2
T-W-6Tworzenie własnego szablonu.2
T-W-7Beamer — prezentacje w LaTeX-u2
T-W-8Poprawianie błędów: komunikaty o błędach i ostrzeżenia w LaTeX-u i TeX-u, możliwości korekcji błędów.1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach.15
A-L-2Przygotowanie do zajęć 7*1 h.7
A-L-3Indywidualne dokończenie dokumentu.10
32
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.15
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia7
A-W-3Zaliczenie2
A-W-4Udział w konsultacjach3
27

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład z prezentacją.
M-2Ćwiczenia laboratoryjne - samodzielne składanie dokumentu o rosnącym stopniu skomplikowania.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Wykład - egzamin pisemny.
S-2Ocena podsumowująca: Laboratorium - zaliczenie na podstawie oceny złożonego podczas zajęć dokumentu.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
1AW_I_O/2/2_W01
Posiada wiedzę z zakresu składania tekstów inżynierskich z użyciem systemu LaTeX.
I_1A_W16T1A_W04, T1A_W08, T1A_W10, T1A_W11InzA_W01, InzA_W03C-1T-W-4, T-W-3, T-W-7, T-W-5, T-W-2, T-W-8, T-W-1, T-W-6M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
1AU_I_O/2/2_U01
Posiada praktyczne umięjętności składania tekstów inżynierskich z użyciem systemu LaTeX.
I_1A_U05T1A_U01, T1A_U02, T1A_U06, T1A_U07, T1A_U13InzA_U05C-1T-L-1M-2S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
1AW_I_O/2/2_W01
Posiada wiedzę z zakresu składania tekstów inżynierskich z użyciem systemu LaTeX.
2,0Nie posiada elementarnej wiedzy dotyczącej podstawowych technik składu tekstu w systemie LaTeX: nieskomplikowana struktura logiczna dokumentu, jedna klasa dokumentu, jedno otoczenie.
3,0Posiada wiedzę dotyczącą podstawowych technik składu tekstu w systemie LaTeX: nieskomplikowana struktura logiczna dokumentu, jedna klasa dokumentu, jedno otoczenie.
3,5Posiada wiedzę dotyczącą instalacji i konfiguracji systemu LaTeX. Posiada poszerzoną wiedzę dotyczącą podstawowych technik składu tekstu w systemie LaTeX: średnio skomplikowana struktura logiczna dokumentu, kilka klas dokumentów, kilka otoczeń, elementy składu matematycznego.
4,0Posiada wiedzę dotyczącą instalacji i konfiguracji systemu LaTeX. Posiada szeroką wiedzę dotyczącą technik składu tekstu w systemie LaTeX: skomplikowana struktura logiczna dokumentu, wiele klas dokumentów, wiele otoczeń, zaawansowany skład formuł matematycznych, skład tabel, podstawy przetwarzania ilustracji w dokumencie.
4,5Posiada wiedzę dotyczącą instalacji i konfiguracji systemu LaTeX. Posiada poszerzoną wiedzę dotyczącą technik składu tekstu w systemie LaTeX: skomplikowana struktura logiczna dokumentu, wiele klas dokumentów, wiele otoczeń, zaawansowany skład formuł matematycznych, skład tabel, przetwarzanie ilustracji w dokumencie, podstawy tworzenia struktur uzupełniających - bibliografia, załączniki, indeksy.
5,0Posiada wiedzę dotyczącą instalacji i konfiguracji systemu LaTeX. Posiada bardzo szeroką wiedzę dotyczącą zaawansowanych technik składu tekstu w systemie LaTeX: skomplikowana struktura logiczna dokumentu, wiele klas dokumentów, wiele otoczeń, zaawansowany skład formuł matematycznych, skład tabel, przetwarzanie ilustracji w dokumencie, tworzenie złożonych struktur uzupełniających - bibliografia, załączniki, indeksy, tworzenie własnego szablonu, tworzenie prezentacji wykorzystującego pakiet beamer.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
1AU_I_O/2/2_U01
Posiada praktyczne umięjętności składania tekstów inżynierskich z użyciem systemu LaTeX.
2,0Nie posiada praktycznych umiejętności składania tekstów inżynierskich w systemie LaTeX: nieskomplikowana struktura logiczna dokumentu, jedna klasa dokumentu, jedno otoczenie.
3,0Posiada praktyczne umiejętności składania tekstów inżynierskich w systemie LaTeX z wykorzystaniem podstawowych technik: nieskomplikowana struktura logiczna dokumentu, jedna klasa dokumentu, jedno otoczenie.
3,5Posiada praktyczne umiejętności instalacji i konfiguracji systemu LaTeX. Posiada poszerzone praktyczne umiejętności składania tekstów inżynierskich w systemie LaTeX z wykorzystaniem podstawowych technik: średnio skomplikowana struktura logiczna dokumentu, kilka klas dokumentów, kilka otoczeń, elementy składu matematycznego.
4,0Posiada praktyczne umiejętności instalacji i konfiguracji systemu LaTeX. Posiada szerokie praktyczne umiejętności składania tekstów inżynierskich w systemie LaTeX: skomplikowana struktura logiczna dokumentu, wiele klas dokumentów, wiele otoczeń, zaawansowany skład formuł matematycznych, skład tabel, podstawy przetwarzania ilustracji w dokumencie.
4,5Posiada praktyczne umiejętności instalacji i konfiguracji systemu LaTeX. Posiada poszerzone praktyczne umiejętności składania tekstów inżynierskich w systemie LaTeX: skomplikowana struktura logiczna dokumentu, wiele klas dokumentów, wiele otoczeń, zaawansowany skład formuł matematycznych, skład tabel, przetwarzanie ilustracji w dokumencie, podstawy tworzenia struktur uzupełniających - bibliografia, załączniki, indeksy.
5,0Posiada praktyczne umiejętności instalacji i konfiguracji systemu LaTeX. Posiada bardzo szerokie praktyczne umiejętności składania tekstów inżynierskich w systemie LaTeX z wykorzystaniem zaawansowanych technik: skomplikowana struktura logiczna dokumentu, wiele klas dokumentów, wiele otoczeń, zaawansowany skład formuł matematycznych, skład tabel, przetwarzanie ilustracji w dokumencie, tworzenie złożonych struktur uzupełniających - bibliografia, załączniki, indeksy, tworzenie własnego szablonu, tworzenie prezentacji wykorzystującego pakiet beamer.

Literatura podstawowa

  1. L. Lamport, LaTeX System opracowywania dokumentów. Podręcznik i przewodnik użytkownika, WNT, Warszawa, 2004
  2. A. Diller, LaTeX. Wiersz po wierszu, Helion, Gliwice, 2001
  3. T. Przechlewski, Praca magisterska i dyplomowa z programem LaTeX, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, 2011

Literatura dodatkowa

  1. P. Łupkowski, LaTeX. Leksykon kieszonkowy, Helion, Gliwice, 2007

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Składanie tekstów o rosnącym stopniu skomplikowania; dobór kroju i stopnia czcionki; projektowanie układu tekstu; skład tabel, złożonych wzorów matematycznych i tekstów matematycznych; tworzenie i wstawianie rysunków; analiza plików stylu i projektowanie własnych stylów dla czasopism, książek, raportu i pracy dyplomowej; scalenie wyniku wszystkich ćwiczeń w jednolity dokument mający formę książki, ze spisem treści, bibliografią, załącznikami i indeksem.15
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wprowadzenie - instalacja i konfigurowanie LaTeX-a, pliki wejściowe, określanie układu dokumentu.2
T-W-2Struktura logiczna, otoczenia i tabele.2
T-W-3Przetwarzanie ilustracji w dokumencie.2
T-W-4Skład formuł matematycznych.2
T-W-5Tworzenie bibliografii, załączników, indeksów.2
T-W-6Tworzenie własnego szablonu.2
T-W-7Beamer — prezentacje w LaTeX-u2
T-W-8Poprawianie błędów: komunikaty o błędach i ostrzeżenia w LaTeX-u i TeX-u, możliwości korekcji błędów.1
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach.15
A-L-2Przygotowanie do zajęć 7*1 h.7
A-L-3Indywidualne dokończenie dokumentu.10
32
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.15
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia7
A-W-3Zaliczenie2
A-W-4Udział w konsultacjach3
27
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształcenia1AW_I_O/2/2_W01Posiada wiedzę z zakresu składania tekstów inżynierskich z użyciem systemu LaTeX.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówI_1A_W16ma wiedzę dotyczącą możliwości zastosowania informatyki w różnych dziedzinach aktywności ludzkiej (np. w przemyśle, zarządzaniu i medycynie)
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_W04ma szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów
T1A_W08ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej
T1A_W10zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; umie korzystać z zasobów informacji patentowej
T1A_W11zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W01ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
InzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-1Praktyczna umiejętność składania tekstów inżynierskich z użyciem systemu LaTeX.
Treści programoweT-W-4Skład formuł matematycznych.
T-W-3Przetwarzanie ilustracji w dokumencie.
T-W-7Beamer — prezentacje w LaTeX-u
T-W-5Tworzenie bibliografii, załączników, indeksów.
T-W-2Struktura logiczna, otoczenia i tabele.
T-W-8Poprawianie błędów: komunikaty o błędach i ostrzeżenia w LaTeX-u i TeX-u, możliwości korekcji błędów.
T-W-1Wprowadzenie - instalacja i konfigurowanie LaTeX-a, pliki wejściowe, określanie układu dokumentu.
T-W-6Tworzenie własnego szablonu.
Metody nauczaniaM-1Wykład z prezentacją.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Wykład - egzamin pisemny.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie posiada elementarnej wiedzy dotyczącej podstawowych technik składu tekstu w systemie LaTeX: nieskomplikowana struktura logiczna dokumentu, jedna klasa dokumentu, jedno otoczenie.
3,0Posiada wiedzę dotyczącą podstawowych technik składu tekstu w systemie LaTeX: nieskomplikowana struktura logiczna dokumentu, jedna klasa dokumentu, jedno otoczenie.
3,5Posiada wiedzę dotyczącą instalacji i konfiguracji systemu LaTeX. Posiada poszerzoną wiedzę dotyczącą podstawowych technik składu tekstu w systemie LaTeX: średnio skomplikowana struktura logiczna dokumentu, kilka klas dokumentów, kilka otoczeń, elementy składu matematycznego.
4,0Posiada wiedzę dotyczącą instalacji i konfiguracji systemu LaTeX. Posiada szeroką wiedzę dotyczącą technik składu tekstu w systemie LaTeX: skomplikowana struktura logiczna dokumentu, wiele klas dokumentów, wiele otoczeń, zaawansowany skład formuł matematycznych, skład tabel, podstawy przetwarzania ilustracji w dokumencie.
4,5Posiada wiedzę dotyczącą instalacji i konfiguracji systemu LaTeX. Posiada poszerzoną wiedzę dotyczącą technik składu tekstu w systemie LaTeX: skomplikowana struktura logiczna dokumentu, wiele klas dokumentów, wiele otoczeń, zaawansowany skład formuł matematycznych, skład tabel, przetwarzanie ilustracji w dokumencie, podstawy tworzenia struktur uzupełniających - bibliografia, załączniki, indeksy.
5,0Posiada wiedzę dotyczącą instalacji i konfiguracji systemu LaTeX. Posiada bardzo szeroką wiedzę dotyczącą zaawansowanych technik składu tekstu w systemie LaTeX: skomplikowana struktura logiczna dokumentu, wiele klas dokumentów, wiele otoczeń, zaawansowany skład formuł matematycznych, skład tabel, przetwarzanie ilustracji w dokumencie, tworzenie złożonych struktur uzupełniających - bibliografia, załączniki, indeksy, tworzenie własnego szablonu, tworzenie prezentacji wykorzystującego pakiet beamer.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształcenia1AU_I_O/2/2_U01Posiada praktyczne umięjętności składania tekstów inżynierskich z użyciem systemu LaTeX.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówI_1A_U05potrafi tworzyć i posługiwać się dokumentacją techniczną
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie
T1A_U02potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach
T1A_U06ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
T1A_U07potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej
T1A_U13potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Cel przedmiotuC-1Praktyczna umiejętność składania tekstów inżynierskich z użyciem systemu LaTeX.
Treści programoweT-L-1Składanie tekstów o rosnącym stopniu skomplikowania; dobór kroju i stopnia czcionki; projektowanie układu tekstu; skład tabel, złożonych wzorów matematycznych i tekstów matematycznych; tworzenie i wstawianie rysunków; analiza plików stylu i projektowanie własnych stylów dla czasopism, książek, raportu i pracy dyplomowej; scalenie wyniku wszystkich ćwiczeń w jednolity dokument mający formę książki, ze spisem treści, bibliografią, załącznikami i indeksem.
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne - samodzielne składanie dokumentu o rosnącym stopniu skomplikowania.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Laboratorium - zaliczenie na podstawie oceny złożonego podczas zajęć dokumentu.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie posiada praktycznych umiejętności składania tekstów inżynierskich w systemie LaTeX: nieskomplikowana struktura logiczna dokumentu, jedna klasa dokumentu, jedno otoczenie.
3,0Posiada praktyczne umiejętności składania tekstów inżynierskich w systemie LaTeX z wykorzystaniem podstawowych technik: nieskomplikowana struktura logiczna dokumentu, jedna klasa dokumentu, jedno otoczenie.
3,5Posiada praktyczne umiejętności instalacji i konfiguracji systemu LaTeX. Posiada poszerzone praktyczne umiejętności składania tekstów inżynierskich w systemie LaTeX z wykorzystaniem podstawowych technik: średnio skomplikowana struktura logiczna dokumentu, kilka klas dokumentów, kilka otoczeń, elementy składu matematycznego.
4,0Posiada praktyczne umiejętności instalacji i konfiguracji systemu LaTeX. Posiada szerokie praktyczne umiejętności składania tekstów inżynierskich w systemie LaTeX: skomplikowana struktura logiczna dokumentu, wiele klas dokumentów, wiele otoczeń, zaawansowany skład formuł matematycznych, skład tabel, podstawy przetwarzania ilustracji w dokumencie.
4,5Posiada praktyczne umiejętności instalacji i konfiguracji systemu LaTeX. Posiada poszerzone praktyczne umiejętności składania tekstów inżynierskich w systemie LaTeX: skomplikowana struktura logiczna dokumentu, wiele klas dokumentów, wiele otoczeń, zaawansowany skład formuł matematycznych, skład tabel, przetwarzanie ilustracji w dokumencie, podstawy tworzenia struktur uzupełniających - bibliografia, załączniki, indeksy.
5,0Posiada praktyczne umiejętności instalacji i konfiguracji systemu LaTeX. Posiada bardzo szerokie praktyczne umiejętności składania tekstów inżynierskich w systemie LaTeX z wykorzystaniem zaawansowanych technik: skomplikowana struktura logiczna dokumentu, wiele klas dokumentów, wiele otoczeń, zaawansowany skład formuł matematycznych, skład tabel, przetwarzanie ilustracji w dokumencie, tworzenie złożonych struktur uzupełniających - bibliografia, załączniki, indeksy, tworzenie własnego szablonu, tworzenie prezentacji wykorzystującego pakiet beamer.